Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
540667 26/04/2024 09:11:01 lqd230609 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 250 ms 3776 KB
514381 13/09/2023 21:36:38 tk32_ttv DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
466170 10/07/2022 18:12:33 hung2007ng DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
466169 10/07/2022 18:12:20 hung2007ng DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
466168 10/07/2022 18:12:08 hung2007ng DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
466167 10/07/2022 18:11:55 hung2007ng DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
466166 10/07/2022 18:11:43 hung2007ng DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
466142 10/07/2022 16:19:38 taminhhieu911 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 93 ms 2652 KB
466141 10/07/2022 16:13:40 hung2007ng DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 93 ms 2604 KB
466135 10/07/2022 15:42:39 thaitrieunam123 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
466134 10/07/2022 15:41:37 thaitrieunam123 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
466130 10/07/2022 15:23:52 taminhhieu911 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 860 KB
466129 10/07/2022 15:22:59 taminhhieu911 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
466126 10/07/2022 15:19:06 taminhhieu911 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
450245 14/03/2022 17:51:00 (ban vì tội chép code) DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 46 ms 2592 KB
441058 11/02/2022 14:18:46 phamquoctdn DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
430534 05/12/2021 11:09:23 lqd230609 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
430533 05/12/2021 11:08:36 lqd230609 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
423204 06/11/2021 22:56:51 a519HungNP DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 187 ms 2664 KB
413409 03/10/2021 14:28:20 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
409089 24/09/2021 12:20:01 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 93 ms 2608 KB
409088 24/09/2021 12:19:17 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 78 ms 2608 KB
409087 24/09/2021 12:18:18 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 93 ms 2612 KB
409086 24/09/2021 12:18:00 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 93 ms 2604 KB
409085 24/09/2021 12:17:39 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 218 ms 3256 KB
409084 24/09/2021 12:16:15 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
409083 24/09/2021 12:15:46 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
409082 24/09/2021 12:14:43 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
409081 24/09/2021 12:14:05 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
409080 24/09/2021 12:12:34 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 93 ms 2604 KB
409079 24/09/2021 12:10:42 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 78 ms 2612 KB
409078 24/09/2021 12:10:07 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Time limit exceed on test 41 1093 ms 11524 KB
409077 24/09/2021 12:09:20 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Time limit exceed on test 41 1109 ms 11440 KB
409047 24/09/2021 09:23:30 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
409035 24/09/2021 09:11:01 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
409034 24/09/2021 09:09:17 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
409029 24/09/2021 09:06:55 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
409026 24/09/2021 09:06:16 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
400402 04/08/2021 22:31:18 datmap_C DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 171 ms 2528 KB
400401 04/08/2021 22:30:39 hehe1234 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 203 ms 2528 KB
400400 04/08/2021 22:27:19 hehe1234 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
400399 04/08/2021 22:25:43 hehe1234 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
400396 04/08/2021 21:46:29 hungeazyITistrue0708 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Accepted 62 ms 3020 KB
400395 04/08/2021 21:45:48 hungeazyITistrue0708 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1264 KB
400394 04/08/2021 21:43:41 hungeazyITistrue0708 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1180 KB
400391 04/08/2021 21:39:04 hehe1234 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1028 KB
400390 04/08/2021 21:37:47 hungeazyITistrue0708 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1228 KB
400389 04/08/2021 21:37:15 hehe1234 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
400388 04/08/2021 21:37:04 hehe1234 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
400381 04/08/2021 21:30:18 hungeazyITistrue0708 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1360 KB
399728 01/08/2021 17:47:48 hungeazyITistrue0708 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1256 KB
393590 20/06/2021 11:03:40 N7hoatt DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 203 ms 2524 KB
