Result contest 11

a516Xpaltz - 31/03/2019

Như vậy contest 11 đã kết thúc. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt contest của mình. 

Top 5 contest 11:

1)  cbl_huynhtiendung  

2) L9CaoThuNoSeo

3) L9zipdang2004

4) a518xuanhieu2611

5) L9QuangLD

Bạn A/C từng bài nhanh nhất

A)

B) cbl_huynhtiendung

C)  L9CaoThuNoSeo

D)

E) cbl_huynhtiendung

F) L9zipdang2004

G) dungtienhuynh12

Top của từng khối 

- Top 2 của khối THPT:  cbl_huynhtiendung và a518xuanhieu2611

- Top 2 của lớp 9: L9CaoThuNoSeo và L9zipdang2004

- Top 4 của lớp 6, 7, 8: L6NhatQuangNguyenKhuyen, L7saicongminh, L7datch911 và L8nnv1205

Editorial sẽ được bọn mình cập nhật sớm nhất có thể.

CÁC PHẢN HỒI

Back to Top