Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
542983 17/05/2024 00:58:26 ht 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Not Yet 0 ms 0 KB
540864 01/05/2024 12:04:27 khach 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 Python 3 Not Yet 0 ms 0 KB
539987 14/04/2024 10:45:35 vanhoangngan 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Not Yet 0 ms 0 KB
538807 10/04/2024 14:51:35 trunghieuthcsquocthai 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Not Yet 0 ms 0 KB
538806 10/04/2024 14:50:50 trunghieuthcsquocthai 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Not Yet 0 ms 0 KB
538800 10/04/2024 13:08:52 TrieuThinh 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Not Yet 0 ms 0 KB
538205 06/04/2024 11:41:10 lqd230609 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Not Yet 0 ms 0 KB
538201 06/04/2024 11:39:44 lqd230609 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Not Yet 0 ms 0 KB
537957 03/04/2024 19:42:17 khanhi 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
537956 03/04/2024 19:41:47 khanhi 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
537745 01/04/2024 21:44:15 giahuy 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
537738 01/04/2024 20:57:59 giahuy 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Not Yet 0 ms 0 KB
537458 30/03/2024 10:02:08 binhan2004 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Not Yet 0 ms 0 KB
537457 30/03/2024 09:58:34 binhan2004 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
537456 30/03/2024 09:52:59 binhan2004 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
537455 30/03/2024 09:52:35 binhan2004 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
537398 29/03/2024 05:52:34 giahuy 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Not Yet 0 ms 0 KB
537239 27/03/2024 09:28:10 lehuyquang 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
537086 26/03/2024 09:26:51 guest 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
534660 03/03/2024 09:17:11 phuongkimk1007 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
534659 03/03/2024 09:15:56 phuongkimk1007 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Not Yet 0 ms 0 KB
534658 03/03/2024 09:14:37 phuongkimk1007 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Not Yet 0 ms 0 KB
534657 03/03/2024 09:10:59 phuongkimk1007 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Not Yet 0 ms 0 KB
534655 03/03/2024 09:08:51 phuongkimk1007 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Not Yet 0 ms 0 KB
534653 03/03/2024 09:06:55 phuongkimk1007 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Not Yet 0 ms 0 KB
534652 03/03/2024 09:05:31 phuongkimk1007 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 Free Pascal Not Yet 0 ms 0 KB
534651 03/03/2024 09:05:10 phuongkimk1007 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
534650 03/03/2024 09:02:30 phuongkimk1007 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
534145 26/02/2024 23:07:44 vanhoangngan 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++11 Not Yet 0 ms 0 KB
533787 23/02/2024 19:43:31 nguyenhuykhanh 23dnab2 - Trung bình cộng (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 2 GNU C++ Not Yet 0 ms 0 KB
Back to Top