Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
178921 23/09/2019 01:12:27 cenzter PAIRNUM - Số cặp Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1508 KB
178920 23/09/2019 01:07:37 cenzter PAIRNUM - Số cặp Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1508 KB
178919 23/09/2019 00:56:51 tuannguyen1602 PAIRNUM - Số cặp Python 3 Wrong answer on test 1 31 ms 1504 KB
178918 23/09/2019 00:20:26 vtvui C11 - Mã số GNU C++ Accepted 156 ms 3268 KB
178917 23/09/2019 00:17:13 vtvui CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Wrong answer on test 10 593 ms 4052 KB
178916 23/09/2019 00:10:39 vtvui CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Wrong answer on test 10 593 ms 4060 KB
178915 22/09/2019 23:51:22 vtvui CODENEW - Mã mới GNU C++ Accepted 156 ms 3268 KB
178914 22/09/2019 23:42:16 vtvui CODENEW - Mã mới GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 732 KB
178913 22/09/2019 23:10:28 vtvui ACM01 - ACM GNU C++ Accepted 1734 ms 8736 KB
178912 22/09/2019 22:50:08 vtvui DOLL - Búp bê GNU C++ Accepted 234 ms 3248 KB
178911 22/09/2019 22:24:52 n1khiêmlh C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
178910 22/09/2019 22:18:36 cenzter PAIRNUM - Số cặp Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1508 KB
178909 22/09/2019 22:15:38 vtvui DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 156 ms 2852 KB
178908 22/09/2019 22:07:49 vtvui DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Wrong answer on test 8 171 ms 2852 KB
178907 22/09/2019 22:06:29 tuannguyen1602 PAIRNUM - Số cặp Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1504 KB
178906 22/09/2019 22:03:34 vtvui DHEXP - Biểu thức GNU C++ Wrong answer on test 8 156 ms 2852 KB
178905 22/09/2019 22:03:30 n2loclm DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2464 KB
178904 22/09/2019 22:03:23 KhuongGiaBao C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1068 KB
178903 22/09/2019 21:53:37 n2loclm DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
178902 22/09/2019 21:52:58 vtvui DHEXP - Biểu thức GNU C++ Wrong answer on test 3 31 ms 2504 KB
178901 22/09/2019 21:52:35 n2loclm DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
178900 22/09/2019 21:48:42 KhuongGiaBao C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
178899 22/09/2019 21:48:34 Thanhthanh STR01 - Đếm ký tự trong xâu Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 2708 KB
178898 22/09/2019 21:47:28 Thanhthanh STR01 - Đếm ký tự trong xâu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
178897 22/09/2019 21:47:23 KhuongGiaBao C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1040 KB
178896 22/09/2019 21:46:02 n2loclm DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 856 KB
178895 22/09/2019 21:45:58 n1khiêmlh CSLN - Chữ số lớn nhất. GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
178894 22/09/2019 21:45:18 n1khiêmlh CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
178893 22/09/2019 21:44:16 Thanhthanh STR01 - Đếm ký tự trong xâu Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 2708 KB
178892 22/09/2019 21:43:51 n2loclm DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2420 KB
178891 22/09/2019 21:42:27 A519Quy BacktracKing GRAB - Grab Your Seat GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1068 KB
178890 22/09/2019 21:30:36 Thanhthanh STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
178889 22/09/2019 21:29:42 Thanhthanh STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
178888 22/09/2019 21:29:04 Thanhthanh STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
178887 22/09/2019 21:25:24 Anhkhoa123 ARR13 - ARR13 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
178886 22/09/2019 21:20:40 n1tuandq NUMDIV - Số ước số GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 2468 KB
178885 22/09/2019 21:15:25 clb_lop9huynh PLUGIN - Ổ cắm Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1324 KB
178884 22/09/2019 21:11:13 a520HaLVH DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Accepted 187 ms 3188 KB
178883 22/09/2019 21:10:53 Anhkhoa123 ARR12 - ARR12 GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2616 KB
178882 22/09/2019 21:10:37 Anhkhoa123 ARR12 - ARR12 GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2616 KB
178881 22/09/2019 21:08:49 borsalino LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 13 1078 ms 2536 KB
178880 22/09/2019 21:02:37 Anhkhoa123 LETTER - Gửi thư GNU C++11 Accepted 0 ms 1812 KB
178879 22/09/2019 20:56:31 Anhkhoa123 LETTER - Gửi thư GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1068 KB
178878 22/09/2019 20:55:23 n1tuandq REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 936 KB
178877 22/09/2019 20:54:22 n2HaiLongND HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
178876 22/09/2019 20:49:55 n1tuandq REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
178875 22/09/2019 20:48:25 a520HaLVH LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 796 ms 1908 KB
178874 22/09/2019 20:47:02 a520HaLVH LEM3 - TRIP GNU C++ Time limit exceed on test 9 1078 ms 1880 KB
178873 22/09/2019 20:44:55 a520HaLVH LEM3 - TRIP GNU C++ Time limit exceed on test 9 1062 ms 1880 KB
178872 22/09/2019 20:43:50 a520HaLVH LEM3 - TRIP GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1860 KB
