TPN - Tổng phần nguyên
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

8

Output

9


Nguồn: Bài 3 TS10LQĐ ĐN 2015

Back to Top