Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
540799 30/04/2024 11:22:51 lqd230609 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 390 ms 3104 KB
540391 19/04/2024 01:17:15 NGUYENK10 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1078 ms 2316 KB
540390 19/04/2024 01:12:53 NGUYENK10 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 578 ms 2368 KB
540389 19/04/2024 01:10:08 NGUYENK10 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 593 ms 2172 KB
540388 19/04/2024 01:09:46 NGUYENK10 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 625 ms 2172 KB
540199 16/04/2024 22:59:06 binhan2004 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++ Accepted 375 ms 3220 KB
538773 10/04/2024 07:38:24 quocle prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
538765 10/04/2024 07:05:11 quocle prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1568 KB
538748 09/04/2024 23:19:19 quocle prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
538747 09/04/2024 23:15:54 quocle prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8164 KB
538742 09/04/2024 23:03:07 quocle prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1600 KB
538741 09/04/2024 23:02:16 quocle prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8312 KB
538739 09/04/2024 22:56:38 quocle prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1600 KB
538738 09/04/2024 22:54:31 quocle prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
538646 09/04/2024 19:42:55 TrieuThinh prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++ Accepted 359 ms 3220 KB
538473 08/04/2024 20:25:48 giahuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 3844 KB
538472 08/04/2024 20:24:45 giahuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
538471 08/04/2024 20:22:34 giahuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
538369 08/04/2024 09:06:53 giahuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 3820 KB
538368 08/04/2024 09:06:30 giahuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
538256 06/04/2024 19:51:22 giahuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 3820 KB
538251 06/04/2024 19:38:58 giahuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 3844 KB
537286 27/03/2024 20:36:46 nguyenthanhlam prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 3216 KB
537280 27/03/2024 20:13:27 nguyenthanhlam prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 3248 KB
537253 27/03/2024 14:59:24 binhan2004 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++ Accepted 375 ms 3216 KB
537252 27/03/2024 14:58:58 guest prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 359 ms 3216 KB
536798 24/03/2024 11:02:40 hoangbach prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 3844 KB
536797 24/03/2024 10:59:45 hoangbach prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1109 ms 3256 KB
536796 24/03/2024 10:56:09 hoangbach prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1109 ms 3272 KB
536795 24/03/2024 10:49:29 guest prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
536794 24/03/2024 10:48:47 guest prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 781 ms 2624 KB
536792 24/03/2024 10:19:12 giahuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 3844 KB
536791 24/03/2024 10:08:21 giahuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 3272 KB
536430 20/03/2024 08:39:54 guest prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 64 KB
535272 10/03/2024 18:18:49 huatho131 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 312 ms 3508 KB
535271 10/03/2024 17:54:29 huatho131 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 390 ms 2844 KB
535270 10/03/2024 17:53:36 huatho131 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
534440 29/02/2024 16:20:05 huy1 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1920 KB
534439 29/02/2024 16:14:16 huy1 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 750 ms 2624 KB
534356 29/02/2024 07:14:58 thinhnhieutien prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Accepted 218 ms 3656 KB
534327 28/02/2024 16:09:45 LeGiaHuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Accepted 234 ms 3664 KB
534326 28/02/2024 16:07:04 LeGiaHuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 6 171 ms 3664 KB
534325 28/02/2024 16:04:05 LeGiaHuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 62 ms 3024 KB
534324 28/02/2024 16:02:57 LeGiaHuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Accepted 203 ms 3656 KB
534323 28/02/2024 16:02:21 LeGiaHuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 125 ms 3024 KB
534322 28/02/2024 16:01:26 thinhnhieutien prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1364 KB
534321 28/02/2024 15:59:43 LeGiaHuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 109 ms 3024 KB
534318 28/02/2024 15:47:51 LeGiaHuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 93 ms 3024 KB
534317 28/02/2024 15:38:09 nhuquynh2010 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Time limit exceed on test 5 1093 ms 3084 KB
534166 27/02/2024 07:53:13 LeGiaHuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 953 ms 2784 KB
534165 27/02/2024 07:51:09 nhuquynh2010 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 468 ms 2784 KB
534164 27/02/2024 07:50:49 thinhnhieutien prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 859 ms 2784 KB
534163 27/02/2024 07:49:48 nhuquynh2010 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
534162 27/02/2024 07:49:32 LeGiaHuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 968 ms 2788 KB
534161 27/02/2024 07:48:41 LeGiaHuy prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 984 ms 2784 KB
534159 27/02/2024 07:42:57 nhuquynh2010 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1196 KB
534059 26/02/2024 18:14:47 cuchuoi_2005 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất Free Pascal Accepted 187 ms 3656 KB
533906 25/02/2024 00:49:48 BLPK prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 4040 KB
533905 25/02/2024 00:45:49 BLPK prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533507 20/02/2024 20:47:29 BLPK prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1093 ms 2944 KB
532993 17/02/2024 17:04:34 truongminhtuan prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 3160 KB
532857 16/02/2024 21:29:51 minhtran190 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
532856 16/02/2024 21:29:12 minhtran190 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
532673 15/02/2024 20:36:51 truongminhtuan prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 2664 KB
532613 15/02/2024 09:09:30 hoangthang prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 312 ms 4396 KB
532597 14/02/2024 22:31:35 hoangthang prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 203 ms 214832 KB
532596 14/02/2024 22:28:56 hoangthang prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 171 ms 3108 KB
532593 14/02/2024 22:04:38 hoangthang prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 156 ms 3108 KB
532592 14/02/2024 22:01:26 hoangthang prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 156 ms 3108 KB
531602 31/01/2024 16:46:12 BLPK prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1109 ms 3340 KB
530388 20/01/2024 10:15:39 teacher89 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++ Accepted 234 ms 8016 KB
530385 20/01/2024 10:11:55 teacher89 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
530383 20/01/2024 10:10:19 teacher89 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
529567 14/01/2024 23:55:27 giang prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++ Accepted 375 ms 3208 KB
529565 14/01/2024 23:50:51 giang prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
528549 14/01/2024 04:00:24 HuyNhay prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 3228 KB
528418 12/01/2024 09:52:23 a527duonghn prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 421 ms 3204 KB
527634 03/01/2024 21:52:55 hungeazyITistrue0708 prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2592 KB
527265 27/12/2023 23:32:19 BLPK prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 109 ms 2652 KB
527264 27/12/2023 23:31:17 BLPK prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
527263 27/12/2023 23:30:23 BLPK prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 140 ms 2652 KB
527248 27/12/2023 17:36:22 BLPK prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 125 ms 2648 KB
527247 27/12/2023 17:31:24 BLPK prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 3252 KB
527246 27/12/2023 17:30:59 BLPK prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
526963 23/12/2023 15:44:26 dai prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 515 ms 1956 KB
526886 22/12/2023 20:29:13 namnam prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 3192 KB
526441 20/12/2023 19:03:51 a520huynm prefmax2 - Tiền tố lớn nhất GNU C++11 Accepted 390 ms 3192 KB
Back to Top