Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
508351 27/05/2023 23:51:34 a519QuangLD CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
508350 27/05/2023 23:51:04 a519QuangLD CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1028 KB
507674 20/05/2023 08:14:24 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
507654 19/05/2023 21:13:43 michu_mt CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
507653 19/05/2023 21:10:23 michu_mt CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
507609 19/05/2023 00:41:24 kien08 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
507608 19/05/2023 00:38:24 kien08 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
507432 16/05/2023 17:16:06 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
507386 14/05/2023 21:31:26 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
507385 14/05/2023 21:29:15 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
507380 14/05/2023 20:11:19 tienprolimitted CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
507376 14/05/2023 19:55:31 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 956 KB
507375 14/05/2023 19:54:52 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1188 KB
507374 14/05/2023 19:54:08 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
507372 14/05/2023 19:51:46 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 980 KB
507371 14/05/2023 19:51:00 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
507370 14/05/2023 19:50:13 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1160 KB
507369 14/05/2023 19:49:26 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1496 KB
507365 14/05/2023 19:06:05 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
507364 14/05/2023 19:00:44 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1228 KB
507286 13/05/2023 21:23:29 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
507219 12/05/2023 15:21:08 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1164 KB
507218 12/05/2023 15:10:49 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1220 KB
507217 12/05/2023 15:03:31 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1160 KB
507214 12/05/2023 14:51:15 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Time limit exceed on test 1 1015 ms 2912 KB
507213 12/05/2023 14:40:25 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1176 KB
507212 12/05/2023 14:40:19 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
507211 12/05/2023 14:39:34 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1252 KB
507210 12/05/2023 14:38:45 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1144 KB
507209 12/05/2023 14:37:07 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1180 KB
507208 12/05/2023 14:36:34 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1244 KB
507207 12/05/2023 14:35:49 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
507206 12/05/2023 14:35:15 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
507205 12/05/2023 14:33:33 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1312 KB
507204 12/05/2023 14:29:47 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
507203 12/05/2023 14:28:08 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1152 KB
507202 12/05/2023 14:27:37 baonghia102 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 31 ms 1132 KB
506668 29/04/2023 18:18:38 son2008 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
506321 20/04/2023 20:54:23 hungkhac CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1192 KB
506320 20/04/2023 20:52:54 hungkhac CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
506319 20/04/2023 20:15:35 hungkhac CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1180 KB
506196 18/04/2023 08:24:16 vt CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 864 KB
506195 18/04/2023 08:23:52 ht CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1172 KB
506194 18/04/2023 08:21:50 ht CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1208 KB
506193 18/04/2023 08:21:25 ht CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1288 KB
506192 18/04/2023 08:20:58 vt CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 892 KB
506191 18/04/2023 08:20:52 ht CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1192 KB
506190 18/04/2023 08:20:34 ht CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
505983 14/04/2023 23:29:42 ht CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1196 KB
505982 14/04/2023 23:26:16 ht CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1188 KB
505981 14/04/2023 23:24:17 ht CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1176 KB
505613 10/04/2023 15:33:16 Shinoz CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1008 KB
505611 10/04/2023 15:25:35 Shinoz CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1248 KB
505610 10/04/2023 15:23:48 Shinoz CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1140 KB
505578 09/04/2023 22:30:51 tuyendeptrai CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
505577 09/04/2023 22:20:16 tuyendeptrai CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1312 KB
505576 09/04/2023 22:18:52 tuyendeptrai CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
505575 09/04/2023 22:17:00 tuyendeptrai CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
505574 09/04/2023 22:14:08 tuyendeptrai CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
505573 09/04/2023 22:12:52 tuyendeptrai CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1312 KB
505571 09/04/2023 22:12:19 tuyendeptrai CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
505570 09/04/2023 22:10:19 tuyendeptrai CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1236 KB
505565 09/04/2023 22:00:54 minhtan CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
505534 09/04/2023 15:26:29 yendan CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
505533 09/04/2023 15:23:50 yendan CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 968 KB
505386 07/04/2023 22:41:26 dung99kh12 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
504188 31/03/2023 10:21:08 tuanqtdl CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
503603 27/03/2023 16:36:23 DUCDZ CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
503602 27/03/2023 16:35:11 DUCDZ CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
503601 27/03/2023 16:34:25 DUCDZ CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 920 KB
503507 26/03/2023 08:20:42 BiếtÔngThươngKhông CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
503318 23/03/2023 14:17:12 andanh CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
502972 19/03/2023 16:59:42 nguyenvanhung1109 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
502971 19/03/2023 16:59:03 nguyenvanhung1109 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1060 KB
501651 12/03/2023 11:52:26 BiếtÔngThươngKhông CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
501649 12/03/2023 11:50:44 BiếtÔngThươngKhông CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
501643 12/03/2023 10:16:24 nguyenhoangtrong CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
501550 11/03/2023 21:37:00 vuvietanhnb2108 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
501549 11/03/2023 21:35:24 vuvietanhnb2108 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
501544 11/03/2023 21:18:51 nguyenhoangtrong CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
501467 11/03/2023 12:03:38 khoiminecraft123 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
501148 09/03/2023 12:20:58 hoanganhnguyen02092010 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
501085 09/03/2023 10:01:31 hoanganhnguyen02092010 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1164 KB
501084 09/03/2023 10:01:02 hoanganhnguyen02092010 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1000 KB
500153 03/03/2023 10:56:05 lequynhthaodoan CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
500145 03/03/2023 10:47:30 yenlinhh CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
497428 14/02/2023 14:41:42 hung10082004 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
497427 14/02/2023 13:11:29 hung10082004 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
497301 13/02/2023 09:18:19 kien08 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
497299 13/02/2023 09:11:30 kien08 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
496761 09/02/2023 14:25:16 TuanHacker CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1140 KB
496760 09/02/2023 14:24:32 TuanHacker CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
496443 07/02/2023 21:04:42 hhuyen CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
495321 31/01/2023 08:52:19 hhuyen CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 904 KB
495292 30/01/2023 20:47:11 Atreelikecode CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
495290 30/01/2023 20:45:45 Atreelikecode CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
495243 30/01/2023 19:25:07 Atreelikecode CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
494771 16/01/2023 22:38:09 wuan CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 984 KB
494733 16/01/2023 19:12:31 tamkl1 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
494680 15/01/2023 16:36:48 ngomanhtuowng CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7
Back to Top