Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
544063 20/06/2024 10:27:43 ducanh2010 SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 31 ms 1952 KB
544062 20/06/2024 09:23:13 7visaotroi1 NP01 - NP01 GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1116 KB
544061 20/06/2024 09:16:53 ducanh2010 SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 31 ms 2612 KB
544060 20/06/2024 07:07:12 hihihah SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
544059 20/06/2024 07:07:02 hihihah SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 1116 KB
544058 20/06/2024 00:44:23 touyen CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
544057 20/06/2024 00:36:22 touyen Factorial - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
544056 19/06/2024 21:48:03 huatho131 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 375 ms 3064 KB
544055 19/06/2024 21:44:04 huatho131 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Runtime error on test 7 15 ms 3336 KB
544054 19/06/2024 20:24:20 huatho131 KUMA - Khuyến Mãi GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
544053 19/06/2024 20:24:00 huatho131 KUMA - Khuyến Mãi GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1116 KB
544052 19/06/2024 18:08:43 hihihah MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
544051 19/06/2024 18:07:59 hihihah MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 1104 KB
544050 19/06/2024 18:07:31 hihihah MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
544049 19/06/2024 16:44:16 7visaotroi1 SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
544048 19/06/2024 16:37:51 duydz9b1 DONUOC - Đo Nước GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
544047 19/06/2024 16:31:57 duydz9b1 DONUOC - Đo Nước GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 1876 KB
544046 19/06/2024 16:00:06 duydz9b1 HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 109 ms 2584 KB
544045 19/06/2024 15:55:30 duydz9b1 HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
544044 19/06/2024 15:54:26 duydz9b1 HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
544043 19/06/2024 15:52:04 7visaotroi1 CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 312 ms 17120 KB
544042 19/06/2024 15:51:29 7visaotroi1 CSEQ - CSEQ GNU C++ Wrong answer on test 12 31 ms 1928 KB
544041 19/06/2024 15:51:03 ducanh2010 CSEQ - CSEQ GNU C++11 Accepted 312 ms 10172 KB
544040 19/06/2024 14:31:21 duydz9b1 CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
544039 19/06/2024 14:28:52 duydz9b1 CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
544038 19/06/2024 10:40:16 ducanh2010 BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 296 ms 2604 KB
544037 19/06/2024 10:20:13 duydz9b1 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 46 ms 2648 KB
544036 19/06/2024 10:10:31 ducanh2010 BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 1892 KB
544035 19/06/2024 10:06:02 ducanh2010 BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 296 ms 2604 KB
544034 19/06/2024 10:05:45 ducanh2010 BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 2552 KB
544033 19/06/2024 10:05:09 ducanh2010 BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 1892 KB
544032 19/06/2024 10:04:41 ducanh2010 BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 296 ms 2604 KB
544031 19/06/2024 10:03:49 ducanh2010 BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 281 ms 2604 KB
544030 19/06/2024 09:46:59 ducanh2010 COST - Chi phí GNU C++11 Accepted 31 ms 1908 KB
544029 19/06/2024 09:37:38 ducanh2010 COST - Chi phí GNU C++11 Accepted 46 ms 1912 KB
544028 18/06/2024 21:00:07 Biển FACTOR - FACTOR Python 3 Accepted 203 ms 8356 KB
544027 18/06/2024 20:55:07 Biển FACTOR - FACTOR Python 3 Accepted 203 ms 8328 KB
544026 18/06/2024 20:40:03 Biển FACTOR - FACTOR Python 3 Time limit exceed on test 9 1078 ms 8356 KB
544025 18/06/2024 20:37:28 Biển FACTOR - FACTOR Python 3 Time limit exceed on test 9 1046 ms 8380 KB
544024 18/06/2024 20:17:33 Biển FACTOR - FACTOR Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
544023 18/06/2024 20:17:26 Biển FACTOR - FACTOR GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
544022 18/06/2024 20:05:26 Biển ARR04 - ARR04 Python 3 Accepted 171 ms 14764 KB
544021 18/06/2024 17:24:33 7visaotroi1 CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 296 ms 17120 KB
544020 18/06/2024 17:20:50 7visaotroi1 CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 328 ms 17120 KB
544019 18/06/2024 15:57:30 trunghieuthcsquocthai CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1208 KB
544018 18/06/2024 11:35:36 ducanh2010 DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 62 ms 2624 KB
544017 18/06/2024 11:35:10 7visaotroi1 DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Accepted 93 ms 2620 KB
544016 18/06/2024 11:34:55 ducanh2010 DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
544015 18/06/2024 11:27:17 ducanh2010 DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
544014 18/06/2024 11:27:14 7visaotroi1 DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
544013 18/06/2024 11:07:11 trunghieuthcsquocthai HOIVAN - Số hồi văn Free Pascal Time limit exceed on test 7 1109 ms 2736 KB
544012 18/06/2024 10:57:34 trunghieuthcsquocthai HATNHAN - Xâu hạt nhân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
