CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI.
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: kid2201

Conan đang trong một vụ án cực kì hóc búa, đã có đến 2 vụ án mạng xảy ra. Tại hiện trường 2 vụ án đều để lại dòng chữ kì lạ. Có vẻ như đó chính là gợi ý mà hung thủ để lại. Hung thủ dường như đang cố thách thức vị thám tử lừng danh của chúng ta. Bằng tài năng suy luận tài tình của mình, Conan đã khám phá đã ra được gợi ý của hung thủ chính là sự tương đồng của 2 dòng chữ đó. Tuy nhiên các dòng chữ rất dài, Conan giỏi suy luận nhưng lại không giỏi lập trình. Bạn là một lập trình viên giỏi, bạn hãy giúp Conan nhé.

Yêu cầu: Cho 2 chuỗi kí tự a và b ( 1 ≤ length(a), length(b) ≤ 105 ). Hãy xác định xem chuỗi a và b giống nhau bao nhiêu kí tự?

Input: Nhập từ file CONAN.INP                   

  • Dòng dầu tiên là chuỗi kí tự a
  • Dòng tiếp theo là chuỗi kí tự b

( 1 ≤ length(a), length(b) ≤ 105)

Các chuỗi chỉ gồm các kí tự từ a -> z

Output: Xuất ra file CONAN.OUT

  • Gồm một dòng duy nhất là số lượng kí tự giống nhau.

Ví dụ

INPUT OUTPUT

aaabb

baa
3

* Giải thích:

Cả 2 chuỗi đều có 2 kí tự ‘a’ và 1 kí tự ‘b’.

Vậy kết quả in ra 3.

Back to Top