ZFINAL - Đếm Số Không
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: a516ami_crush_tuyetni

            Khi rảnh rỗi, Ami thường chơi Minesweeper, nghĩ về LMH và thậm chí nghĩ về kì thi học sinh giỏi lớp 12 vừa qua. Bài 2 của kì thi là một bài thuần toán học. Thắc mắc vì sao một bài toán mẫu giáo như thế lại được ra cho lớp 12 làm, Ami quyết định nâng tầm bài toán.

            Cho hai dãy số nguyên dương A và B. Hãy chọn một số ở dãy B là Bi và nhân tất cả số ở dãy A với số Bi này. Ami muốn đại đệ tử CaiWinDao tìm ra số Bi sao cho tổng chữ số 0 tận cùng của các số ở dãy A sau khi nhân là lớn nhất. Ví dụ dãy A sau khi nhân có dạng sau : 1000, 5000, 555, 6060, thì tổng chữ số 0 tận cùng của dãy này là 3 + 3 + 0 + 1 = 7.

Dữ liệu vào

Dòng đầu là 2 số nguyên dương a và b lần lượt là số phần tử của dãy A và B. (a , b <= 100000).

Dòng hai chứa a số nguyên dương là các phần tử của dãy A.(Ai <= 1015)

Dòng ba chứa b số nguyên dương là các phần tử của dãy B. (Bi <= 1015)

Dữ liệu ra

Một số nguyên dương là tổng số 0 tận cùng lớn nhất tìm được.

 

Ví dụ

Input

5 3

1 20 3 4 5

2 4 5

Output

3

Giải thích

Nếu lấy số 2 nhân cho dãy A, ta được dãy  2 40 6 8 10. Tổng số 0 tận cùng là 2.

Nếu lấy số 4 nhân cho dãy A, ta được dãy 4 80 12 16 20. Tổng số 0 tận cùng là 2.

Nếu lấy số 5 nhân cho dãy A, ta đươc dãy 5 100 15 20 25. Tổng số 0 tận cùng là 3.

Back to Top