TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Đất nước VN có 𝑛 thành phố, tất cả nằm dọc theo một con đường cao tốc. Trung tâm thành phố thứ 𝑖 có khoảng cách đến vị trí bắt đầu con đường cao tốc là 𝑑𝑖 (𝑖 = 1,2, . . , 𝑛). Với những thành tích vang dội của các đoàn Olympic nước VN vừa đạt được trên đấu trường quốc tế, chính phủ muốn thành lập một trung tâm bồi dưỡng tài năng. Một vấn đề quan trọng đang được xem xét đó là lựa chọn vị trí để xây dựng trung tâm. Nếu trung tâm được đặt ở vị trí có khoảng cách tính từ vị trí bắt đầu con đường cao tốc là 𝑝 thì mức độ phù hợp được tính bằng: ∑𝑤𝑖 × |𝑑𝑖 − 𝑝| với chạy 𝑖=1 đến 𝑛  trong đó 𝑤𝑖 là mức độ ưu tiên của thành phố thứ 𝑖. Hiện tại, chính phủ đang đánh giá 𝑚 đề xuất xây dựng trung tâm tại các vị trí 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑚.

Yêu cầu: Cho các số nguyên dương 𝑑1, 𝑑2, . . , 𝑑𝑛, 𝑤1, 𝑤2, . . , 𝑤𝑛 và 𝑚 đề xuất vị trí xây dựng trung tâm 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑚, với mỗi đề xuất hãy tính mức độ phù hợp.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương 𝑛, 𝑚;
- Dòng thứ hai chứa 𝑛 số nguyên dương 𝑑1, 𝑑2, . . , 𝑑𝑛 (0 < 𝑑𝑖 ≤ 109);
- Dòng thứ ba chứa 𝑛 số nguyên dương 𝑤1, 𝑤2, . . , 𝑤𝑛 (0 < 𝑤𝑖 ≤ 103 );
-  Dòng thứ 𝑘 trong 𝑚 dòng tiếp theo chứa một số nguyên dương 𝑝𝑘 mô tả cho đề xuất thứ 𝑘 (0 < 𝑝𝑘 ≤ 106 ; 𝑘 = 1,2, … , 𝑚).

Kết quả:

Ghi ra 𝑚 dòng (mỗi dòng tương ứng với một đề xuất), dòng thứ 𝑘 là giá trị phù hợp cho đề xuất thứ 𝑘.

Ví dụ

Input

3 2
1 2 4
1 2 1
2
3 

Output

3
5

Ràng buộc:

- Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có 𝑛 ≤ 10; 𝑚 = 1; 𝑑𝑖 ≤ 1000;
- Có 30% test khác ứng với 30% số điểm của bài có có 𝑛 ≤ 105 ; 𝑚 ≤ 10;
- Có 20% test khác ứng với 20% số điểm của bài có có 𝑛 ≤ 105 ; 𝑚 ≤ 105 ; 𝑤𝑖 = 1;
- Có 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm của bài có 𝑛 ≤ 105 ; 𝑚 ≤ 105


Nguồn: THHV'17

Back to Top