Bảng xếp hạng kỳ thi DFS&BFS
# Name Số bài Thời gian A B C D E F G H I J K
1
A518 Hưng Backtrack
8 3730 12/1 0/4 25/1 60/3 574/2 1841/40 73/2 787/26 358/5
2
cbl_huynhtiendung (fake )
5 2137 120/3 536/1 0/1 605/10 694/2 182/4
3
ami
4 1516 600/1 593/1 141/2 182/9
4
A519Quy BacktracKing
4 2113 0/1 0/2 194/2 227/10 81/1 0/1 1611/22
5
a519vienhdt
4 2619 753/12 865/3 280/2 721/7
6
a519Hieu zipdang2004
3 829 656/4 125/1 0/7 48/1 0/1 0/5
7
a520mantm
3 1783 457/7 802/2 524/2
8
a519QuangLD
2 710 305/1 405/5
9
Yucy
2 1661 129/2 1532/2
10
a519PhuongNH
2 1948 951/1 997/1
11
mimibetty
2 2147 640/1 1507/1
12
a519dungdt
1 33 33/1
13
a519PhuongDN
1 140 140/2
14
a519DoanHK
1 195 195/1
15
A519NamNB
1 276 276/1
16
a521LOGM
1 319 0/4 319/1
17
a519ThanhLN
1 570 0/1 570/1
18
a519HungNP
1 1385 0/2 1385/5
19
a519Duong
0 0 0/2 0/8
19
a519MinhNH
0 0 0/5
19
n3hungmc
0 0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
19
L9gaconoxusothantien
0 0 0/3
19
a519DuyNH
0 0 0/1
19
a521LongNT
0 0 0/1
19
ashimari
0 0 0/1
19
n1tuannm
0 0 0/1
19
n2quantnh
0 0 0/1
19
a516Xpaltz
0 0
19
a519DungTC
0 0
19
a519hanlcq
0 0
19
a519ManTT
0 0
19
a519ThinhNP
0 0
19
a519toandnn
0 0
19
a519vuth
0 0
19
a520huynm
0 0
19
a520huytdd
0 0
19
a520vunn
0 0
19
a521MinhYeuBaoSang
0 0
19
a522QuangNHN
0 0
19
admin
0 0
19
Fidisk
0 0
19
n1baontd
0 0
19
n1khoand
0 0
19
n1truongnv
0 0
19
n2hieuhm
0 0
19
n2hoangnm
0 0
19
n2loclm
0 0
19
n2sontt
0 0
19
n4khanhgl (bị ban vì tội chửi tục)
0 0
19
ShyWoou
0 0
19
thuyquynh
0 0
Tried/Accepted 38/9 9/1 20/7 15/3 4/3 51/2 43/12 4/1 68/4 2/1 18/3
Back to Top