Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
465229 03/07/2022 20:12:16 nhathao2003 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 2704 KB
465228 03/07/2022 20:09:04 nhathao2003 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2728 KB
450834 15/03/2022 12:11:14 ZEDXER MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
450569 14/03/2022 22:01:47 (ban vì tội chép code) MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
315785 03/05/2020 21:28:47 minhnk2004 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
314738 29/04/2020 18:20:13 thang MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1868 KB
307913 19/04/2020 16:29:00 tuanlinh18904 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
307911 19/04/2020 16:25:00 tuanlinh18904 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1888 KB
307910 19/04/2020 16:24:43 tuanlinh18904 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 0 KB
303748 10/04/2020 23:39:51 a520toanltt (chép code rất nhiều) MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2352 KB
303746 10/04/2020 23:11:54 a520toanltt (chép code rất nhiều) MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2260 KB
302864 09/04/2020 15:41:33 a521LongNT MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
301833 07/04/2020 15:10:22 a521LongNT MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2524 KB
301747 07/04/2020 12:43:55 a521LongNT MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
271526 18/02/2020 07:22:03 L8cuberlong MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
264850 08/02/2020 09:33:13 ngocquynh2304 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2568 KB
264828 08/02/2020 08:24:27 ngocquynh2304 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2568 KB
232353 30/11/2019 23:06:12 IGCONITO MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
166236 02/09/2019 11:15:26 a218KhaLPA MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
140917 19/07/2019 13:55:53 Yucy MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
122040 30/04/2019 16:10:04 Yucy MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
122036 30/04/2019 15:58:32 a519Hieu zipdang2004 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
118710 16/04/2019 08:29:12 CBLthekiet MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất Free Pascal Time limit exceed on test 1 1093 ms 2908 KB
118258 14/04/2019 09:59:22 a519hanlcq MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất Free Pascal Accepted 546 ms 2888 KB
115934 08/04/2019 23:27:04 a519Duong MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
115929 08/04/2019 22:59:54 a519Duong MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
115344 06/04/2019 18:52:30 a519hanlcq MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất Free Pascal Accepted 578 ms 3064 KB
115341 06/04/2019 18:47:54 a519hanlcq MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 3064 KB
115339 06/04/2019 18:46:41 a519vienhdt MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 515 ms 9740 KB
115337 06/04/2019 18:43:32 a519vienhdt MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3452 KB
115334 06/04/2019 18:39:29 a519vienhdt MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 31 ms 2896 KB
115333 06/04/2019 18:38:59 a519vienhdt MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2128 KB
115285 06/04/2019 17:52:55 a519vienhdt MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1932 KB
115184 06/04/2019 12:46:59 A519DucLV MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
114677 05/04/2019 17:18:20 a519vienhdt MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1824 KB
114447 04/04/2019 15:33:30 a519Hieu zipdang2004 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
114194 03/04/2019 22:30:26 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 343 ms 2348 KB
114193 03/04/2019 22:25:51 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2336 KB
114192 03/04/2019 22:25:50 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2368 KB
114189 03/04/2019 22:12:56 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2520 KB
114187 03/04/2019 22:12:21 a520vunn MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 343 ms 2536 KB
114185 03/04/2019 22:02:35 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 2488 KB
114177 03/04/2019 21:56:01 a520vunn MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2536 KB
114172 03/04/2019 21:49:16 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2520 KB
114168 03/04/2019 21:42:53 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2520 KB
114165 03/04/2019 21:31:19 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 2336 KB
114036 03/04/2019 18:59:47 a520vunn MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2388 KB
114028 03/04/2019 18:54:09 a520vunn MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2388 KB
114021 03/04/2019 18:47:41 a520vunn MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2420 KB
114016 03/04/2019 18:44:37 a520vunn MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2376 KB
114010 03/04/2019 18:30:16 a520vunn MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2380 KB
113667 02/04/2019 21:33:51 justys MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 11856 KB
113663 02/04/2019 21:29:21 justys MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 3060 KB
113660 02/04/2019 21:22:11 justys MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2920 KB
113521 02/04/2019 18:43:39 A519DucLV MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
113520 02/04/2019 18:42:57 a519QuangLD MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
113519 02/04/2019 18:40:07 a519QuangLD MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 2196 KB
113518 02/04/2019 18:37:42 a519QuangLD MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 2040 KB
113517 02/04/2019 18:35:35 A519DucLV MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
113515 02/04/2019 18:34:57 a519QuangLD MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 2536 KB
113513 02/04/2019 18:32:13 a519QuangLD MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 7 0 ms 2320 KB
113507 02/04/2019 18:27:17 a519QuangLD MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1996 KB
113421 02/04/2019 07:58:59 a518xuanhieu2611 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 625 ms 2520 KB
113420 02/04/2019 07:57:54 a518xuanhieu2611 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 671 ms 2532 KB
113413 01/04/2019 23:23:00 a519vienhdt MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1932 KB
113412 01/04/2019 23:21:40 a519vienhdt MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1932 KB
113411 01/04/2019 23:15:20 a519vienhdt MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1920 KB
113303 01/04/2019 19:58:05 CBLthekiet MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất Free Pascal Time limit exceed on test 1 1109 ms 2968 KB
113301 01/04/2019 19:55:47 CBLthekiet MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 3004 KB
113176 01/04/2019 17:52:55 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 2508 KB
113019 31/03/2019 22:19:54 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 171 ms 2480 KB
113015 31/03/2019 22:05:16 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2456 KB
112964 31/03/2019 21:21:46 a522QuangNHN MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2504 KB
112961 31/03/2019 21:15:21 A519Quy BacktracKing MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
112958 31/03/2019 21:10:48 a522QuangNHN MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2504 KB
112929 31/03/2019 20:42:57 cbl_huynhtiendung (fake ) MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
112925 31/03/2019 20:40:33 cbl_huynhtiendung (fake ) MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 41 31 ms 2508 KB
112918 31/03/2019 20:35:10 cbl_huynhtiendung (fake ) MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2508 KB
112912 31/03/2019 20:30:24 dungtienhuynh12 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 484 ms 3724 KB
112909 31/03/2019 20:25:41 dungtienhuynh12 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1292 KB
112905 31/03/2019 20:20:50 dungtienhuynh12 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2536 KB
112892 31/03/2019 20:10:02 dungtienhuynh12 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1860 KB
112885 31/03/2019 20:05:27 L7datch911 MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2484 KB
112868 31/03/2019 19:56:33 ami MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 375 ms 11852 KB
112769 31/03/2019 19:14:31 a520vunn MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 1860 KB
112767 31/03/2019 19:14:02 a520vunn MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
Back to Top