Bảng xếp hạng kỳ thi Contest 13
# Name Số bài Thời gian A B C D E F
1
a519QuangLD
4 109 18/1 23/1 29/1 39/1 0/4
2
A519Quy BacktracKing
4 133 18/1 23/1 29/1 63/2 0/1 0/1
3
a218KhaLPA
4 224 70/1 27/1 37/1 90/2
4
A518 Hưng Backtrack
4 271 66/3 33/1 90/1 82/1 0/8
5
HMĐ
4 283 19/1 24/1 42/1 198/6
6
a519HungNP
4 316 21/1 32/1 117/4 146/3 0/1
7
a519vienhdt
4 427 47/2 33/1 177/5 170/5
8
a519hanlcq
4 482 88/4 78/3 130/3 186/4
9
a519Hieu zipdang2004
3 160 13/1 18/1 129/2 0/7
10
a519MinhNH
3 164 53/1 49/1 0/4 62/2
11
Yucy
3 267 17/1 26/1 224/6 0/16
12
a519PhuongDN
3 305 90/4 88/3 127/1 0/8
13
a519toandnn
3 309 85/3 56/1 168/3
14
a519DuyNH
3 326 125/3 53/1 148/2
15
a519DoanHK
3 355 167/4 69/1 119/1
16
a519ManTT
3 382 181/6 71/2 130/1 0/1
17
a519ThanhLN
3 429 186/4 113/3 130/1
18
a519DungTC
2 193 120/3 73/2 0/4
19
a520toanltt (chép code rất nhiều)
2 207 102/2 105/2 0/3
20
lilom13
2 214 90/1 124/1
21
a522QuangNHN
2 246 21/1 225/6
22
a521LOGM
2 317 230/8 87/2 0/1 0/1
23
a519PhuongNH
1 28 0/5 28/1
24
A519NamNB
1 45 0/8 45/1
25
a519ThinhNP
1 108 0/5 108/4
26
a519dungdt
1 128 128/1
27
cbl_huynhtiendung (fake )
0 0 0/15
27
a520mantm
0 0 0/1 0/3
27
n2hieuhm
0 0 0/2 0/2
27
borsalino
0 0 0/1 0/2
27
tuananh
0 0 0/3
27
cbl_tuananh
0 0 0/1 0/1
27
cbl_vietnam
0 0 0/2
27
Ngoc_Nguyen
0 0 0/2
27
a519vuth
0 0 0/1
27
a519Duong
0 0
27
a520DatNT
0 0
27
a520duccm
0 0
27
a520huynm
0 0
27
a520huytdd
0 0
27
a520sontt
0 0
27
a520vunn
0 0
27
a521MinhYeuBaoSang
0 0
27
a522PhuLBA
0 0
27
admin
0 0
27
cbl_hoanglinh
0 0
27
cuom1999
0 0
27
dang7rickroll
0 0
27
goodboiz
0 0
27
Khanh
0 0
27
L7NguyenSNA
0 0
27
L9gaconoxusothantien
0 0
27
mimibetty
0 0
27
n1baontd
0 0
27
n1truongnv
0 0
27
n1tuannm
0 0
27
n2Anndk
0 0
27
n2khanhpd
0 0
27
n2kietlndv
0 0
27
n2loclm
0 0
27
n2quantnh
0 0
27
n2randyhoang
0 0
27
n2sontt
0 0
27
n3huytn
0 0
27
n3quanppt
0 0
27
n4khanhgl (bị ban vì tội chửi tục)
0 0
27
nbkhuynhphannhatvy
0 0
27
nguyenhoangynhi2709
0 0
27
Nhàn
0 0
27
ShyWoou
0 0
27
thedemonstuan
0 0
27
thuyquynh
0 0
27
tien05062004
0 0
27
zabccbaz2002
0 0
Tried/Accepted 85/22 46/25 47/17 66/9 21/0 9/0
Back to Top