544011 18/06/2024 09:54:33 trunghieuthcsquocthai PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
544010 18/06/2024 09:36:25 trunghieuthcsquocthai TGC - Tam giác cân Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1172 KB
544009 18/06/2024 08:30:58 huatho131 KUMA - Khuyến Mãi GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
544008 18/06/2024 00:45:11 huatho131 KUMA - Khuyến Mãi GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1078 ms 2552 KB
544007 18/06/2024 00:37:53 huatho131 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 406 ms 3076 KB
544006 18/06/2024 00:29:07 huatho131 KUMA - Khuyến Mãi GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 2548 KB
544005 18/06/2024 00:15:59 huatho131 KUMA - Khuyến Mãi GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 2544 KB
544004 17/06/2024 15:00:55 hsglevela XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 31 ms 2656 KB
544003 17/06/2024 13:10:37 huatho131 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 3076 KB
544002 17/06/2024 13:06:06 huatho131 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 3076 KB
544001 17/06/2024 13:04:44 huatho131 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 3068 KB
544000 17/06/2024 08:37:12 duydz9b1 c03_122 - Chữ vòng tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
543999 17/06/2024 08:31:40 duydz9b1 c03_122 - Chữ vòng tròn GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
543998 17/06/2024 08:13:35 duydz9b1 CBUYING - Mua chocolate GNU C++11 Runtime error on test 2 31 ms 3612 KB
543997 17/06/2024 08:04:35 duydz9b1 CBUYING - Mua chocolate GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2588 KB
543996 17/06/2024 07:50:57 duydz9b1 CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
543995 17/06/2024 00:13:25 binhan2004 robotdibo - Robot Đi Bộ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
543994 17/06/2024 00:10:56 binhan2004 Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++ Accepted 46 ms 2592 KB
543993 16/06/2024 21:47:34 nguyenthanhlam KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
543992 16/06/2024 20:32:24 trunghieuthcsquocthai LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1060 KB
543991 16/06/2024 16:25:27 levantay AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
543990 16/06/2024 14:06:39 trunghieuthcsquocthai TKT - Tìm kí tự Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
543989 16/06/2024 14:06:07 trunghieuthcsquocthai TKT - Tìm kí tự Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 2780 KB
543988 16/06/2024 13:44:05 trunghieuthcsquocthai VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
543987 16/06/2024 13:39:20 trunghieuthcsquocthai VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1268 KB
543986 16/06/2024 09:22:40 7visaotroi1 LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Runtime error on test 21 15 ms 2608 KB
543985 16/06/2024 08:51:50 7visaotroi1 ILLUMINATI - Illuminati GNU C++ Accepted 31 ms 2628 KB
543984 15/06/2024 20:46:18 PTHUONG FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Wrong answer on test 69 15 ms 1116 KB
543983 15/06/2024 20:42:51 PTHUONG FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Time limit exceed on test 69 1109 ms 2576 KB
543982 15/06/2024 20:40:34 PTHUONG FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Time limit exceed on test 69 1093 ms 2572 KB
543981 15/06/2024 15:54:27 7visaotroi1 CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
543980 15/06/2024 15:54:08 7visaotroi1 CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
543979 15/06/2024 15:51:55 7visaotroi1 CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1112 KB
543978 15/06/2024 15:37:02 7visaotroi1 POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 43248 KB
543977 15/06/2024 14:36:45 7visaotroi1 DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
543976 15/06/2024 14:19:30 7visaotroi1 BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Accepted 109 ms 2624 KB
543975 15/06/2024 14:08:50 7visaotroi1 CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 203 ms 13216 KB
543974 15/06/2024 12:25:48 BiếtÔngThươngKhông NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
543973 15/06/2024 12:15:31 trunghieuthcsquocthai COST - Chi phí Free Pascal Time limit exceed on test 41 1062 ms 5060 KB
543972 15/06/2024 11:54:52 trunghieuthcsquocthai TAMGIAC - Tam giác cân Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
543971 14/06/2024 22:54:54 7visaotroi1 SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 1948 KB
543970 14/06/2024 22:53:27 7visaotroi1 SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
543969 14/06/2024 22:49:56 7visaotroi1 SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
543968 14/06/2024 22:45:12 7visaotroi1 SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
543967 14/06/2024 20:50:41 trunghieuthcsquocthai LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) Free Pascal Time limit exceed on test 21 1093 ms 2936 KB
543966 14/06/2024 20:45:59 trunghieuthcsquocthai XAUKG - Xâu không giảm Free Pascal Accepted 15 ms 2656 KB
543965 14/06/2024 20:42:24 7visaotroi1 Part04 - Sum troll GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2584 KB
543964 14/06/2024 20:40:36 7visaotroi1 Part04 - Sum troll GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1952 KB
Trang  [1] 2 3 ... 4408 4409
Back to Top