Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
533904 24/02/2024 21:58:20 BLPK BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 312 ms 10420 KB
533903 24/02/2024 21:56:44 BLPK BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1015 ms 18272 KB
533902 24/02/2024 21:55:24 BLPK BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1031 ms 18272 KB
533901 24/02/2024 21:50:26 BLPK BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1144 KB
533900 24/02/2024 21:50:17 BLPK BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
533899 24/02/2024 21:47:13 BLPK DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
533898 24/02/2024 21:46:08 BLPK DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533897 24/02/2024 21:44:51 BLPK DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533896 24/02/2024 20:42:16 oicaidjtmecuocdoi SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1952 KB
533895 24/02/2024 20:36:00 oicaidjtmecuocdoi SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1932 KB
533894 24/02/2024 20:13:28 oicaidjtmecuocdoi SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
533893 24/02/2024 20:13:00 oicaidjtmecuocdoi SEQ01 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
533892 24/02/2024 19:54:35 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1304 KB
533891 24/02/2024 19:46:47 BLPK TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
533890 24/02/2024 19:42:57 BLPK TONG - Tổng A + B GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 864 KB
533889 24/02/2024 19:09:27 nguyenbao281201 C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
533888 24/02/2024 18:53:26 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1176 KB
533887 24/02/2024 18:46:41 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1196 KB
533886 24/02/2024 17:51:48 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1176 KB
533885 24/02/2024 17:14:53 trunghieuthcsquocthai KUMA - Khuyến Mãi Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
533884 24/02/2024 17:05:59 vanhoangngan COST - Chi phí GNU C++11 Accepted 156 ms 2488 KB
533883 24/02/2024 16:44:31 ntphongmq TOURS - Du lịch Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1180 KB
533882 24/02/2024 16:38:48 trunghieuthcsquocthai 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
533881 24/02/2024 16:33:12 BLPK TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
533880 24/02/2024 16:32:55 BLPK TONG - Tổng A + B GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533879 24/02/2024 16:32:37 BLPK TONG - Tổng A + B GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533878 24/02/2024 16:19:24 ntphongmq TOURS - Du lịch Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1204 KB
533877 24/02/2024 16:14:49 vanhoangngan TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533876 24/02/2024 16:08:46 trunghieuthcsquocthai 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
533875 24/02/2024 15:56:47 vanhoangngan SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
533874 24/02/2024 15:52:19 teacher89 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
533873 24/02/2024 15:50:55 teacher89 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
533872 24/02/2024 15:40:46 vanhoangngan COST - Chi phí GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533871 24/02/2024 15:17:05 vanhoangngan DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1109 ms 2700 KB
533870 24/02/2024 14:40:51 nhuquynh2010 MAGNET - Nam châm Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
533869 24/02/2024 13:37:40 BLPK FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Wrong answer on test 23 31 ms 2560 KB
533868 24/02/2024 13:11:02 BLPK STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++11 Accepted 31 ms 2668 KB
533867 24/02/2024 13:06:23 BLPK STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++11 Runtime error on test 5 15 ms 2808 KB
533866 24/02/2024 12:54:41 BLPK MAGNET - Nam châm GNU C++11 Accepted 78 ms 2960 KB
533865 24/02/2024 12:52:05 hehe1234 prefmax - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
533864 24/02/2024 12:49:19 BLPK MAGNET - Nam châm GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2600 KB
533863 24/02/2024 12:39:32 BLPK prefmax - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
533862 24/02/2024 12:21:10 BLPK DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2624 KB
533861 24/02/2024 11:16:35 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Accepted 109 ms 2636 KB
533860 24/02/2024 11:16:17 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2884 KB
533859 24/02/2024 11:15:25 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2884 KB
533858 24/02/2024 11:14:46 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
533857 24/02/2024 11:12:42 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533856 24/02/2024 11:12:05 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533855 24/02/2024 11:05:54 n1kietlt DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Accepted 31 ms 3328 KB
