Chưa có kỳ thi sắp tới

Kỳ thi cũ
Tên kỳ thi Ngày giờ bắt đầu Thời gian Số lượng tham gia
Luyện đề Tin học trẻ (Cơ bản) 30/04/2024 - 14:00 02:00 0 Bảng xếp hạng
Ôn tập Tin học trẻ(cơ bản) 30/04/2024 - 14:00 05:00 0 Bảng xếp hạng
struct (cơ bản) 08/03/2024 - 07:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Tìm kiếm nhị phân(nâng cao) 21/02/2024 - 07:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Luyện tập về sắp xếp và tiền tố(cơ bản) 22/01/2024 - 11:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Luyện tập string và đếm phân phối trong các kỳ thi(cơ bản) 15/01/2024 - 11:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
two pointer(nâng cao) 09/01/2024 - 11:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Ôn tập(nâng cao) 25/12/2023 - 11:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Tiền tố, hậu tố(Cơ bản) 11/12/2023 - 19:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Đánh giá lớp + struct (nâng cao) 04/12/2023 - 19:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Luyện tập (Cơ bản) 29/11/2023 - 19:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Kiểm tra 1 (Cơ bản) 13/11/2023 - 19:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Luyện tập (Cơ bản) 10/11/2023 - 19:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Ôn tập (Cơ bản) 23/10/2023 - 18:30 00:01 0 Bảng xếp hạng
string (Cơ bản) 15/10/2023 - 00:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Contest 1 (Cơ bản) 13/10/2023 - 00:00 01:30 0 Bảng xếp hạng
Test (Cơ bản) 01/10/2023 - 19:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
IF (Cơ bản) 15/09/2023 - 00:00 00:01 0 Bảng xếp hạng
Kiểu dữ liệu và cú pháp (Cơ bản) 06/09/2023 - 19:00 10:00 0 Bảng xếp hạng
Trong lúc đợi LQDOJ sống lại 12/08/2022 - 18:12 01:00 26 Bảng xếp hạng
Trong lúc đợi LQDOJ sống lại 12/08/2022 - 17:45 10:00 25 Bảng xếp hạng
Mang 502 07/12/2021 - 20:00 10:00 13 Bảng xếp hạng
LQDContest #7 18/11/2021 - 18:00 00:15 3 Bảng xếp hạng
j4f01 14/04/2021 - 17:45 02:00 0 Bảng xếp hạng
THCS Contest 3 23/03/2020 - 14:00 03:00 117 Bảng xếp hạng
Happy School 4 22/03/2020 - 19:00 02:30 122 Bảng xếp hạng
THCS Contest 2 16/03/2020 - 14:00 03:00 135 Bảng xếp hạng
Happy School 3 14/03/2020 - 19:05 02:00 112 Bảng xếp hạng
Happy School 2 07/03/2020 - 14:00 02:00 104 Bảng xếp hạng
Happy School 01/03/2020 - 09:00 02:15 112 Bảng xếp hạng
Tiền THCS Contest! 24/02/2020 - 14:00 03:00 155 Bảng xếp hạng
Hậu Valentine 17/02/2020 - 09:15 04:30 152 Bảng xếp hạng
Corona 02 09/02/2020 - 14:00 03:00 120 Bảng xếp hạng
Corona 01 06/02/2020 - 19:00 03:00 119 Bảng xếp hạng
Contest 14 22/12/2019 - 08:00 02:00 44 Bảng xếp hạng
Test a520 22/11/2019 - 20:00 03:00 22 Bảng xếp hạng
Độ cafe của ĐT QG 28/10/2019 - 14:15 02:15 8 Bảng xếp hạng
Test A519 (2) 22/10/2019 - 14:10 02:30 19 Bảng xếp hạng
Test A519 11/10/2019 - 14:10 02:30 22 Bảng xếp hạng
Contest 14 (DUE) 02/10/2019 - 09:30 03:00 32 Bảng xếp hạng
Contest 13 08/09/2019 - 19:00 02:00 74 Bảng xếp hạng
Contest 12 01/09/2019 - 19:00 02:00 61 Bảng xếp hạng
DFS&BFS 29/08/2019 - 10:00 10:00 51 Bảng xếp hạng
Contest A.Dinh 18/08/2019 - 10:00 10:00 81 Bảng xếp hạng
Tuyển Sinh Lê Quý Đôn 2019 2 03/06/2019 - 15:30 02:00 24 Bảng xếp hạng
Tuyển Sinh Lê Quý Đôn 2019 30/05/2019 - 21:01 02:00 13 Bảng xếp hạng
Contest11 31/03/2019 - 19:00 02:30 41 Bảng xếp hạng
Contest10 10/03/2019 - 19:30 02:50 56 Bảng xếp hạng
Contest09 24/02/2019 - 20:00 03:00 63 Bảng xếp hạng
Contest8(dành cho HS THCS) 21/02/2019 - 14:00 02:30 85 Bảng xếp hạng
Contest06 18/02/2019 - 08:15 01:30 19 Bảng xếp hạng
Contest07 (Lớp 12) 13/02/2019 - 14:20 02:00 18 Bảng xếp hạng
Contest05 (Dành cho lớp 10) 12/02/2019 - 19:30 01:30 17 Bảng xếp hạng
Contest04 (Dành cho lớp 9) 12/02/2019 - 17:30 01:30 17 Bảng xếp hạng
Contest03 11/02/2019 - 20:10 00:10 2 Bảng xếp hạng
Contest02 11/02/2019 - 19:40 01:00 23 Bảng xếp hạng
Contest01#2 11/02/2019 - 17:55 01:00 22 Bảng xếp hạng
Contest01 11/02/2019 - 08:15 01:30 18 Bảng xếp hạng
Back to Top