393587 20/06/2021 10:58:37 N7hoatt DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
384918 06/05/2021 08:48:57 datmap_C DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 187 ms 2564 KB
384412 25/04/2021 15:38:36 kcHeu_C DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
384411 25/04/2021 15:36:09 kcHeu_C DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1168 KB
384410 25/04/2021 15:35:46 kcHeu_C DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1176 KB
366628 29/01/2021 18:26:54 quangking1234 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Accepted 62 ms 2684 KB
366621 29/01/2021 18:13:53 quangking1234 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 816 KB
362834 28/12/2020 10:19:02 datmap_C DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1052 KB
362832 28/12/2020 10:15:04 kcHeu_C DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 792 KB
362831 28/12/2020 10:03:34 datmap_C DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
362615 23/12/2020 16:30:12 itk9_anhkhoa DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 62 ms 2456 KB
362614 23/12/2020 16:27:58 itk9_anhkhoa DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 78 ms 2452 KB
362608 23/12/2020 16:20:58 itk9_anhkhoa DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1060 KB
362607 23/12/2020 16:19:00 itk9_anhkhoa DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
362304 21/12/2020 09:24:02 kimtrau_tvn DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Accepted 109 ms 2708 KB
361685 14/12/2020 10:05:03 kimtrau_tvn DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
361677 14/12/2020 08:45:20 kimtrau_tvn DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Time limit exceed on test 41 1015 ms 4068 KB
361676 14/12/2020 08:35:55 kimtrau_tvn DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 8 31 ms 1024 KB
361586 13/12/2020 15:49:32 kimtrau_tvn DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1176 KB
361439 12/12/2020 14:29:49 tienloc_c DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Accepted 93 ms 2748 KB
358066 30/11/2020 15:37:56 mamap_b DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
358056 30/11/2020 15:29:18 mamap_b DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1332 KB
358055 30/11/2020 15:27:58 mamap_b DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1276 KB
348191 19/10/2020 11:03:38 itk9_NguyenAn DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
343649 05/10/2020 09:33:37 A2K53PK DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 62 ms 2552 KB
343297 04/10/2020 10:40:19 A2K53PK DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
343287 04/10/2020 10:26:14 A2K53PK DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
335821 04/09/2020 21:24:35 hieuminh1954 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) Free Pascal Accepted 62 ms 2928 KB
319848 17/05/2020 18:57:20 a519HungNP DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 203 ms 2532 KB
314520 29/04/2020 00:17:49 n4klayhm DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 218 ms 10300 KB
312934 25/04/2020 15:45:15 n2hieuhm DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 203 ms 2480 KB
312922 25/04/2020 15:35:58 n2hieuhm DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 820 KB
312810 25/04/2020 12:31:58 thenymphsofdelphi DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
308074 19/04/2020 22:02:16 ravenclaw DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 93 ms 2520 KB
308073 19/04/2020 21:59:49 ravenclaw DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Time limit exceed on test 41 1093 ms 10072 KB
308069 19/04/2020 21:52:14 ravenclaw DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
306701 17/04/2020 08:29:57 n3quanppt DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 218 ms 2556 KB
304538 12/04/2020 20:33:04 ldn694 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
304257 12/04/2020 08:31:33 Khanh DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 203 ms 3244 KB
304172 11/04/2020 20:19:39 hdt3126 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 62 ms 3180 KB
304171 11/04/2020 20:18:49 hdt3126 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 203 ms 3160 KB
304170 11/04/2020 20:18:23 hdt3126 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Runtime error on test 41 109 ms 2940 KB
304032 11/04/2020 16:45:15 loser DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 93 ms 33768 KB
304029 11/04/2020 16:42:04 loser DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1088 KB
303918 11/04/2020 13:32:30 tranconganhkhoa2006 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 203 ms 2492 KB
303917 11/04/2020 13:25:11 tranconganhkhoa2006 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
303915 11/04/2020 12:59:37 khoaprovips5 DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 62 ms 3744 KB
303909 11/04/2020 11:58:40 a520toanltt (chép code rất nhiều) DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top