Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
515364 27/09/2023 21:19:36 longk123 C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
515363 27/09/2023 21:19:01 longk123 C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
515362 27/09/2023 21:18:21 longk123 C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
515361 27/09/2023 21:05:13 3m SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 2896 KB
515360 27/09/2023 21:04:42 3m SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 10 125 ms 2928 KB
515359 27/09/2023 20:53:50 3m SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
515358 27/09/2023 20:45:38 HungWhiteT C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
515357 27/09/2023 20:41:02 3m SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
515356 27/09/2023 20:40:49 HungWhiteT C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
515355 27/09/2023 20:39:29 HungWhiteT C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
515354 27/09/2023 20:37:26 a520huynm C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Accepted 78 ms 2596 KB
515353 27/09/2023 20:35:24 a520huynm C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
515352 27/09/2023 20:34:11 a520huynm C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
515351 27/09/2023 20:29:51 a520huynm C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
515350 27/09/2023 20:28:36 a520huynm C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
515349 27/09/2023 20:26:53 a520huynm C05_06 - TBC chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
515348 27/09/2023 20:24:04 itk9_hoangtin DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 62 ms 2664 KB
515347 27/09/2023 20:24:00 a520huynm C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 7671 ms 2568 KB
515346 27/09/2023 20:20:53 chuongkhai C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
515345 27/09/2023 20:20:02 a520huynm C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 1468 ms 2568 KB
515344 27/09/2023 20:18:44 a520huynm C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 125 ms 2596 KB
515343 27/09/2023 20:17:36 a520huynm C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
515342 27/09/2023 20:15:03 a520huynm C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
515341 27/09/2023 20:10:17 a520huynm C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
515340 27/09/2023 20:07:20 a520huynm C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
515339 27/09/2023 20:05:53 a520huynm C03_02 - Phép tính #1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
515338 27/09/2023 20:03:44 a520huynm C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
515337 27/09/2023 19:59:28 itk9_hoangtin DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 2732 KB
515336 27/09/2023 19:55:25 HungWhiteT C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
515335 27/09/2023 19:49:02 HungWhiteT C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 7687 ms 2568 KB
515334 27/09/2023 19:46:38 a520huynm C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
515333 27/09/2023 19:41:50 chuongkhai C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
515332 27/09/2023 19:41:50 itk9_hoangtin DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
515331 27/09/2023 19:40:28 a520huynm C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 7734 ms 2568 KB
515330 27/09/2023 19:39:12 chuongkhai C05_03 - Ước số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
515329 27/09/2023 19:12:31 dungnb12 LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1093 ms 2916 KB
515328 27/09/2023 19:12:09 dungnb12 LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1093 ms 11132 KB
515327 27/09/2023 19:11:48 dungnb12 LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2592 KB
515326 27/09/2023 18:03:08 PhamQuangHoach C03_02 - Phép tính #1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
515325 27/09/2023 18:02:24 PhamQuangHoach C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
515324 27/09/2023 18:01:32 PhamQuangHoach C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Accepted 125 ms 2596 KB
515323 27/09/2023 17:58:10 PhamQuangHoach C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
515322 27/09/2023 17:55:56 PhamQuangHoach C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
515321 27/09/2023 17:29:30 PhamQuangHoach C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
515320 27/09/2023 17:28:04 PhamQuangHoach C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
515319 27/09/2023 00:29:00 haicode DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
515318 26/09/2023 23:58:46 haicode DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
515317 26/09/2023 23:05:10 haicode DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1140 KB
515316 26/09/2023 22:59:48 sonphan TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++ Accepted 546 ms 2776 KB
515315 26/09/2023 22:59:13 ngocminh MEMOME. - Memorise Me! GNU C++ Accepted 31 ms 1964 KB
