MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 256 megabyte
Đăng bởi: ami

          Ami rất thích số nguyên tố và cũng rất thích thứ tự. Và kết hợp 2 sở thích này lại, Ami nghĩ ra một câu đố mà cậu rất tâm đắc. Cho một số nguyên tố n, hãy tìm ra k số nhỏ nhất mà có đúng n ước. Tuy nhiên vì các số này có thể rất lớn nên Ami chỉ cần đưa ra phần dư khi chia cho 109+7 thôi. Lưu ý rằng số 2 * (109 + 7) là lớn hơn số (109 + 8) cho dù phần dư của chúng khi chia lần lượt là 0 và 1.

Dữ liệu vào

Gồm 2 số nguyên dương n và k (2 <= n <= 105 , k <= 200) lần lượt là số nguyên tố n và k số Ami muốn tìm.

Dữ liệu ra

1 dòng gồm k số chia dư cho 109+7. Lưu ý rằng, các số phải được sắp xếp tăng dần trước khi chia dư.

Ví dụ

Input

2 2

Output

2 3

Giải thích

Số 2 và 3 có 2 ước là 1 và chính nó.

Back to Top