robotdibo - Robot Đi Bộ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: a519QuangLD

1 con robot đang đi bộ, tính số cách đến nơi.

Input

3 2
1 3
2 1

Ouput

2

Ví dụ

:D

Back to Top