Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
541847 05/05/2024 17:38:32 hoangvinci 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 4132 KB
541846 05/05/2024 17:37:25 hoangvinci 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
541845 05/05/2024 17:36:45 hoangvinci 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
540866 01/05/2024 12:16:19 Biển 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Accepted 171 ms 4220 KB
540862 01/05/2024 10:12:16 a527duonghn 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2640 KB
540850 30/04/2024 21:30:41 khach 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Time limit exceed on test 12 1078 ms 4116 KB
540849 30/04/2024 21:30:24 khach 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
540848 30/04/2024 21:29:18 khach 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
540847 30/04/2024 21:28:24 khach 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
540846 30/04/2024 21:20:30 khach 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
540845 30/04/2024 21:14:10 khach 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2188 KB
540844 30/04/2024 21:10:24 khach 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 Python 3 Time limit exceed on test 12 1093 ms 13640 KB
540842 30/04/2024 21:01:30 khach 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 Python 3 Time limit exceed on test 12 1031 ms 10104 KB
540564 23/04/2024 21:05:03 batinh 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2684 KB
538760 10/04/2024 00:28:29 TrieuThinh 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3596 KB
538199 06/04/2024 11:38:36 lqd230609 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2708 KB
538198 06/04/2024 11:38:29 lqd230609 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
537961 03/04/2024 19:59:36 giahuy 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2712 KB
537960 03/04/2024 19:58:52 giahuy 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
537910 03/04/2024 09:56:11 guest 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 7252 KB
537571 01/04/2024 08:55:40 binhan2004 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Accepted 156 ms 4264 KB
537567 01/04/2024 08:42:50 binhan2004 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
537565 01/04/2024 08:39:37 binhan2004 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
537417 29/03/2024 15:36:44 lehuyquang 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 4288 KB
537366 28/03/2024 21:11:27 binhan2004 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Accepted 171 ms 4264 KB
537279 27/03/2024 19:17:39 hoangbach 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 2712 KB
537265 27/03/2024 15:51:19 giahuy 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2712 KB
537087 26/03/2024 09:38:31 guest 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2588 KB
536742 23/03/2024 08:53:52 guest 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 4288 KB
536735 23/03/2024 08:48:04 guest 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
535384 11/03/2024 20:23:39 huatho131 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 7564 KB
535381 11/03/2024 20:17:28 huatho131 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 2644 KB
533961 25/02/2024 23:54:51 vanhoangngan 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Wrong answer on test 11 31 ms 2596 KB
533363 19/02/2024 21:03:41 hoangthang 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 4236 KB
533362 19/02/2024 21:02:15 nguyenhuykhanh 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++ Accepted 187 ms 4264 KB
533357 19/02/2024 20:53:44 a520huynm 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 4288 KB
533353 19/02/2024 20:34:41 a527duonghn 23strb3 - Trò chơi lớn (THTB Sơn Trà, Đà Nẵng 2023) Bài 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2712 KB
Back to Top