Các bài đã nộp của adminX
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
329146 07/07/2020 21:05:46 adminX ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++11 Accepted 140 ms 18052 KB
329145 07/07/2020 21:05:23 adminX ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 812 KB
328870 06/07/2020 17:12:41 adminX ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++11 Accepted 125 ms 18052 KB
328867 06/07/2020 17:06:13 adminX ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
327739 30/06/2020 21:02:29 adminX ADDEDGE - Đồ thị GNU C++11 Accepted 921 ms 19764 KB
327714 30/06/2020 19:51:32 adminX PUSHBOX - Đẩy hộp GNU C++11 Accepted 109 ms 3504 KB
324950 07/06/2020 11:14:44 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Accepted 781 ms 53060 KB
324948 07/06/2020 10:42:55 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 12 875 ms 28484 KB
324947 07/06/2020 10:39:27 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 12 953 ms 57924 KB
324946 07/06/2020 10:38:43 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
324945 07/06/2020 10:34:42 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 12 984 ms 57928 KB
324849 06/06/2020 20:56:53 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Accepted 796 ms 53060 KB
324848 06/06/2020 20:56:40 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Accepted 796 ms 53060 KB
324844 06/06/2020 20:51:37 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 892 KB
324778 06/06/2020 17:41:42 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Accepted 812 ms 53060 KB
324770 06/06/2020 17:26:41 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
324768 06/06/2020 16:57:56 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
323514 30/05/2020 22:50:50 adminX FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 156 ms 5880 KB
321960 24/05/2020 10:17:58 adminX FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 171 ms 5676 KB
321959 24/05/2020 10:14:40 adminX FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 203 ms 5364 KB
321958 24/05/2020 10:04:42 adminX FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 250 ms 6196 KB
321957 24/05/2020 09:51:36 adminX FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Wrong answer on test 8 140 ms 5884 KB
248344 22/12/2019 15:40:56 adminX BUDGET - Ngân sách GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
246661 19/12/2019 09:57:56 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
246660 19/12/2019 09:57:00 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2580 KB
246658 19/12/2019 09:56:27 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2616 KB
246657 19/12/2019 09:56:02 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2628 KB
242663 11/12/2019 22:48:20 adminX SEQMX - SEQMX GNU C++11 Accepted 203 ms 4568 KB
242661 11/12/2019 22:47:40 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
242658 11/12/2019 22:43:45 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
242657 11/12/2019 22:40:15 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1128 KB
242656 11/12/2019 22:36:49 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
242651 11/12/2019 22:33:11 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2612 KB
242645 11/12/2019 22:21:01 adminX SEQMX - SEQMX GNU C++11 Accepted 218 ms 4568 KB
242642 11/12/2019 22:19:21 adminX SEQMX - SEQMX GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1093 ms 2672 KB
242640 11/12/2019 22:18:03 adminX SEQMX - SEQMX GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1078 ms 2588 KB
242605 11/12/2019 22:13:29 adminX SEQMX - SEQMX GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
242601 11/12/2019 22:11:13 adminX SEQMX - SEQMX GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
242579 11/12/2019 22:08:30 adminX SEQMX - SEQMX GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 652 KB
242576 11/12/2019 22:08:17 adminX SEQMX - SEQMX GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
242543 11/12/2019 21:58:17 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
242541 11/12/2019 21:53:16 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 14 15 ms 2596 KB
242540 11/12/2019 21:52:44 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 14 15 ms 2604 KB
242515 11/12/2019 21:31:09 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
242514 11/12/2019 21:30:48 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
240849 11/12/2019 17:28:27 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 2616 KB
240848 11/12/2019 17:27:03 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 2600 KB
240847 11/12/2019 17:26:41 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
240843 11/12/2019 17:14:34 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
240842 11/12/2019 17:13:21 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
240839 11/12/2019 17:09:20 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
