Các bài đã nộp của ami
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
384171 22/04/2021 01:05:51 ami PAINTING - Sơn Nhà GNU C++ Accepted 93 ms 3180 KB
354027 17/11/2020 02:15:04 ami FACTOR02 - Phân tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
354026 17/11/2020 02:14:44 ami FACTOR02 - Phân tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
332442 06/08/2020 22:40:59 ami SEQGAME02 - Trò chơi của Cuội GNU C++ Accepted 171 ms 16396 KB
332441 06/08/2020 22:33:55 ami SEQGAME02 - Trò chơi của Cuội GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1028 KB
275405 26/02/2020 14:34:46 ami BOMBE - Enigma GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
275370 26/02/2020 14:28:06 ami BOMBE - Enigma GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
275299 26/02/2020 14:14:56 ami BOMBE - Enigma GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
275242 26/02/2020 14:06:09 ami BOMBE - Enigma GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
247850 21/12/2019 10:48:41 ami DIVISORS01 - Tìm ước số GNU C++ Time limit exceed on test 16 1031 ms 346944 KB
211768 12/11/2019 08:31:59 ami CONTACT - Liên lạc GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1052 KB
194843 22/10/2019 07:17:24 ami FUNCTION - FUNCTION GNU C++ Accepted 2765 ms 17364 KB
194842 22/10/2019 07:11:34 ami FUNCTION - FUNCTION GNU C++ Accepted 2703 ms 17364 KB
194841 22/10/2019 07:05:03 ami FUNCTION - FUNCTION GNU C++ Accepted 2687 ms 17384 KB
186047 05/10/2019 12:31:35 ami JOBSHOP - Công việc GNU C++ Time limit exceed on test 32 1062 ms 12140 KB
186044 05/10/2019 12:21:24 ami JOBSHOP - Công việc GNU C++ Wrong answer on test 24 218 ms 4456 KB
186043 05/10/2019 12:20:56 ami JOBSHOP - Công việc GNU C++ Wrong answer on test 21 218 ms 4488 KB
186042 05/10/2019 12:03:20 ami JOBSHOP - Công việc GNU C++ Wrong answer on test 22 62 ms 1068 KB
186041 05/10/2019 11:59:36 ami JOBSHOP - Công việc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
186040 05/10/2019 11:58:31 ami JOBSHOP - Công việc GNU C++ Wrong answer on test 1 78 ms 808 KB
185836 05/10/2019 03:32:16 ami SEQ9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 140 ms 16292 KB
185835 05/10/2019 03:29:13 ami SEQ9 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2784 KB
185834 05/10/2019 03:28:54 ami SEQ9 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2784 KB
185833 05/10/2019 03:03:42 ami MUMBA - Ngôn ngữ Mumba GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
185832 05/10/2019 03:02:24 ami MUMBA - Ngôn ngữ Mumba GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
185831 05/10/2019 02:57:21 ami MUMBA - Ngôn ngữ Mumba GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
185830 05/10/2019 02:56:33 ami MUMBA - Ngôn ngữ Mumba GNU C++11 Accepted 265 ms 2512 KB
185829 05/10/2019 02:54:57 ami MUMBA - Ngôn ngữ Mumba GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1084 KB
185828 05/10/2019 02:42:53 ami MUMBA - Ngôn ngữ Mumba GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 1064 KB
185431 04/10/2019 08:59:42 ami FACTOR02 - Phân tích GNU C++11 Accepted 734 ms 2808 KB
185430 04/10/2019 08:58:47 ami FACTOR02 - Phân tích GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
171317 08/09/2019 21:40:36 ami MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 156 ms 6192 KB
165413 29/08/2019 20:00:46 ami BUSSYS - BUSSYS GNU C++ Accepted 62 ms 4844 KB
165394 29/08/2019 19:53:26 ami ANTS - ANTS GNU C++ Accepted 2265 ms 65884 KB
164993 29/08/2019 12:21:28 ami FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++11 Accepted 78 ms 3904 KB
164991 29/08/2019 12:20:51 ami FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
164977 29/08/2019 11:52:02 ami COLORTREE - COLORTREE GNU C++11 Accepted 1546 ms 30932 KB
164975 29/08/2019 11:42:39 ami COLORTREE - COLORTREE GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 11216 KB
164973 29/08/2019 11:41:04 ami COLORTREE - COLORTREE GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 10800 KB
164971 29/08/2019 11:39:54 ami COLORTREE - COLORTREE GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 14204 KB
164945 29/08/2019 11:02:04 ami COLORTREE - COLORTREE GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 4904 KB
164940 29/08/2019 10:54:34 ami COLORTREE - COLORTREE GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 5148 KB
164939 29/08/2019 10:51:43 ami COLORTREE - COLORTREE GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 5148 KB
164938 29/08/2019 10:50:57 ami COLORTREE - COLORTREE GNU C++ Runtime error on test 1 31 ms 5144 KB
164937 29/08/2019 10:48:50 ami COLORTREE - COLORTREE GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 31 ms 5144 KB
164935 29/08/2019 10:48:14 ami COLORTREE - COLORTREE GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
157879 18/08/2019 23:50:33 ami CONNECTE - Connected Points GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1000 KB
157846 18/08/2019 20:59:16 ami CONNECTE - Connected Points GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 880 KB
157845 18/08/2019 20:58:11 ami CONNECTE - Connected Points GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 880 KB
157842 18/08/2019 20:56:22 ami CONNECTE - Connected Points GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
