CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: ami

Đây là phần tiếp theo của phần 1: http://lequydon.ntucoder.net/Problem/Details/6346

CaiWinDao buồn vì em gái đã nhờ các bạn giải hộ bài toán trên (và ngủ sớm). Mà chẳng những vậy, các bạn còn giải trong vòng vài phút là xong. Lần này, anh quyết tâm rủ em gái ngủ lại một đêm nữa để phục thù. 

Có thể bạn còn nhớ, trò chơi trong phần 1 như sau: "CaiWinDao lấy ra n đồng xu, sắp thành 1 hàng liên tiếp. Ban đầu tất cả đồng xu đều nằm ngửa. Mỗi lượt chơi, em gái có thể lật k đồng xu liên tiếp (úp thành ngửa và ngược lại). CaiWinDao đố em gái có thể lật úp tất cả đồng xu." 

Lần này CaiWinDao chỉ thay thế đúng một chi tiết thôi nhưng chắc chắn sẽ làm em gái (và các bạn) thao thức. Thay vì sắp thành 1 hàng liên tiếp, anh sẽ sắp các đồng xu thành 1 vòng tròn, và luật chơi vẫn không thay đổi. 

Em gái rất hoang mang, không biết CaiWinDao có ý đồ xấu gì không? Các bạn hãy giúp em gái xem thử với n, k cho trước, em gái có thể chiến thắng trò chơi và đi ngủ không nhé!

Dữ liệu vào

Gồm 2 số nguyên n, k (1 <= k <= n <= 106).

Dữ liệu ra

In ra YES nếu em gái có thể chiến thắng, NO nếu em gái không thể thắng (và thức trắng đêm).

Ví dụ

 • input
  3 2
  output
  NO
 • input
  4 2
  output
  YES
 • input
  4 3
  output
  YES
 • input
  14 12
  output
  NO
Back to Top