240838 11/12/2019 17:08:35 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
240808 11/12/2019 16:53:25 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
237829 08/12/2019 15:57:55 adminX Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
237567 07/12/2019 23:41:44 adminX MNUM - MNUM GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1078 ms 6476 KB
237566 07/12/2019 23:37:17 adminX MNUM - MNUM GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1109 ms 2580 KB
237565 07/12/2019 23:36:58 adminX MNUM - MNUM GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
237563 07/12/2019 23:31:48 adminX MNUM - MNUM GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 2588 KB
237557 07/12/2019 23:07:19 adminX MNUM - MNUM GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2584 KB
237552 07/12/2019 22:40:53 adminX GLIDER - GLIDER GNU C++11 Accepted 203 ms 4856 KB
237551 07/12/2019 22:40:24 adminX CLOCK - CLOCK GNU C++11 Accepted 62 ms 2656 KB
237252 07/12/2019 11:07:11 adminX MNUM - MNUM GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
237250 07/12/2019 11:04:09 adminX MNUM - MNUM GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
237170 07/12/2019 09:20:10 adminX BGRAPH - BGRAPH GNU C++11 Accepted 578 ms 17524 KB
237151 07/12/2019 08:41:33 adminX BGRAPH - BGRAPH GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 896 KB
237150 07/12/2019 08:34:39 adminX BGRAPH - BGRAPH GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
236486 06/12/2019 00:04:07 adminX WORD - WORD GNU C++11 Accepted 593 ms 42228 KB
236485 05/12/2019 23:59:16 adminX BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Accepted 265 ms 9796 KB
236482 05/12/2019 23:50:41 adminX BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Wrong answer on test 43 109 ms 9788 KB
236481 05/12/2019 23:46:20 adminX BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Wrong answer on test 43 125 ms 9784 KB
236478 05/12/2019 23:37:03 adminX BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 896 KB
236477 05/12/2019 23:30:37 adminX BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Time limit exceed on test 43 1093 ms 9248 KB
236476 05/12/2019 23:14:28 adminX BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Time limit exceed on test 43 1093 ms 9784 KB
236473 05/12/2019 22:44:16 adminX BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
236018 05/12/2019 15:52:48 adminX DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 140 ms 3820 KB
235988 05/12/2019 15:07:36 adminX DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2608 KB
235970 05/12/2019 14:55:47 adminX DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2640 KB
235967 05/12/2019 14:53:45 adminX DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2648 KB
235964 05/12/2019 14:49:32 adminX DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2604 KB
235939 05/12/2019 14:36:36 adminX DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2580 KB
235934 05/12/2019 14:33:53 adminX WORD - WORD GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2604 KB
235925 05/12/2019 14:27:33 adminX WORD - WORD GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2544 KB
235923 05/12/2019 14:26:15 adminX WORD - WORD GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
235922 05/12/2019 14:23:50 adminX WORD - WORD GNU C++11 Wrong answer on test 2 93 ms 2552 KB
235921 05/12/2019 14:23:22 adminX WORD - WORD GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
235917 05/12/2019 14:22:35 adminX DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2604 KB
235845 05/12/2019 11:23:51 adminX TAXI - TAXI GNU C++11 Accepted 765 ms 84936 KB
235844 05/12/2019 11:23:30 adminX TAXI - TAXI GNU C++11 Accepted 796 ms 84936 KB
235688 05/12/2019 09:33:47 adminX TRIPLE - TRIPLE GNU C++11 Accepted 250 ms 2644 KB
235686 05/12/2019 09:32:56 adminX TAXI - TAXI GNU C++11 Accepted 765 ms 84936 KB
235023 04/12/2019 00:10:10 adminX OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 6 281 ms 10288 KB
235016 03/12/2019 23:55:30 adminX OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 6 296 ms 10288 KB
235014 03/12/2019 23:54:04 adminX OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 6 343 ms 12840 KB
235011 03/12/2019 23:41:24 adminX OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2608 KB
235010 03/12/2019 23:40:39 adminX OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2764 KB
235004 03/12/2019 23:22:54 adminX OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1108 KB
234994 03/12/2019 23:13:01 adminX OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
234622 03/12/2019 09:37:55 adminX GROUP01 - Xếp nhóm GNU C++11 Accepted 812 ms 8808 KB
234621 03/12/2019 09:37:33 adminX GROUP01 - Xếp nhóm GNU C++11 Accepted 843 ms 8808 KB
234596 03/12/2019 08:20:36 adminX GROUP01 - Xếp nhóm GNU C++11 Accepted 828 ms 8808 KB
Trang  [1] 2
Back to Top