Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
324474 04/06/2020 17:03:27 n2sontt DIVISOR - Ước số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1078 ms 2528 KB
324473 04/06/2020 17:03:01 huyhuy NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Time limit exceed on test 7 1109 ms 4892 KB
324472 04/06/2020 17:02:44 n2sontt DIVISOR - Ước số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1078 ms 2508 KB
324471 04/06/2020 16:58:56 huyhuy NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
324470 04/06/2020 16:53:10 huyhuy NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 892 KB
324469 04/06/2020 16:53:05 hdt3126 TNGAME - GAME GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1124 KB
324468 04/06/2020 16:52:36 hdt3126 TNGAME - GAME GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
324467 04/06/2020 16:52:05 hdt3126 TNGAME - GAME GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
324466 04/06/2020 16:50:42 huyhuy NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
324465 04/06/2020 16:49:42 hdt3126 TNGAME - GAME GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
324464 04/06/2020 16:48:24 hdt3126 TNGAME - GAME GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1124 KB
324463 04/06/2020 16:47:58 hdt3126 TNGAME - GAME GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
324462 04/06/2020 16:42:42 hdt3126 TNGAME - GAME GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
324461 04/06/2020 16:41:14 hdt3126 TNGAME - GAME GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
324460 04/06/2020 16:28:31 huyhuy SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 171 ms 2396 KB
324459 04/06/2020 16:17:31 huyhuy DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++ Runtime error on test 2 0 ms 2572 KB
324458 04/06/2020 16:14:40 huyhuy DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
324457 04/06/2020 14:40:10 huyhuy DONUOC - Đo Nước GNU C++ Memory limit exceed on test 9 703 ms 556480 KB
324456 04/06/2020 14:09:10 n1tuandq WORDCNT - Word Counting GNU C++11 Accepted 31 ms 2568 KB
324455 04/06/2020 12:26:43 cbl_hoanglinh C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
324454 04/06/2020 12:25:07 cbl_vietnam C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
324453 04/06/2020 11:27:30 nhuvuong301 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
324452 04/06/2020 11:24:22 khanhld COVGAM - Thuốc diệt virus Covid-19 GNU C++11 Time limit exceed on test 13 1015 ms 18972 KB
324451 04/06/2020 11:24:10 nhuvuong301 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 992 KB
324450 04/06/2020 11:16:32 nhuvuong301 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
324449 04/06/2020 11:15:37 nhuvuong301 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
324448 04/06/2020 11:10:24 nhuvuong301 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
324447 04/06/2020 11:03:58 winterrr DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
324446 04/06/2020 11:03:51 nhuvuong301 C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
324445 04/06/2020 10:57:08 nhuvuong301 C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
324444 04/06/2020 10:56:11 nhuvuong301 C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
324443 04/06/2020 10:55:21 nhuvuong301 C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
324442 04/06/2020 10:53:32 nhuvuong301 C03_13 - Chữ liền trước GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
324441 04/06/2020 10:52:21 nhuvuong301 C03_06 - Ký tự cũ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
324440 04/06/2020 10:50:45 nhuvuong301 C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
324439 04/06/2020 10:45:00 nhuvuong301 C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
324438 04/06/2020 10:40:28 nhuvuong301 C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
324437 04/06/2020 10:36:05 nhuvuong301 C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
324436 04/06/2020 10:32:04 nhuvuong301 C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
324435 04/06/2020 09:26:19 quynhoanh15082003 LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
324434 04/06/2020 09:25:42 nguyenvana OANQUANE - Ô ăn quan (bản dễ) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
324433 04/06/2020 09:24:52 pmkhoidl LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 265 ms 10336 KB
324432 04/06/2020 09:24:46 hoangcr7 LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 296 ms 10364 KB
324431 04/06/2020 09:24:44 thetinggokrr LNCor - Large Number GNU C++11 Accepted 281 ms 10328 KB
324430 04/06/2020 09:24:34 pmkhoidl LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 125 ms 3356 KB
324429 04/06/2020 09:23:34 hoangcr7 LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 109 ms 3356 KB
324428 04/06/2020 09:23:21 nhichuoi LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 328 ms 80640 KB
324427 04/06/2020 09:23:16 pmkhoidl LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 30 31 ms 1124 KB
324426 04/06/2020 09:23:06 thetinggokrr LNCor - Large Number GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
324425 04/06/2020 09:22:52 pmkhoidl LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
324424 04/06/2020 09:22:40 nhichuoi LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 43 250 ms 6424 KB