178871 22/09/2019 20:42:20 kiet8627 HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++ Runtime error on test 1 31 ms 2860 KB
178870 22/09/2019 20:25:03 a520vunn NORMAL - Không Tên GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1040 KB
178869 22/09/2019 20:22:23 L8LongNT XXX - XXX GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
178868 22/09/2019 20:19:32 A520tienthinhductri92 C06_02 - C06_02 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
178867 22/09/2019 20:16:18 a519hanlcq SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++ Accepted 718 ms 17460 KB
178866 22/09/2019 20:15:30 Khanh MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 856 KB
178865 22/09/2019 20:13:13 L8LongNT XXX - XXX GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 812 ms 264728 KB
178864 22/09/2019 20:12:23 Khanh LEM - BIRTHDAY GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
178863 22/09/2019 20:12:22 a520HaLVH LEM3 - TRIP GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2520 KB
178862 22/09/2019 20:12:01 Khanh LEM - BIRTHDAY GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
178861 22/09/2019 20:11:13 Khanh LEM - BIRTHDAY GNU C++ Wrong answer on test 5 93 ms 3264 KB
178860 22/09/2019 20:10:58 Khanh MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
178859 22/09/2019 20:10:39 Khanh LEM - BIRTHDAY GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
178858 22/09/2019 20:09:33 Khanh MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
178857 22/09/2019 20:06:42 borsalino CONNECTE - Connected Points Free Pascal Accepted 15 ms 1624 KB
178856 22/09/2019 19:55:54 Khanh SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
178855 22/09/2019 19:55:40 borsalino BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 234 ms 2616 KB
178854 22/09/2019 19:54:37 borsalino BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 996 KB
178853 22/09/2019 19:52:32 borsalino BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Wrong answer on test 9 93 ms 2512 KB
178852 22/09/2019 19:50:37 kiet8627 HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Time limit exceed on test 2 1109 ms 18404 KB
178851 22/09/2019 19:47:21 borsalino LEM - BIRTHDAY GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
178850 22/09/2019 19:45:30 borsalino LEM - BIRTHDAY GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2488 KB
178849 22/09/2019 19:44:42 borsalino LEM - BIRTHDAY GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 856 KB
178848 22/09/2019 19:41:10 borsalino LEM - BIRTHDAY GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
178847 22/09/2019 19:39:04 borsalino LEM - BIRTHDAY GNU C++11 Wrong answer on test 5 156 ms 2880 KB
178846 22/09/2019 19:37:53 borsalino LEM - BIRTHDAY GNU C++11 Wrong answer on test 5 109 ms 3264 KB
178845 22/09/2019 19:35:13 borsalino LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
178844 22/09/2019 19:33:41 a520vunn NORMAL - Không Tên GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
178843 22/09/2019 19:32:35 a519hanlcq LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 484 ms 179072 KB
178842 22/09/2019 19:12:51 borsalino FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
178841 22/09/2019 19:12:02 borsalino FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1109 ms 84560 KB
178840 22/09/2019 19:11:46 borsalino FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1109 ms 84560 KB
178839 22/09/2019 19:10:25 KhuongGiaBao ARR14 - ARR14 GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 856 KB
178838 22/09/2019 19:10:25 borsalino FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 84560 KB
178837 22/09/2019 19:09:13 KhuongGiaBao ARR14 - ARR14 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
178836 22/09/2019 19:07:11 KhuongGiaBao CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
178835 22/09/2019 19:07:00 borsalino FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 84564 KB
178834 22/09/2019 19:05:51 KhuongGiaBao CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
178833 22/09/2019 19:05:02 n4sarahminh ARR08 - ARR08 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
178832 22/09/2019 19:02:11 vannhi ARR14 - ARR14 GNU C++11 Accepted 187 ms 2972 KB
178831 22/09/2019 19:01:58 n4viendt ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 125 ms 3272 KB
178830 22/09/2019 19:01:39 lephat123 ARR14 - ARR14 GNU C++11 Accepted 187 ms 2972 KB
178829 22/09/2019 19:01:34 n4chuongla ARR11 - ARR11 GNU C++11 Accepted 140 ms 3132 KB
178828 22/09/2019 19:01:30 giabao123 ARR14 - ARR14 GNU C++11 Accepted 187 ms 3000 KB
178827 22/09/2019 19:00:08 n4thuydph C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
178826 22/09/2019 18:58:32 borsalino VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 390 ms 4056 KB
178825 22/09/2019 18:58:23 n4thuydph C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
178824 22/09/2019 18:58:22 borsalino VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
178823 22/09/2019 18:55:58 n4trietlvm SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
178822 22/09/2019 18:54:50 n4thuydph C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
Trang  [1] 2 3 ... 854 855
Back to Top