Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
542294 10/05/2024 21:09:53 TranThiHoaiThuong LN - Con13A Python 3 Accepted 156 ms 8600 KB
467606 23/07/2022 14:11:48 hung2007ng LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1940 KB
467594 23/07/2022 12:17:03 buinguyentink63lvt LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2028 KB
450294 14/03/2022 18:17:08 (ban vì tội chép code) LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2668 KB
416109 11/10/2021 22:09:16 TuanMinhZ LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 3092 KB
416108 11/10/2021 22:08:37 TuanMinhZ LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 3176 KB
397534 18/07/2021 22:22:55 binbozi LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
397353 18/07/2021 09:18:12 thanhtung LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
397352 18/07/2021 09:08:23 thinh27032007 LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
397294 17/07/2021 23:02:14 okayph LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
396205 10/07/2021 20:47:35 hungeazyITistrue0708 LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
395994 08/07/2021 17:39:45 hungeazyITistrue0708 LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
392237 11/06/2021 17:07:38 nguyenkhanhtai23 LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
392233 11/06/2021 17:00:47 nguyenkhanhtai23 LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2628 KB
392198 11/06/2021 13:45:59 hehe1234 LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
385538 14/05/2021 15:34:56 kcHeu_C LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
384774 03/05/2021 10:43:45 kimtrau_tvn LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
384773 03/05/2021 10:43:43 datmap_C LN - Con13A GNU C++11 Accepted 1781 ms 2972 KB
384770 03/05/2021 10:33:59 datmap_C LN - Con13A GNU C++11 Accepted 1750 ms 3004 KB
384769 03/05/2021 10:32:57 datmap_C LN - Con13A GNU C++11 Accepted 1796 ms 2972 KB
384768 03/05/2021 10:31:43 datmap_C LN - Con13A GNU C++11 Accepted 1781 ms 2972 KB
384613 29/04/2021 09:49:42 datmap_C LN - Con13A GNU C++11 Accepted 1718 ms 2972 KB
384612 29/04/2021 09:49:21 kimtrau_tvn LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
384610 29/04/2021 09:49:10 kimtrau_tvn LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
384606 29/04/2021 09:22:45 datmap_C LN - Con13A GNU C++11 Accepted 1734 ms 2972 KB
372318 03/03/2021 19:22:04 TK9_tam LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
371446 01/03/2021 15:16:21 Khuongduy LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
368759 11/02/2021 20:44:41 tuanha LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1844 KB
362994 30/12/2020 20:07:34 rapton321 LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2420 KB
359587 05/12/2020 16:28:50 mamap_b LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2612 KB
335835 05/09/2020 09:34:23 hieuminh1954 LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
326134 15/06/2020 21:44:49 vhskillpro LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1980 KB
305913 15/04/2020 16:54:56 a521MinhYeuBaoSang LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
304561 12/04/2020 20:49:31 tranconganhkhoa2006 LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
304555 12/04/2020 20:45:49 phuongthao2006 LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
289866 19/03/2020 22:32:14 becunngayngo LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2660 KB
289225 19/03/2020 15:57:10 Banned LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
289221 19/03/2020 15:44:52 N7hoatt LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
287409 17/03/2020 19:41:30 minhnk2004 LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1784 KB
286530 16/03/2020 17:19:05 khoaprovips5 LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
281679 09/03/2020 17:28:48 nbkhuynhphannhatvy LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
281677 09/03/2020 17:24:09 nbkhuynhphannhatvy LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
281480 09/03/2020 09:52:02 ShyWoou LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
275077 26/02/2020 09:29:18 winterrr LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2672 KB
273673 23/02/2020 16:04:21 binhan2004 LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
265238 09/02/2020 14:17:25 lphau LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
265178 09/02/2020 14:09:44 A519NamNB LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1612 KB
265173 09/02/2020 14:09:17 a218KhaLPA LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2668 KB
265161 09/02/2020 14:07:50 a520TanNTD LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
265152 09/02/2020 14:04:53 a520vunn LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 1996 KB
265148 09/02/2020 14:04:02 a519QuangLD LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2676 KB
265143 09/02/2020 14:03:03 Yucy LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
265140 09/02/2020 14:02:50 A519Quy BacktracKing LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
265138 09/02/2020 14:02:45 I_Can_Do_Everything_Trust_Me LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
265136 09/02/2020 14:02:12 tuanlinh18904 LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
265133 09/02/2020 14:01:50 minhlaquan LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
265132 09/02/2020 14:01:44 a519toandnn LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
265129 09/02/2020 14:01:11 nganngan2710 LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
265128 09/02/2020 14:01:11 a519hanlcq LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
265126 09/02/2020 14:00:25 a520toanltt (chép code rất nhiều) LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
265125 09/02/2020 14:00:20 nganngan2710 LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
265124 09/02/2020 14:00:18 a519MinhNH LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
264526 07/02/2020 14:44:02 toikophailatrong LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
264523 07/02/2020 14:40:27 huong LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
264516 07/02/2020 14:35:06 minhlaquan LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
260836 27/01/2020 20:03:01 HTMLNOTprogramlanguage LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
260701 26/01/2020 11:44:24 tuanlinh18904 LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
251667 31/12/2019 17:58:28 ariesnhz LN - Con13A GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
251490 30/12/2019 20:38:21 n1baontd LN - Con13A GNU C++ Accepted 93 ms 2504 KB
248934 24/12/2019 11:35:23 n4khanhgl (bị ban vì tội chửi tục) LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
248462 22/12/2019 18:18:45 Nguyễn_Ngọc_Thái LN - Con13A GNU C++ Accepted 46 ms 2512 KB