324423 04/06/2020 09:22:40 hoangcr7 LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 156 ms 3356 KB
324422 04/06/2020 09:22:30 thetinggokrr LNCor - Large Number GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
324421 04/06/2020 09:22:16 nhichuoi LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 156 ms 3020 KB
324420 04/06/2020 09:22:09 phuckhang873 LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 281 ms 10364 KB
324419 04/06/2020 09:21:52 phuckhang873 LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 125 ms 3356 KB
324418 04/06/2020 09:21:50 quynhoanh15082003 LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
324417 04/06/2020 09:21:38 phuckhang873 LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 15 ms 2652 KB
324416 04/06/2020 09:21:25 pmkhoidl LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 125 ms 3352 KB
324415 04/06/2020 09:21:19 idaka123 LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 265 ms 10328 KB
324414 04/06/2020 09:20:34 hoangcr7 LNCor - Large Number GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
324413 04/06/2020 09:20:07 OLenteeth LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 296 ms 10336 KB
324412 04/06/2020 09:20:00 hoangcr7 LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 156 ms 3356 KB
324411 04/06/2020 09:19:47 phuckhang873 LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 31 ms 2652 KB
324410 04/06/2020 09:19:40 OLenteeth LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 140 ms 3356 KB
324409 04/06/2020 09:19:08 phuckhang873 LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 15 ms 2612 KB
324408 04/06/2020 09:18:35 minhpogba LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 312 ms 10328 KB
324407 04/06/2020 09:18:32 OLenteeth LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 109 ms 2948 KB
324406 04/06/2020 09:18:18 hoangcr7 LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 125 ms 3356 KB
324405 04/06/2020 09:17:53 minhpogba LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
324404 04/06/2020 09:17:45 quynhoanh15082003 LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
324403 04/06/2020 09:17:30 Nnnnnn128 LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 250 ms 10336 KB
324402 04/06/2020 09:15:20 popiga4321 LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 265 ms 3176 KB
324401 04/06/2020 09:15:12 Nnnnnn128 LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 15 ms 2600 KB
324400 04/06/2020 09:14:56 quynhoanh15082003 LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 1104 KB
324399 04/06/2020 09:13:56 quynhoanh15082003 LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
324398 04/06/2020 09:13:49 lengocduyhieu LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 250 ms 10328 KB
324397 04/06/2020 09:12:46 lengocduyhieu LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 109 ms 3356 KB
324396 04/06/2020 09:12:40 phuckhang873 LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1104 KB
324395 04/06/2020 09:12:21 phamthanhtrung123 LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 296 ms 3768 KB
324394 04/06/2020 09:12:04 lengocduyhieu LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 125 ms 3352 KB
324393 04/06/2020 09:11:34 OLenteeth LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 13 31 ms 1124 KB
324392 04/06/2020 09:11:04 lengocduyhieu LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
324391 04/06/2020 09:10:53 minhpogba LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 281 ms 10336 KB
324390 04/06/2020 09:10:45 phamthanhtrung123 LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
324389 04/06/2020 09:09:44 lengocduyhieu LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 109 ms 3352 KB
324388 04/06/2020 09:09:35 hoangcr7 LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 30 15 ms 1368 KB
324387 04/06/2020 09:09:31 phuckhang873 LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
324386 04/06/2020 09:09:17 lengocduyhieu LNCor - Large Number GNU C++ Runtime error on test 41 109 ms 3352 KB
324385 04/06/2020 09:09:07 minhpogba LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 888 KB
324384 04/06/2020 09:08:12 OLenteeth LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 13 46 ms 1124 KB
324383 04/06/2020 09:08:01 minhpogba LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
324382 04/06/2020 09:06:58 minhpogba LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
324381 04/06/2020 09:06:48 lengocduyhieu LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 23 15 ms 1220 KB
324380 04/06/2020 09:06:08 nhichuoi LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
324379 04/06/2020 09:04:09 minhpogba LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
324378 04/06/2020 09:03:29 CykaBlyat LNCor - Large Number GNU C++11 Accepted 375 ms 3836 KB
324377 04/06/2020 09:02:54 phuckhang873 LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 892 KB
324376 04/06/2020 09:01:50 CykaBlyat LNCor - Large Number GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
324375 04/06/2020 09:01:40 OLenteeth LNCor - Large Number GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1124 KB
Trang  [1] 2 3 ... 2284 2285
Back to Top