Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
471934 17/08/2022 19:34:52 Quan2212 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
471918 17/08/2022 18:00:25 ntkkdl SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2636 KB
471917 17/08/2022 17:58:44 lexuanphong SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 31 ms 3156 KB
471916 17/08/2022 17:57:41 vogiaminhdl SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 46 ms 3376 KB
471913 17/08/2022 17:56:25 vogiaminhdl SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
471908 17/08/2022 17:50:08 tranminhquanhue8168 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
471407 14/08/2022 21:20:20 vndanh3101 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 140 ms 1892 KB
471406 14/08/2022 21:19:33 vndanh3101 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
470424 07/08/2022 10:33:28 pvnminh SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2484 KB
470369 06/08/2022 15:02:17 dieuly2508 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
469909 02/08/2022 20:48:18 pvnminh SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1144 KB
469806 02/08/2022 11:37:45 longnhat SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
469805 02/08/2022 11:37:01 longnhat SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 8 31 ms 1952 KB
469684 01/08/2022 19:53:09 tlpt SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
469681 01/08/2022 19:39:43 HTDiemMy SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 140 ms 2516 KB
469336 31/07/2022 15:34:56 nhdpascal SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1164 KB
469335 31/07/2022 15:34:27 nhdpascal SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1220 KB
469334 31/07/2022 15:34:03 nhdpascal SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1364 KB
469332 31/07/2022 15:29:59 pvnminh SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1144 KB
468957 29/07/2022 07:53:59 hnd002 SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1172 KB
468956 29/07/2022 07:52:45 b75 SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1164 KB
468846 28/07/2022 09:38:59 nguyenviethung SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 171 ms 2180 KB
467196 18/07/2022 20:13:50 tranhailong SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
465694 07/07/2022 23:02:00 quangminh27 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
465693 07/07/2022 22:58:27 quangminh27 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
465692 07/07/2022 22:57:51 quangminh27 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 988 KB
465691 07/07/2022 22:56:09 quangminh27 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
464927 01/07/2022 21:40:13 ngophamhieu SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 140 ms 1892 KB
464924 01/07/2022 21:37:50 ngo_hoangdieu SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
464922 01/07/2022 21:36:59 ngo_hoangdieu SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
464915 01/07/2022 21:28:59 ngo_hoangdieu SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
464910 01/07/2022 21:26:25 codesaitoantap SUBMERSION - Sự Phục Tùng Python 3 Time limit exceed on test 8 1109 ms 12924 KB
464901 01/07/2022 21:20:26 codesaitoantap SUBMERSION - Sự Phục Tùng Python 3 Time limit exceed on test 8 1031 ms 12780 KB
464898 01/07/2022 21:17:46 codesaitoantap SUBMERSION - Sự Phục Tùng Python 3 Wrong answer on test 4 125 ms 8200 KB
464562 30/06/2022 19:44:05 Hsjsnsud1 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
464531 30/06/2022 10:00:00 taminhhieu911 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 140 ms 2568 KB
464530 30/06/2022 09:59:23 taminhhieu911 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 860 KB
464507 30/06/2022 04:57:02 thaitrieunam123 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 140 ms 2600 KB
464506 30/06/2022 04:56:32 thaitrieunam123 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
464296 28/06/2022 15:34:21 binary SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 156 ms 1892 KB
464295 28/06/2022 15:33:54 binary SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 956 KB
463483 11/06/2022 22:49:53 toxicabi07 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 140 ms 2504 KB
463482 11/06/2022 22:48:49 toxicabi07 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1112 KB
463481 11/06/2022 22:48:31 toxicabi07 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
463098 07/06/2022 12:26:47 vanbsqq SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Runtime error on test 8 15 ms 2724 KB
463097 07/06/2022 12:26:17 vanbsqq SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Runtime error on test 8 15 ms 2672 KB
463096 07/06/2022 12:23:59 vanbsqq SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Runtime error on test 8 15 ms 2672 KB
462060 03/06/2022 11:38:56 hoangviet101 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 140 ms 2184 KB
462059 03/06/2022 11:35:57 hoangviet101 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 920 KB
