Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
461653 30/05/2022 15:00:54 duydz9b1 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
461648 30/05/2022 14:56:45 duydz9b1 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
461071 26/05/2022 21:02:04 toxicabi07 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
461070 26/05/2022 21:01:19 toxicabi07 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
461069 26/05/2022 21:00:49 toxicabi07 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
460935 25/05/2022 21:05:21 hoangviet101 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
460779 25/05/2022 13:47:43 hoangviet101 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1112 KB
460235 17/05/2022 21:12:52 lethiquynhnhu CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
460232 17/05/2022 21:02:27 oleksandrk0styliev CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
460230 17/05/2022 20:59:10 letrananhthu2k34 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
460229 17/05/2022 20:55:12 letrananhthu2k34 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
460160 16/05/2022 22:12:37 a521LongNT CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
459746 11/05/2022 19:30:36 dinhdat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
459743 11/05/2022 19:26:31 dinhdat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459740 11/05/2022 19:18:39 dinhdat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
459738 11/05/2022 19:16:58 dinhdat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
459714 11/05/2022 16:53:59 a519ManTT CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
459713 11/05/2022 16:53:20 a519ManTT CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
459712 11/05/2022 16:53:03 a519ManTT CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
459440 09/05/2022 19:50:05 dinhdat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
459439 09/05/2022 19:44:02 dinhdat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
459359 08/05/2022 21:24:08 dangishere CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 876 KB
459278 08/05/2022 13:25:41 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
459277 08/05/2022 13:23:52 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
458579 28/04/2022 16:29:43 hoangvinci CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Accepted 109 ms 8256 KB
458564 28/04/2022 13:50:45 hoangvinci CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1032 KB
458563 28/04/2022 13:49:11 hoangvinci CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1296 KB
458543 28/04/2022 10:00:35 huynhchiton981 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
458417 27/04/2022 09:56:34 thongph CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
458416 27/04/2022 09:53:13 thongph CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
458415 27/04/2022 09:52:11 thongph CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
458414 27/04/2022 09:51:50 thongph CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1572 KB
457868 21/04/2022 08:18:14 phuongkhanh07 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
457830 20/04/2022 18:58:00 thinh21 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
457829 20/04/2022 18:48:55 thinh21 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 952 KB
457828 20/04/2022 18:39:56 thinh21 CATRAT - Mèo và chuột Python 2 Wrong answer on test 1 125 ms 7488 KB
457827 20/04/2022 18:35:47 thinh21 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
457826 20/04/2022 18:29:18 thinh21 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 8212 KB
457825 20/04/2022 18:20:33 thinh21 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
457821 20/04/2022 15:49:36 thinh21 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
457820 20/04/2022 15:48:59 thinh21 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
457819 20/04/2022 15:47:10 thinh21 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Runtime error on test 1 156 ms 8252 KB
457814 20/04/2022 10:13:11 leo2506 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1056 KB
457813 20/04/2022 10:12:50 leo2506 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
457804 20/04/2022 00:18:57 phuongkhanh07 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 952 KB
457803 20/04/2022 00:17:53 phuongkhanh07 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1056 KB
457802 20/04/2022 00:16:59 phuongkhanh07 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1112 KB
457801 20/04/2022 00:15:27 phuongkhanh07 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
457796 19/04/2022 23:43:46 thinh21 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
457721 18/04/2022 22:18:16 nguyenminh207 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
457720 18/04/2022 22:10:55 nguyenminh207 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
457355 15/04/2022 16:28:22 a521LongNT CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
457040 14/04/2022 10:35:09 hehe1234 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
457039 14/04/2022 10:34:31 hehe1234 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
457038 14/04/2022 10:33:00 hehe1234 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
456837 13/04/2022 14:49:20 BLPK CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
456836 13/04/2022 14:49:05 BLPK CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
456834 13/04/2022 14:47:23 BLPK CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
456832 13/04/2022 14:41:33 BLPK CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
456830 13/04/2022 14:41:10 BLPK CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
456829 13/04/2022 14:38:43 BLPK CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
456800 12/04/2022 23:00:41 phamhoanglong041003 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
456798 12/04/2022 22:54:23 phamhoanglong041003 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
456702 12/04/2022 16:12:22 mahalris_2006 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1576 KB
456701 12/04/2022 16:12:11 mahalris_2006 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1604 KB
456645 12/04/2022 10:37:40 phamhoanglong041003 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
456644 12/04/2022 10:34:47 phamhoanglong041003 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
456622 12/04/2022 00:00:28 nguyenphungthinh2007 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
456321 09/04/2022 15:15:19 tuan1234 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
456259 09/04/2022 10:16:52 quynhchi_ninhgiang CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
456257 09/04/2022 10:15:06 thuyquynh2807 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
456254 09/04/2022 10:11:06 NgoNguyenKhoi CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
456177 08/04/2022 21:52:37 thienar42 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
456176 08/04/2022 21:49:46 thienar42 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
456175 08/04/2022 21:42:58 thienar42 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
456174 08/04/2022 21:41:00 thienar42 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 8088 KB
455750 06/04/2022 22:19:47 mafiainternet CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
455749 06/04/2022 22:16:20 mafiainternet CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
455745 06/04/2022 21:51:59 caovietbacht2k63 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
455568 06/04/2022 09:15:10 lptcutexinhxan CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
455560 06/04/2022 09:03:52 lptcutexinhxan CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
455179 04/04/2022 21:12:27 tiendat08 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
455177 04/04/2022 21:11:12 yennhi123 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
455175 04/04/2022 21:09:00 viettien CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
455174 04/04/2022 21:06:21 pvnminh CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
455173 04/04/2022 21:06:01 phuongannh CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
455172 04/04/2022 21:05:59 hung2007ng CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 888 KB
453984 30/03/2022 15:26:57 trungkien CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
453800 29/03/2022 00:19:08 fucu69sars CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
453754 28/03/2022 20:07:51 thongtl123 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
453753 28/03/2022 20:06:11 thongtl123 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Accepted 109 ms 8148 KB
453749 28/03/2022 20:02:18 thongtl123 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 2 109 ms 8176 KB
453748 28/03/2022 19:58:07 thongtl123 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 8152 KB
453747 28/03/2022 19:57:28 thongtl123 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1540 KB
453724 28/03/2022 16:20:56 hoacomay2009 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
453029 22/03/2022 19:46:25 baoviet CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1568 KB
453028 22/03/2022 19:45:24 baoviet CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1564 KB
453027 22/03/2022 19:44:57 baoviet CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1568 KB
453026 22/03/2022 19:44:41 Manh CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Accepted 109 ms 8088 KB
453025 22/03/2022 19:44:28 baoviet CATRAT - Mèo và chuột Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 8064 KB
Trang  1 2 3 4 [5] 6 7 8
Back to Top