DOFF - DOFF
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: kid2201

Một tuần, công/viên chức có 5 ngày làm việc và 2 ngày nghỉ. Giả sử 1 năm có N ngày, số ngày nghỉ ít nhất và số ngày nghỉ nhiều nhất có thể là bao nhiêu?


Dữ liệu
• Dòng đầu tiên: chứa số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 106).
Kết quả
• Gồm hai số nguyên ghi theo thứ tự: số ngày nghỉ ít nhất có thể, số ngày nghỉ nhiều nhất có thể.

 

Ví dụ

INPUT OUTPUT
14 4 4

 

Back to Top