TIMSO - Tìm số trong dãy
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

5

Output

11


Nguồn: Bài 2 TS10 LQĐ TPĐN '2016

Back to Top