239238 10/12/2019 16:27:01 IGCONITO LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 2012 KB
236311 05/12/2019 20:33:58 kimngan_tvn LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
235715 05/12/2019 09:54:08 kimcuong_tvn LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
235708 05/12/2019 09:51:28 MinhTrieu_tvn LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
235580 05/12/2019 03:05:28 888888888 LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
235579 05/12/2019 03:04:37 888888888 LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2928 KB
214648 14/11/2019 08:08:44 I_Love_The_Mystery LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
212195 12/11/2019 18:57:43 n1tuandq LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
208908 08/11/2019 11:49:30 nhathao2003 LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
205403 03/11/2019 17:21:15 a522QuangNHN LN - Con13A GNU C++11 Accepted 46 ms 2520 KB
205014 02/11/2019 21:45:11 dfwapekko LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2708 KB
194201 21/10/2019 10:41:06 n2hieuhm LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
186434 06/10/2019 09:32:53 kiet8627 LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
184613 02/10/2019 19:01:42 n1kietlt LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
183521 30/09/2019 22:20:39 hongnhung123456 LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
183220 30/09/2019 17:34:21 n1longlth LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2388 KB
183215 30/09/2019 17:30:11 kid2201 LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
181488 27/09/2019 14:02:05 uchiha LN - Con13A GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
181485 27/09/2019 14:01:57 nguyenvana LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
181477 27/09/2019 13:58:21 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
180859 26/09/2019 13:01:38 a520khanhld LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2604 KB
179325 23/09/2019 23:34:48 HưngTr LN - Con13A Python 3 Accepted 140 ms 7108 KB
179055 23/09/2019 18:16:17 n1phuclq LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
174751 15/09/2019 18:34:51 yenhoping LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
174748 15/09/2019 18:33:35 minhtan LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2664 KB
174747 15/09/2019 18:33:19 thinh27032007 LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2664 KB
174740 15/09/2019 18:31:29 thanhtung LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2664 KB
174601 15/09/2019 15:28:25 a521Kienduong LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
174401 14/09/2019 23:11:49 ptkhai1203 LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2952 KB
174395 14/09/2019 22:14:19 thedemonstuan LN - Con13A Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
174140 14/09/2019 10:35:38 a522KienTH LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2668 KB
173169 11/09/2019 22:19:16 a519Duong LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
172271 10/09/2019 14:13:50 a519PhuongNH LN - Con13A GNU C++ Accepted 46 ms 2432 KB
172269 10/09/2019 14:11:26 a519ThinhNP LN - Con13A GNU C++ Accepted 62 ms 2468 KB
172148 10/09/2019 10:51:58 a522PhuLBA LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2420 KB
172128 10/09/2019 08:26:15 Ngoc_Nguyen LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
171741 09/09/2019 20:14:18 a520duongpa LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
171725 09/09/2019 20:09:29 a520huytdd LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
171719 09/09/2019 20:08:19 a520khanhld LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
171716 09/09/2019 20:07:45 a520huytdd LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
171692 09/09/2019 19:55:55 a520nhattvm LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
171678 09/09/2019 19:53:00 a520TamDT LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
171659 09/09/2019 19:46:00 borsalino LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
171655 09/09/2019 19:44:36 a521LongNT LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
171519 09/09/2019 18:05:23 etuantca LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
171471 09/09/2019 16:05:38 A520AnhLNB LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
171469 09/09/2019 16:04:34 A520AnhLNB LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
171468 09/09/2019 16:04:16 a520huynm LN - Con13A GNU C++ Accepted 46 ms 2664 KB
171355 09/09/2019 00:06:17 mimibetty LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
171316 08/09/2019 21:38:27 A519NamNB LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 3136 KB
171272 08/09/2019 21:08:17 a519dungdt LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
171268 08/09/2019 21:06:47 a519ThanhLN LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
171209 08/09/2019 20:47:19 a519DoanHK LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
171176 08/09/2019 20:30:53 lilom13 LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
171175 08/09/2019 20:30:41 a521LOGM LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2004 KB
171162 08/09/2019 20:25:54 a519DuyNH LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
171150 08/09/2019 20:22:35 a520toanltt (chép code rất nhiều) LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
171144 08/09/2019 20:21:35 a519ManTT LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
171139 08/09/2019 20:20:30 a519DungTC LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
169149 08/09/2019 20:10:26 a218KhaLPA LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
168183 08/09/2019 19:53:34 a519MinhNH LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2292 KB
168155 08/09/2019 19:45:05 a519toandnn LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
168110 08/09/2019 19:30:30 a519PhuongDN LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
168101 08/09/2019 19:28:01 a519hanlcq LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
168099 08/09/2019 19:27:46 a519vienhdt LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2044 KB
168093 08/09/2019 19:26:17 A518 Hưng Backtrack LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
168082 08/09/2019 19:21:57 a519HungNP LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
168078 08/09/2019 19:19:07 HMĐ LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2040 KB
168074 08/09/2019 19:18:05 a519QuangLD LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2040 KB
168073 08/09/2019 19:18:05 A519Quy BacktracKing LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2672 KB
168071 08/09/2019 19:17:49 Yucy LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
168063 08/09/2019 19:13:27 a519Hieu zipdang2004 LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2632 KB
Back to Top