Các bài đã nộp của Yucy
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
483363 09/11/2022 12:09:48 Yucy PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
483362 09/11/2022 12:07:35 Yucy PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2552 KB
451131 15/03/2022 15:49:07 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
446530 02/03/2022 17:39:52 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
446529 02/03/2022 17:39:26 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
446528 02/03/2022 17:38:51 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
444555 21/02/2022 18:02:53 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Memory limit exceed on test 4 1453 ms 575524 KB
444554 21/02/2022 18:01:53 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1531 ms 477868 KB
444553 21/02/2022 18:01:31 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
444551 21/02/2022 17:59:28 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 1453 ms 412688 KB
444548 21/02/2022 17:50:44 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 412696 KB
444547 21/02/2022 17:50:25 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 412696 KB
444546 21/02/2022 17:50:15 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 412696 KB
444544 21/02/2022 17:36:53 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 412696 KB
444542 21/02/2022 17:35:41 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 412692 KB
444541 21/02/2022 17:35:15 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 412688 KB
444539 21/02/2022 17:34:03 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 412692 KB
444491 21/02/2022 16:04:58 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Accepted 968 ms 496336 KB
444489 21/02/2022 16:04:31 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Accepted 1000 ms 496332 KB
444487 21/02/2022 16:01:32 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1093 ms 191820 KB
444485 21/02/2022 15:57:59 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1093 ms 176464 KB
444484 21/02/2022 15:56:58 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 66780 KB
444482 21/02/2022 15:55:06 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Memory limit exceed on test 4 328 ms 159768 KB
444478 21/02/2022 15:52:52 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 73596 KB
443817 18/02/2022 16:22:44 Yucy COW - Xếp bò vào chuồng GNU C++11 Accepted 875 ms 3008 KB
439705 03/02/2022 23:55:43 Yucy FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Wrong answer on test 1 375 ms 158744 KB
435679 07/01/2022 16:02:01 Yucy SEQGAME02 - Trò chơi của Cuội GNU C++11 Accepted 328 ms 35780 KB
435678 07/01/2022 16:00:17 Yucy SEQGAME02 - Trò chơi của Cuội GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
435581 06/01/2022 23:00:06 Yucy GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Accepted 312 ms 198356 KB
435577 06/01/2022 22:42:22 Yucy GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Wrong answer on test 8 187 ms 196848 KB
435575 06/01/2022 22:38:09 Yucy GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Wrong answer on test 2 140 ms 194596 KB
435574 06/01/2022 22:32:21 Yucy GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Wrong answer on test 8 187 ms 198344 KB
435573 06/01/2022 22:31:29 Yucy GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Wrong answer on test 6 78 ms 3208 KB
435536 06/01/2022 18:51:45 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
435535 06/01/2022 18:51:25 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435534 06/01/2022 18:50:58 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435533 06/01/2022 18:06:50 Yucy TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 2672 KB
435532 06/01/2022 18:06:07 Yucy TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 20 1531 ms 80484 KB
435519 06/01/2022 16:27:59 Yucy TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 20 1531 ms 80508 KB
435518 06/01/2022 16:27:19 Yucy TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 20 1531 ms 75380 KB
435517 06/01/2022 16:25:45 Yucy TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 20 1531 ms 75392 KB
435487 06/01/2022 15:46:22 Yucy DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 250 ms 103080 KB
435484 06/01/2022 15:37:12 Yucy DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 948 KB
435479 06/01/2022 15:16:28 Yucy DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
435478 06/01/2022 15:11:37 Yucy TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1515 ms 40316 KB
435476 06/01/2022 15:10:57 Yucy TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1515 ms 40312 KB
435475 06/01/2022 15:09:54 Yucy TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1515 ms 40312 KB
435474 06/01/2022 15:09:37 Yucy TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435473 06/01/2022 15:08:56 Yucy TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435471 06/01/2022 15:08:35 Yucy TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
