MEMOME. - Memorise Me!
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: kid2201

ABC là 1 cậu bé thông minh, cậu rất thích chơi đùa với dãy số, đặc biệt là những trò dãy số liên quan đến trí nhớ. Bình thường cậu chỉ chơi 1 mình, nhưng lần này có XYZ cùng tham gia. XYZ là 1 cô nàng xinh đẹp nhưng lại không giỏi về việc ghi nhớ dãy số. Khổ nỗi, XYZ lại crush ABC, cô muốn nhân dịp này để gây ấn tượng với ABC, vậy nên cô muốn nhờ đến trí thông minh của các bạn để ăn gian trò chơi này. 

ABC sẽ đưa cho XYZ Q truy vấn, mỗi truy vấn là 1 số nguyên, yêu cầu của XYZ là phải in ra số lần xuất hiện của số nguyên đó trong mảng. Nếu số nguyên không xuất hiện lần nào thì in ra "NOT PRESENT".

input:

 - Dòng đầu là số nguyên dương N.

 - N dòng tiếp theo là các phần tử của mảng A.

 - Dòng tiếp theo là số truy vấn Q.

 - Q dòng tiếp theo, là số nguyên mà bạn cần tìm ra số lần xuất hiện của nó.

output:

 - In ra kết quả của mỗi truy vấn trên một dòng.

 

Ví dụ

input output
6
1 1 1 2 2 0
6
1
2
1
0
3
4
3
2
3
1
NOT PRESENT
NOT PRESENT
 
 

* Giới hạn:

1 <= N, Q <= 105

0 <= A[i] <= 1000

Back to Top