Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
464723 01/07/2022 13:51:18 thaitrieunam123 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
464585 01/07/2022 09:02:56 taminhhieu911 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Accepted 62 ms 1132 KB
464584 01/07/2022 08:54:04 taminhhieu911 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
463825 18/06/2022 18:09:53 nhathao2003 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
458609 28/04/2022 21:10:10 hung2007ng nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
458606 28/04/2022 21:05:54 hung2007ng nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
453126 23/03/2022 19:14:37 zxe567 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453125 23/03/2022 19:13:57 zxe567 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
449889 14/03/2022 11:09:20 (ban vì tội chép code) nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
449336 12/03/2022 20:43:26 dũng2708 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
449335 12/03/2022 20:42:03 dũng2708 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
449334 12/03/2022 20:40:13 dũng2708 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1132 KB
449332 12/03/2022 20:38:38 dũng2708 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
449331 12/03/2022 20:37:01 dũng2708 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1148 KB
449329 12/03/2022 20:34:00 dũng2708 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
449328 12/03/2022 20:32:15 dũng2708 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
444616 22/02/2022 08:02:47 phamquoctdn nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 515 ms 1880 KB
443422 17/02/2022 14:11:10 hai2k7 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
440585 10/02/2022 07:58:39 cbl_Hoang nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
440582 10/02/2022 07:54:12 cbl_Hoang nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
438558 26/01/2022 12:27:52 Obitohanagaki nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1032 KB
438243 24/01/2022 15:48:10 Obitohanagaki nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1020 KB
438193 24/01/2022 14:30:16 Obitohanagaki nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1356 KB
437658 20/01/2022 19:28:05 nguyentien2007 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
434634 30/12/2021 07:44:14 HiImNVH nguyento - Nguyên tố cân bằng Python 3 Runtime error on test 1 125 ms 7104 KB
432669 14/12/2021 14:00:34 a522KienTH nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 781 ms 2592 KB
432224 10/12/2021 16:11:19 hung2007 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
427755 23/11/2021 16:09:00 bao nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 112 KB
422692 06/11/2021 18:50:17 sonhai nguyento - Nguyên tố cân bằng Python 3 Accepted 109 ms 7056 KB
420776 29/10/2021 07:31:16 chiswiub nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
419658 24/10/2021 08:25:56 hungit nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
419377 22/10/2021 15:46:42 hung2007 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
417417 15/10/2021 08:39:00 baonb789 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
416361 12/10/2021 16:39:11 lucky13579 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
415238 08/10/2021 09:12:56 baonb789 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
415147 07/10/2021 18:18:22 dang7rickroll nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 765 ms 2584 KB
414234 04/10/2021 16:06:14 hung2007 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
409670 25/09/2021 23:11:21 tranthanhbinh nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
404266 01/09/2021 15:44:32 L9vienhdt nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Accepted 62 ms 1056 KB
403738 29/08/2021 12:16:53 hehe1234 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
400353 04/08/2021 17:14:02 edatnvt nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 140 ms 80656 KB
398615 25/07/2021 21:18:21 n3nhannxt nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 1875 ms 1884 KB
398311 23/07/2021 21:59:14 a521LongNT nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 531 ms 2552 KB
398310 23/07/2021 21:58:39 a521LongNT nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
398306 23/07/2021 21:25:39 a521LongNT nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
398305 23/07/2021 21:23:35 a521LongNT nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
397777 20/07/2021 12:37:38 mamap_b nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1144 KB
397776 20/07/2021 12:35:29 mamap_b nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1196 KB
397775 20/07/2021 12:32:12 mamap_b nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1160 KB
397774 20/07/2021 12:31:27 mamap_b nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
397773 20/07/2021 12:30:05 mamap_b nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
395769 05/07/2021 21:45:26 hehe1234 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
395767 05/07/2021 21:34:24 hehe1234 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
395765 05/07/2021 21:31:07 hehe1234 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
395764 05/07/2021 21:29:39 hehe1234 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1164 KB
395763 05/07/2021 21:28:58 hehe1234 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
395762 05/07/2021 21:27:29 hehe1234 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
395761 05/07/2021 21:26:04 nguyenkhanhtai23 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1168 KB
395656 04/07/2021 20:59:45 hungeazyITistrue0708 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
395655 04/07/2021 20:58:52 hungeazyITistrue0708 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Accepted 609 ms 2740 KB
395613 04/07/2021 10:41:16 hungeazyITistrue0708 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
395612 04/07/2021 10:40:32 hungeazyITistrue0708 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Accepted 78 ms 1028 KB
395610 04/07/2021 10:32:09 hungeazyITistrue0708 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 992 KB
395609 04/07/2021 10:30:55 hungeazyITistrue0708 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1024 KB
395428 02/07/2021 22:14:13 thanhmai25 nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1168 KB
394029 23/06/2021 18:57:46 CaoAnhHao nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 904 KB
392536 13/06/2021 09:28:21 minh25806 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 515 ms 2548 KB
391899 09/06/2021 21:19:22 kiet8627 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
390868 03/06/2021 18:42:01 L8cuberlong nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
385650 15/05/2021 16:26:56 n3nhannxt nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
385649 15/05/2021 16:26:02 n3nhannxt nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
385646 15/05/2021 16:14:21 n3nhannxt nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
385645 15/05/2021 16:14:06 n3nhannxt nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
385638 15/05/2021 13:36:12 kimtrau_tvn nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
385637 15/05/2021 13:35:31 datmap_C nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
385636 15/05/2021 13:34:27 kcHeu_C nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
385635 15/05/2021 13:31:21 kcHeu_C nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1016 KB
385634 15/05/2021 13:28:56 kcHeu_C nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1064 KB
385632 15/05/2021 13:24:42 kcHeu_C nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1164 KB
385631 15/05/2021 13:21:59 kcHeu_C nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1164 KB
385630 15/05/2021 13:19:06 kcHeu_C nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1048 KB
385629 15/05/2021 13:17:34 kcHeu_C nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
385628 15/05/2021 13:15:04 kcHeu_C nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1348 KB
385039 08/05/2021 14:26:40 a521MinhYeuBaoSang nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
385038 08/05/2021 14:26:19 a521MinhYeuBaoSang nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1116 KB
385037 08/05/2021 14:25:56 a521MinhYeuBaoSang nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 7 0 ms 1116 KB
385034 08/05/2021 14:24:07 a521MinhYeuBaoSang nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1116 KB
385033 08/05/2021 14:21:13 a521MinhYeuBaoSang nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
385031 08/05/2021 14:19:26 a521MinhYeuBaoSang nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
385028 08/05/2021 14:14:47 a521MinhYeuBaoSang nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
385027 08/05/2021 14:12:08 a521MinhYeuBaoSang nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
384895 05/05/2021 16:44:43 khangphan270206 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 515 ms 2560 KB
384893 05/05/2021 16:42:37 khangphan270206 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
384706 30/04/2021 17:30:18 kimtrau_tvn nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1188 KB
384705 30/04/2021 17:27:34 kimtrau_tvn nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 952 KB
384704 30/04/2021 17:19:39 kimtrau_tvn nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
384703 30/04/2021 17:17:27 kimtrau_tvn nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
384702 30/04/2021 17:04:21 kimtrau_tvn nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
384247 23/04/2021 18:09:42 tuanha nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 140 ms 1876 KB
384104 21/04/2021 17:28:14 kimtrau_tvn nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 768 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top