533854 24/02/2024 11:04:38 n1kietlt DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Wrong answer on test 40 31 ms 3772 KB
533853 24/02/2024 11:04:03 n1kietlt DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533852 24/02/2024 10:48:15 guest C04_05 - C04_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533851 24/02/2024 10:43:47 guest C04_05 - C04_05 GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
533850 24/02/2024 10:43:05 guest C04_05 - C04_05 GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
533849 24/02/2024 10:26:45 nhuquynh2010 MAGNET - Nam châm Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1212 KB
533848 24/02/2024 10:10:49 LeGiaHuy MAGNET - Nam châm Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
533847 24/02/2024 10:07:28 hoangnam387 LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Accepted 31 ms 2644 KB
533846 24/02/2024 10:00:54 LeGiaHuy C06_05 - C06_05 Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
533845 24/02/2024 08:30:25 guest C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533844 24/02/2024 08:24:46 guest C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533843 24/02/2024 08:23:38 guest C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533842 24/02/2024 08:22:43 LeGiaHuy C03_13 - Chữ liền trước Free Pascal Accepted 0 ms 1084 KB
533841 24/02/2024 08:16:03 LeGiaHuy AR04 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
533840 24/02/2024 08:04:45 LeGiaHuy ARR03 - ARR03 Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
533839 24/02/2024 07:53:01 thinhnhieutien STRING*. - Xử lý xâu ez Free Pascal Wrong answer on test 12 15 ms 2868 KB
533838 23/02/2024 23:42:08 hoangthang 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533837 23/02/2024 23:26:43 khnguyentran PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 4088 KB
533836 23/02/2024 23:23:41 khnguyentran PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Time limit exceed on test 10 1078 ms 4092 KB
533835 23/02/2024 23:23:01 nguyenhuykhanh SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
533834 23/02/2024 23:21:07 khnguyentran PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533833 23/02/2024 23:18:43 nguyenhuykhanh ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 578 ms 3776 KB
533832 23/02/2024 23:17:46 nguyenhuykhanh ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 609 ms 4160 KB
533831 23/02/2024 23:13:58 nguyenhuykhanh ARR15 - ARR15 GNU C++ Wrong answer on test 6 109 ms 2660 KB
533830 23/02/2024 23:05:12 khnguyentran PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Wrong answer on test 3 109 ms 5336 KB
533829 23/02/2024 21:35:29 nguyenhoangtrong SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 78 ms 1932 KB
533828 23/02/2024 21:29:47 buituanbang C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533827 23/02/2024 21:25:49 buituanbang C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1140 KB
533826 23/02/2024 21:23:20 guest C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533825 23/02/2024 21:20:53 guest C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1132 KB
533824 23/02/2024 21:16:23 nguyenhoangtrong SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
533823 23/02/2024 21:16:12 tanprodium123 SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533822 23/02/2024 21:09:40 khanhthy C04_11 - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533821 23/02/2024 21:08:42 tanprodium123 SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533820 23/02/2024 21:03:51 a520huynm 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 3728 KB
533819 23/02/2024 21:02:40 a520huynm 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
533818 23/02/2024 21:02:12 a520huynm 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533817 23/02/2024 21:00:16 a520huynm 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1046 ms 3608 KB
533816 23/02/2024 20:57:25 BLPK DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2608 KB
533815 23/02/2024 20:56:53 khanhthy C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533814 23/02/2024 20:54:53 khanhthy C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
533813 23/02/2024 20:54:28 buituanbang C04_01 - Số chẵn GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
533812 23/02/2024 20:45:30 lehuyquang C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533811 23/02/2024 20:42:22 tanprodium123 SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533810 23/02/2024 20:38:49 khanhthy 23strb1 - Xếp lều trại (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
533809 23/02/2024 20:25:59 buituanbang C03_13 - Chữ liền trước GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
533808 23/02/2024 20:18:25 truongminhtuan 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
533807 23/02/2024 20:14:01 truongminhtuan 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
533806 23/02/2024 20:12:26 khanhi ARR14 - ARR14 GNU C++11 Accepted 171 ms 2176 KB
533805 23/02/2024 20:11:06 a520huynm 23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
Trang  [1] 2 3 ... 4324 4325
Back to Top