THT1412 - PHẦN THƯỞNG.
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: kid2201

Sau gần 1412 lần tổ chức THT, Ban tổ chức THT 1412 đang xem xét một phương án tổ chức mới, theo đó phần thưởng chưa chắc đã trao cho những thí sinh có điểm cao nhất. Thay vào đó, một thí sinh nếu nhận được phần thưởng thì phần thưởng đó phải có giá trị bằng điểm số của thí sinh này bất kể số điểm là thấp hay cao (dĩ nhiên phải lớn hơn 0).

 

Yêu cầu: Bạn hãy giúp Ban tổ chức THT 1412 tìm ra một phương án trao giải sao cho có nhiều thí sinh được nhận phần thưởng nhất.

  • INPUT: 

Dòng thứ nhất ghi số N là số thí sinh và K là số tiền của Ban tổ chức.

Dòng tiếp theo ghi N số tự nhiên theo thứ tự là điểm số của các thí sinh được đánh mã số từ 1 đến N.

  • OUTPUT:

Dòng duy nhất là số thí sinh nhiều nhất có thể được nhận thưởng.

 

Ví dụ

INPUT OUTPUT

4 10

8 9 1 2

2

Giới hạn:

  • N ≤ 30 000
  • K ≤ 2 × 109
  • Điểm của các thí sinh không quá 2 × 109
Back to Top