Bảng xếp hạng kỳ thi Contest A.Dinh
# Name Số bài Thời gian A B C D E F G H I J
1
admin
9 1295 134/1 144/3 135/1 0/1 143/1 141/2 107/3 142/1 202/9 147/6
2
Biển
8 2087 73/3 0/1 97/1 539/1 93/2 119/1 497/3 499/9 170/3
3
A518 Hưng Backtrack
8 2814 433/2 354/1 325/1 37/3 524/8 510/3 462/3 169/7
4
justys
7 1485 69/1 44/1 39/2 234/9 668/6 236/1 195/3
5
a519QuangLD
6 1083 155/3 198/1 43/1 182/2 285/1 220/2
6
A519Quy BacktracKing
6 1237 37/1 217/1 261/3 103/2 0/3 332/4 287/3
7
a519Hieu zipdang2004
6 1721 72/1 395/4 219/6 189/11 459/5 387/4
8
cbl_tiendung
6 3006 550/5 283/1 652/7 297/1 582/3 642/3
9
a218KhaLPA
5 1082 89/2 77/1 134/1 140/1 642/3
10
lenowadays
4 522 108/1 115/3 140/2 159/4
11
quyenmmai
4 996 73/2 398/1 75/1 450/3
12
thuy
4 1313 0/4 186/2 243/5 346/3 0/15 538/2
13
a519dungdt
3 783 198/3 462/4 123/2
14
cbl_minhgiang
3 1682 538/3 500/2 644/2
15
ami
2 69 33/1 36/1 0/1
16
lenhung2k4
2 349 322/2 27/1 0/1
17
nvat
2 389 286/2 103/5 0/5
18
tiennnl
2 602 84/1 0/4 518/1
19
a519hanlcq
2 735 413/1 322/1 0/4
20
queanh
2 764 0/2 586/3 178/1
21
a519ThanhLN
2 845 468/2 377/6
22
cbl_depchai
2 1049 541/1 0/3 508/1
23
Linhhuần
1 9 0/2 9/1
24
adminX
1 21 21/1 0/4 0/6
25
qn6_anh
1 22 22/2
26
a519vienhdt
1 24 0/1 24/2 0/2
27
a519DoanHK
1 32 0/6 32/1 0/1
28
hoanghuan25
1 57 0/4 57/1
29
a520huynm
1 65 0/1 65/1
30
cbl_quocbao
1 217 0/4 217/5
31
a519ThinhNP
1 273 273/1
32
dang_252
1 304 304/3
33
cbl_tuananh
1 316 316/6 0/1 0/1
34
cbl_duyliem
1 354 354/1 0/2
35
a519DuyNH
1 418 418/6
36
cbl_hoanglinh
1 429 0/1 0/15 429/4 0/7 0/7
37
mimibetty
1 638 638/1
38
a522PhuLBA
0 0 0/2 0/3 0/2 0/3
38
cbl_tuankhoaa
0 0 0/10
38
n2loclm
0 0 0/6 0/2
38
funcolor
0 0 0/4 0/1 0/1 0/1
38
cbl_minhthu
0 0 0/6
38
a521MinhYeuBaoSang
0 0 0/1 0/3
38
CBLminhnhat
0 0 0/2 0/1
38
n2hieuhm
0 0 0/2 0/1
38
a519DungTC
0 0 0/2
38
cbl_nguyenhainam
0 0 0/1 0/1
38
a519Duong
0 0 0/1
38
a522QuangNHN
0 0 0/1
38
cbl_nguyenquynhanh
0 0 0/1
38
cbl_tranducminh
0 0 0/1
38
a516Xpaltz
0 0
38
a519HungNP
0 0
38
a519ManTT
0 0
38
a519MinhNH
0 0
38
A519NamNB
0 0 0/0
38
a519PhuongDN
0 0
38
a519PhuongNH
0 0
38
a519toandnn
0 0
38
a521LongNT
0 0
38
cbl_giahuy
0 0
38
cbl_huynhtiendung (fake )
0 0
38
cbl_khanhquynh
0 0
38
cbl_minhtri
0 0
38
cbl_quangvinh
0 0
38
cbl_thanhthao
0 0
38
cbl_thientho
0 0
38
cbl_xuanduong
0 0
38
CBLnitcbl
0 0
38
clb_lop9huynh
0 0
38
huyvuh1h
0 0
38
iiiiiii125478
0 0
38
Khanh
0 0
38
minhbomnha
0 0
38
n2hoangnm
0 0
38
n4khanhgl (bị ban vì tội chửi tục)
0 0
38
nguyentri61
0 0
38
oxxxo
0 0
38
rua
0 0
38
Tienquan
0 0
38
Yucy
0 0
Tried/Accepted 50/16 10/4 74/15 2/1 102/36 2/1 100/11 17/5 38/9 68/12
Back to Top