515314 26/09/2023 22:58:54 haicode DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
515313 26/09/2023 22:53:02 sonphan TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 11 31 ms 2676 KB
515312 26/09/2023 22:49:30 ngocminh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
515311 26/09/2023 22:48:05 ngocminh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
515310 26/09/2023 22:45:26 sonphan TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
515309 26/09/2023 21:31:56 chuongkhai C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
515308 26/09/2023 21:12:43 chuongkhai C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
515307 26/09/2023 21:09:11 chuongkhai C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
515306 26/09/2023 20:50:44 chuongkhai C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 46 ms 1132 KB
515305 26/09/2023 20:50:10 haicode DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
515304 26/09/2023 20:47:49 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Accepted 218 ms 3540 KB
515303 26/09/2023 20:47:17 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Wrong answer on test 9 31 ms 2816 KB
515302 26/09/2023 20:47:00 VThuy ARR12 - ARR12 Free Pascal Accepted 234 ms 4328 KB
515301 26/09/2023 20:46:48 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Wrong answer on test 7 31 ms 2820 KB
515300 26/09/2023 20:46:25 VThuy ARR11 - ARR11 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1192 KB
515299 26/09/2023 20:46:08 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Accepted 281 ms 4328 KB
515298 26/09/2023 20:46:06 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 2820 KB
515297 26/09/2023 20:45:54 chuongkhai C05_03 - Ước số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
515296 26/09/2023 20:45:17 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1392 KB
515295 26/09/2023 20:44:54 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Accepted 171 ms 3540 KB
515294 26/09/2023 20:44:53 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1180 KB
515293 26/09/2023 20:44:30 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1192 KB
515292 26/09/2023 20:44:09 chuongkhai C05_03 - Ước số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
515291 26/09/2023 20:44:02 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
515290 26/09/2023 20:43:55 haicode DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1144 KB
515289 26/09/2023 20:43:47 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
515288 26/09/2023 20:42:59 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
515287 26/09/2023 20:42:25 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1180 KB
515286 26/09/2023 20:41:58 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
515285 26/09/2023 20:40:43 chuongkhai C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
515284 26/09/2023 20:36:31 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
515283 26/09/2023 20:34:04 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1196 KB
515282 26/09/2023 20:33:15 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
515281 26/09/2023 20:31:56 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
515280 26/09/2023 20:29:24 chuongkhai C05_03 - Ước số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
515279 26/09/2023 20:22:49 haicode DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
515278 26/09/2023 20:20:26 chuongkhai C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
515277 26/09/2023 20:16:36 tangxuantien09 ARR11 - ARR11 Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
515276 26/09/2023 20:15:09 tangxuantien09 ARR11 - ARR11 Free Pascal Runtime error on test 9 15 ms 2816 KB
515275 26/09/2023 20:10:41 tangxuantien09 ARR11 - ARR11 Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
515274 26/09/2023 20:10:06 tangxuantien09 ARR11 - ARR11 Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 2812 KB
515273 26/09/2023 20:09:42 tangxuantien09 ARR12 - ARR12 Free Pascal Accepted 234 ms 3548 KB
515272 26/09/2023 20:07:21 tangxuantien09 ARR11 - ARR11 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1216 KB
515271 26/09/2023 20:05:05 VThuy ARR11 - ARR11 Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
515270 26/09/2023 19:50:58 thinhnhieutien C05_11 - Hình tam giác đặt Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1300 KB
515269 26/09/2023 18:53:46 thinhnhieutien C05_11 - Hình tam giác đặt Free Pascal Time limit exceed on test 5 1031 ms 2760 KB
515268 26/09/2023 18:41:55 thinhnhieutien C05_11 - Hình tam giác đặt Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1216 KB
515267 26/09/2023 18:40:58 thinhnhieutien C05_11 - Hình tam giác đặt Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1192 KB
515266 26/09/2023 18:31:09 ngocminh sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
515265 26/09/2023 18:28:36 ngocminh CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
Trang  [1] 2 3 ... 4155 4156
Back to Top