CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bài 1. Chữ số lớn nhất.

/ckfinder/userfiles/files/2013-2014%20THT%20B.pdf

Ví dụ

Input

2014

Output

4


Nguồn: Bài 1 THT B 2014/HSG9 2017

Back to Top