SEARCHING - Thám Hiểm
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 85 megabyte
Đăng bởi: ami

          Trong một ngày chán nản. nóng nảy, Ami quyết định đi thám hiểm. Những khổ nổi, cậu chẳng biết đi đâu, vì thế Ami đành thám hiểm những con số. Mục đích của việc thám hiểm là tìm ra những điều kì diệu và mới lạ. Ami cũng thế. Cậu viết ra 2 số a và b rồi thử tìm tổng của chúng. Quá dễ. Cậu lại thử đếm có bao nhiêu ước chung của 2 số. Vẫn quá dễ. Cậu quyết định tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là b và chia hết cho a. Lại cũng quá đơn giản, Ami có thể tìm ra chỉ trong 0.9s. Các bạn hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là b và chia hết cho a xem có nhanh được như Ami không nhé.

Dữ liệu vào

Gồm 2 số nguyên a và b (1 <= a <= 500, 0 <= b <= 5000).

Dữ liệu ra

Một số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu. Nếu không tồn tại, hãy in ra -1.

Ví dụ

Input

2 2

Output

2

Giải thích

Các số khác thỏa mãn là 2 , 20 , 200000 , 11 , 101 ,… và 2 là số nhỏ nhất.

Back to Top