157266 18/08/2019 10:36:29 ami LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
157265 18/08/2019 10:33:35 ami BALL - BALL GNU C++ Accepted 546 ms 7908 KB
157248 18/08/2019 10:23:28 ami nCr - nCr GNU C++ Accepted 859 ms 6584 KB
153867 13/08/2019 02:58:04 ami RESTORE2 - RESTORE2 GNU C++ Unknown error on test 56, please resubmit 15218 ms 518480 KB
153866 13/08/2019 02:38:34 ami RESTORE2 - RESTORE2 GNU C++ Time limit exceed on test 61 30062 ms 396112 KB
153865 13/08/2019 02:36:13 ami RESTORE2 - RESTORE2 GNU C++ Compilation time too long 0 ms 0 KB
153864 13/08/2019 02:26:13 ami RESTORE2 - RESTORE2 GNU C++ Wrong answer on test 51 234 ms 25848 KB
153863 13/08/2019 01:16:49 ami RESTORE2 - RESTORE2 GNU C++ Wrong answer on test 22 15 ms 1024 KB
153862 13/08/2019 01:15:15 ami RESTORE2 - RESTORE2 GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1040 KB
153461 12/08/2019 14:24:17 ami ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++ Accepted 3312 ms 119852 KB
153460 12/08/2019 14:23:58 ami ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
153457 12/08/2019 14:08:03 ami ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++ Wrong answer on test 25 2015 ms 119796 KB
153456 12/08/2019 14:06:14 ami ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++ Wrong answer on test 25 703 ms 117708 KB
153454 12/08/2019 14:04:07 ami ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++ Wrong answer on test 25 1328 ms 119776 KB
153453 12/08/2019 14:03:38 ami ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++ Wrong answer on test 1 750 ms 107400 KB
153452 12/08/2019 14:03:08 ami ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
153451 12/08/2019 13:56:57 ami ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++ Unknown error on test 16, please resubmit 656 ms 116064 KB
153450 12/08/2019 13:55:44 ami ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++ Unknown error on test 16, please resubmit 656 ms 119976 KB
153449 12/08/2019 13:54:16 ami ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++ Unknown error on test 16, please resubmit 656 ms 119976 KB
125338 28/05/2019 18:59:35 ami LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++ Accepted 296 ms 6500 KB
125281 28/05/2019 18:01:55 ami LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++ Accepted 296 ms 6500 KB
124315 21/05/2019 20:48:47 ami POND - Hồ Cá GNU C++ Wrong answer on test 1 1703 ms 1664 KB
122701 07/05/2019 18:38:09 ami ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1437 ms 4948 KB
122698 07/05/2019 18:35:48 ami ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 3096 KB
122661 07/05/2019 17:54:27 ami ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 828 ms 6656 KB
122419 04/05/2019 17:39:07 ami MOUNTAIN - Valentine GNU C++ Time limit exceed on test 41 2078 ms 7828 KB
122418 04/05/2019 17:38:20 ami MOUNTAIN - Valentine GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 2592 KB
120826 27/04/2019 09:07:12 ami STAIR - CẦU THANG GNU C++ Accepted 171 ms 21364 KB
120825 27/04/2019 09:05:44 ami STAIR - CẦU THANG GNU C++ Accepted 984 ms 25268 KB
120824 27/04/2019 09:05:04 ami STAIR - CẦU THANG GNU C++ Wrong answer on test 3 843 ms 15676 KB
120823 27/04/2019 09:02:51 ami STAIR - CẦU THANG GNU C++ Wrong answer on test 3 843 ms 15620 KB
120822 27/04/2019 08:59:32 ami STAIR - CẦU THANG GNU C++ Wrong answer on test 3 31 ms 1040 KB
119673 19/04/2019 15:27:30 ami ROOKS1 - ROOKS1 GNU C++11 Accepted 46 ms 2720 KB
119672 19/04/2019 15:27:06 ami ROOKS1 - ROOKS1 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
119137 17/04/2019 21:16:06 ami JUMP - Nhảy lò cò GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1004 KB
119136 17/04/2019 21:15:02 ami JUMP - Nhảy lò cò GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
118785 16/04/2019 18:42:53 ami MEDAGAIN - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1531 ms 5376 KB
118780 16/04/2019 18:40:26 ami MEDAGAIN - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 500 ms 5872 KB
118770 16/04/2019 18:31:48 ami YESMED1 - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Wrong answer on test 41 500 ms 4800 KB
118768 16/04/2019 18:31:20 ami YESMED1 - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 904 KB
118759 16/04/2019 18:24:06 ami COUNTING - Đếm Số Dãy GNU C++ Accepted 796 ms 267464 KB
118757 16/04/2019 18:20:24 ami COUNTING - Đếm Số Dãy GNU C++ Unknown error on test 21, please resubmit 640 ms 267684 KB
118755 16/04/2019 18:19:39 ami COUNTING - Đếm Số Dãy GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
118752 16/04/2019 18:16:37 ami YESMED1 - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
118093 13/04/2019 18:13:31 ami PRODUCT - Phép Nhân GNU C++ Wrong answer on test 21 375 ms 187528 KB
118091 13/04/2019 18:11:19 ami PRODUCT - Phép Nhân GNU C++ Wrong answer on test 21 390 ms 184996 KB
118080 13/04/2019 17:54:13 ami PRODUCT - Phép Nhân GNU C++ Accepted 593 ms 189936 KB
118077 13/04/2019 17:50:59 ami PRODUCT - Phép Nhân GNU C++ Wrong answer on test 21 453 ms 195380 KB
118076 13/04/2019 17:50:40 ami PRODUCT - Phép Nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
117698 11/04/2019 22:53:24 ami PRODUCT - Phép Nhân GNU C++ Accepted 625 ms 189968 KB
Trang  [1] 2 3 ... 10 11
Back to Top