461729 30/05/2022 23:10:45 duydz9b1 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
461240 28/05/2022 22:32:03 thongph SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 140 ms 2960 KB
461239 28/05/2022 22:29:50 thongph SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
461232 28/05/2022 22:27:25 thongph SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460734 24/05/2022 21:28:23 quocduynguyen SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 31 ms 1948 KB
460733 24/05/2022 21:25:56 quocduynguyen SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
460732 24/05/2022 21:24:25 lethiquynhnhu SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
460555 21/05/2022 21:44:14 _Gao_Pink_ SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
460554 21/05/2022 21:41:52 _Gao_Pink_ SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 171 ms 1888 KB
460553 21/05/2022 21:41:18 _Gao_Pink_ SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 860 KB
459240 07/05/2022 19:00:26 hoangvinci SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2528 KB
459216 07/05/2022 11:19:21 hoangvinci SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
459215 07/05/2022 11:17:35 hoangvinci SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
459213 07/05/2022 09:33:23 lqd230609 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 3108 KB
459136 05/05/2022 22:45:34 Vinhdinhkhongnghien SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2472 KB
459135 05/05/2022 22:44:13 Vinhdinhkhongnghien SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 8 93 ms 1856 KB
456128 08/04/2022 16:31:38 Okitasouji1 SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
453733 28/03/2022 17:22:36 hoacomay2009 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 748 KB
453695 28/03/2022 14:44:19 tuanproe SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2140 KB
453694 28/03/2022 14:42:53 tuanproe SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 10420 KB
452721 21/03/2022 19:18:34 zxe567 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2564 KB
450147 14/03/2022 16:26:00 minhchauhh SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 140 ms 2504 KB
449922 14/03/2022 11:46:37 ti30_tam SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 31 ms 1944 KB
449895 14/03/2022 11:11:41 (ban vì tội chép code) SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 140 ms 1876 KB
449576 13/03/2022 16:04:41 lphoang SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
449575 13/03/2022 16:04:17 lphoang SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
449222 12/03/2022 10:54:46 LoadedHippyD SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
445840 27/02/2022 20:25:19 TuBeu SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2168 KB
445591 25/02/2022 21:54:42 phamhieutinlvt SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2564 KB
445589 25/02/2022 21:50:59 phamhieutinlvt SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
445253 24/02/2022 15:27:45 bronze_khanh_tplc SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2508 KB
445231 24/02/2022 14:54:58 GiaBaomtp12 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2184 KB
444822 22/02/2022 22:12:59 chilengaming SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
443901 18/02/2022 18:12:06 nguyenviethung SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
443749 18/02/2022 14:40:06 ducdth15 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1148 KB
443465 17/02/2022 16:01:42 hung2007 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 171 ms 2972 KB
443305 17/02/2022 09:29:23 huy1 SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
443302 17/02/2022 09:28:42 minh2k8 SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
443298 17/02/2022 09:28:26 minh2k8 SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
443297 17/02/2022 09:28:09 minh2k8 SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
443188 17/02/2022 09:17:05 hung2007 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
442700 15/02/2022 15:06:54 huy1 SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Wrong answer on test 5 0 ms 1040 KB
442699 15/02/2022 15:06:39 huy1 SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
442694 15/02/2022 14:53:02 pvtmushroom SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 140 ms 3176 KB
442692 15/02/2022 14:45:25 pvtmushroom SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
442690 15/02/2022 14:42:51 huy1 SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
442689 15/02/2022 14:42:25 huy1 SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 1208 KB
442688 15/02/2022 14:42:19 n1longlth SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 140 ms 1876 KB
442686 15/02/2022 14:41:00 n1longlth SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
442684 15/02/2022 14:38:59 n1longlth SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
442560 15/02/2022 08:04:46 hung2007 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
Trang  [1] 2 3 ... 10 11
Back to Top