432566 13/12/2021 15:47:26 Yucy LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 359 ms 18208 KB
432501 13/12/2021 14:35:42 Yucy LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 515 ms 18212 KB
432499 13/12/2021 14:34:13 Yucy LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
428598 30/11/2021 08:10:47 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
428597 30/11/2021 07:40:19 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
428183 27/11/2021 14:52:35 Yucy SPASTA - Trạm không gian GNU C++11 Accepted 203 ms 7456 KB
427845 24/11/2021 16:27:21 Yucy GRAPHGAME - Trò chơi đồ thị GNU C++11 Accepted 609 ms 39464 KB
427844 24/11/2021 16:26:43 Yucy GRAPHGAME - Trò chơi đồ thị GNU C++11 Wrong answer on test 6 468 ms 34928 KB
427843 24/11/2021 16:25:51 Yucy GRAPHGAME - Trò chơi đồ thị GNU C++11 Wrong answer on test 5 468 ms 34928 KB
427841 24/11/2021 15:48:44 Yucy SIGNAL - Đo tín hiệu GNU C++11 Accepted 46 ms 2612 KB
427834 24/11/2021 15:18:52 Yucy PARLIAMENT - Thượng nghị viện GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
427833 24/11/2021 15:18:23 Yucy PARLIAMENT - Thượng nghị viện GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
427831 24/11/2021 15:15:05 Yucy PARLIAMENT - Thượng nghị viện GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 2580 KB
427827 24/11/2021 14:37:14 Yucy OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427826 24/11/2021 14:36:58 Yucy MARBLE - Cắt đá cẩm thạch GNU C++11 Accepted 906 ms 7412 KB
427820 24/11/2021 14:19:16 Yucy MARBLE - Cắt đá cẩm thạch GNU C++11 Accepted 875 ms 7444 KB
421656 02/11/2021 10:38:59 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Runtime error on test 3 15 ms 3076 KB
421655 02/11/2021 10:38:11 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
413340 03/10/2021 02:32:26 Yucy ATM - ATM GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2648 KB
413339 03/10/2021 02:31:58 Yucy ATM - ATM GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2664 KB
413338 03/10/2021 01:15:09 Yucy ED - Khoảng cách hai xâu GNU C++11 Time limit exceed on test 18 1046 ms 11188 KB
413337 03/10/2021 00:41:45 Yucy ED - Khoảng cách hai xâu GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1062 ms 10708 KB
413336 03/10/2021 00:40:36 Yucy ED - Khoảng cách hai xâu GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1093 ms 10696 KB
413280 02/10/2021 22:05:21 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 140 ms 1896 KB
413277 02/10/2021 22:03:50 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Wrong answer on test 8 109 ms 1908 KB
413276 02/10/2021 22:03:32 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Wrong answer on test 8 46 ms 1908 KB
413274 02/10/2021 22:02:55 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 156 ms 1908 KB
413273 02/10/2021 22:02:15 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 156 ms 2560 KB
413271 02/10/2021 22:01:00 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 171 ms 2616 KB
413269 02/10/2021 22:00:05 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 171 ms 2616 KB
413268 02/10/2021 21:59:19 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 156 ms 2616 KB
413267 02/10/2021 21:58:04 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 171 ms 5360 KB
413265 02/10/2021 21:55:15 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 578 ms 6332 KB
413263 02/10/2021 21:53:27 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 171 ms 5312 KB
412680 01/10/2021 17:15:33 Yucy RLESTR2 - Xử lý xâu 2 GNU C++11 Accepted 406 ms 5356 KB
412679 01/10/2021 17:13:51 Yucy RLESTR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 46 ms 2660 KB
412562 01/10/2021 15:55:05 Yucy GFIB - Dãy số Fibonacc GNU C++11 Accepted 500 ms 7368 KB
412552 01/10/2021 15:51:45 Yucy GFIB - Dãy số Fibonacc GNU C++11 Wrong answer on test 91 15 ms 2992 KB
407476 17/09/2021 15:41:09 Yucy BITMAT - Bản đồ GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 640 ms 264840 KB
407475 17/09/2021 15:39:21 Yucy BITMAT - Bản đồ GNU C++11 Time limit exceed on test 20 5031 ms 14432 KB
407474 17/09/2021 15:38:12 Yucy BITMAT - Bản đồ GNU C++11 Time limit exceed on test 20 5046 ms 14432 KB
407471 17/09/2021 15:35:31 Yucy BITMAT - Bản đồ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2684 KB
407448 17/09/2021 12:43:22 Yucy BINPACK - Binpacking GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
405989 12/09/2021 23:24:44 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
405988 12/09/2021 23:23:28 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
405569 11/09/2021 09:38:07 Yucy 1920W033 - CARDGAME GNU C++11 Accepted 609 ms 2816 KB
405568 11/09/2021 09:28:43 Yucy 1920W033 - CARDGAME GNU C++11 Accepted 609 ms 2812 KB
405292 10/09/2021 15:49:29 Yucy ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++11 Accepted 15 ms 2668 KB
405291 10/09/2021 15:48:55 Yucy XYZ - Nhà mạng XYZ GNU C++11 Accepted 93 ms 3912 KB
405290 10/09/2021 15:48:23 Yucy SCHOOL - Đến trường GNU C++11 Accepted 140 ms 7868 KB
Trang  [1] 2 3 ... 20 21
Back to Top