DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: ami

Dao rất thích có em gái. Có thể bạn chưa biết, CaiWinDao có 3 em gái và n gói kẹo, gói kẹo thứ i có ai viên. Mỗi lần 3 em gái đến thăm, CaiWinDao sẽ chọn ra một vài gói kẹo sao cho tổng số kẹo trong các bao đó chia hết cho 3 rồi chia đều cho các em gái. CaiWinDao rất thích nói chuyện với các em gái nên muốn được các em thăm càng nhiều càng tốt. Các bạn hãy tính xem với n gói kẹo hiện tại, CaiWinDao sẽ rủ các em đến nhà được nhiều nhất bao nhiêu ngày?

Dữ liệu vào

Dòng đầu gồm một số nguyên dương n (n <= 170901)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương ai (ai <= 170901) .

Dữ liệu ra

Gồm một số nguyên là số ngày nhiều nhất CaiWinDao được gái thăm.

Ví dụ

Input

4

1 6 2 1

Output

2

Giải thích

Ngày đầu tiên: CaiWinDao chọn 2 gói thứ 1 và 3. Tổng số kẹo là 3, mỗi em được 1 viên kẹo

Ngày thứ hai: CaiWinDao chọn gói kẹo thứ 2. Có 6 viên kẹo, mỗi em được 2 viên 

Sau đó CaiWinDao chỉ còn 1 gói kẹo có 1 viên nên không thể các em được nữa :(((

Back to Top