THÔNG BÁO CHUYỂN NHÀ

admin - 25/04/2020

Xin chào cả nhà =)

LQDCoder đã và đang trong quá trình xây dựng hệ thống Online Judge mới, tại http://lqdoj.edu.vn. Kể từ nay bài tập chỉ được update bên trang http://lqdoj.edu.vn nên các bạn chú ý nhé! 
LƯU Ý: hệ thống mới có cả rating như Codeforces, và contest này là contest có tính rating. Leo rank nàooooo

CÁC PHẢN HỒI

Back to Top