BFF - BFF
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: a516 Thánh Ngốc

Minh và Nam là đôi bạn rất thân!!! Một hôm Minh qua nhà Nam chơi nhưng không thấy Nam ở đâu, chỉ phát hiện ra nhà Nam có 2 bao kẹo nhìn rất "quén rủ". Minh không thể kìm nén được quyết định ăn "giúp" Nam vì sợ Nam mập :V. Nhưng Minh cũng sợ mình bị béo phì nên quyết định ăn không quá C gam kẹo. Biết số kẹo trong mỗi bao đều cùng loại với nhau. Trong bao thứ nhất mỗi viên kẹo nặng w1 gam và khi ăn xong thì sự thích thú của Minh tăng thêm h1 điểm. Mỗi viên kẹo ở bao thứ 2 nặng w1 gam và khi ăn xong thì Minh sẽ vui vẻ thêm h2 điểm. Hãy giúp Mình tìm cách ăn kẹo sao cho khi ăn xong Minh vẫn chưa bị béo phì mà vẫn có được sự vui vẻ cao nhất nhé !

Dữ liệu vào

Gồm 4 số nguyên không âm c,h1,h2,w1,w2.

Dữ liệu ra

Gồm 1 số nguyên duy nhất là độ vui vẻ cao nhất của Minh.

Ví dụ

Input

11 2 4 2 3

Output

14

Giải thích

Minh ăn 3 viên kẹo bao thứ 2 và 1 viên bao thứ nhất.

Subtask

Có 100% số điểm của bài tương ứng với c,h1,h2,w1,w2 <= 1010.

Back to Top