Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
543864 11/06/2024 09:11:39 teacher89 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
543863 11/06/2024 09:03:54 teacher89 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
543862 11/06/2024 09:02:44 teacher89 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
542211 10/05/2024 15:40:21 TranThiHoaiThuong CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
537493 30/03/2024 19:51:21 minhquanle CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
537476 30/03/2024 15:18:51 minhquanle CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 920 KB
536204 18/03/2024 17:29:11 gbao274 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1144 KB
535284 10/03/2024 19:13:20 huatho131 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
535283 10/03/2024 19:06:29 huatho131 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
533874 24/02/2024 15:52:19 teacher89 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
533873 24/02/2024 15:50:55 teacher89 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
531588 31/01/2024 10:45:21 ledinhhung0946 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
531580 31/01/2024 10:30:54 huylee1710 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1144 KB
531579 31/01/2024 10:30:00 huylee1710 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1144 KB
531042 24/01/2024 14:34:34 truongtophe2 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531041 24/01/2024 14:30:06 truongtophe2 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
531029 24/01/2024 13:42:46 anhdannp12345 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531028 24/01/2024 13:38:59 anhdannp12345 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
531027 24/01/2024 13:34:14 anhdannp12345 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
531023 24/01/2024 13:26:12 anhdannp12345 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
531022 24/01/2024 13:25:15 anhdannp12345 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
531021 24/01/2024 13:23:49 anhdannp12345 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
525821 16/12/2023 16:39:49 LeGiaHuy CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
525820 16/12/2023 16:33:22 thinhnhieutien CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
525817 16/12/2023 16:31:26 LeGiaHuy CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1200 KB
524362 10/12/2023 08:11:01 vuxuandat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
524361 10/12/2023 08:09:29 vuxuandat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
524350 09/12/2023 23:18:38 vuxuandat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
524349 09/12/2023 23:16:49 vuxuandat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
524348 09/12/2023 23:14:11 vuxuandat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
524326 09/12/2023 21:27:45 hoangnam387 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
524325 09/12/2023 21:26:52 hoangnam387 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
524271 09/12/2023 17:44:54 hoangnam387 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
524202 08/12/2023 20:14:17 a527duonghn CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
524200 08/12/2023 20:12:54 a527duonghn CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
524199 08/12/2023 20:11:47 a527duonghn CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
523311 02/12/2023 18:07:56 eie CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
523310 02/12/2023 18:07:11 eie CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
523309 02/12/2023 18:06:51 eie CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
523211 01/12/2023 21:59:53 gbao274 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
523209 01/12/2023 21:53:02 gbao274 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
523207 01/12/2023 21:52:42 gbao274 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
522532 28/11/2023 13:41:32 yenlinhh CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
522118 25/11/2023 15:30:54 tctd222311 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
522117 25/11/2023 15:30:10 tctd222311 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
522101 25/11/2023 08:59:29 nmtrung12 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1576 KB
522100 25/11/2023 08:58:55 nmtrung12 CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
522081 25/11/2023 01:29:35 tctd222311 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
522080 25/11/2023 01:26:55 tctd222311 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
520963 21/11/2023 14:36:41 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
520955 21/11/2023 14:33:43 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
520954 21/11/2023 14:33:41 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
520952 21/11/2023 14:33:05 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
520949 21/11/2023 14:32:16 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
520847 21/11/2023 12:22:26 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
520824 20/11/2023 22:53:26 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
520822 20/11/2023 22:49:42 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
520821 20/11/2023 22:49:30 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
520820 20/11/2023 22:49:09 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
520819 20/11/2023 22:48:21 nhnb CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
520740 19/11/2023 16:41:14 manhtan0209 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
520739 19/11/2023 16:40:49 manhtan0209 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
520738 19/11/2023 16:29:33 manhtan0209 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
520737 19/11/2023 16:28:50 manhtan0209 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
520734 19/11/2023 11:26:34 manhtan0209 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 952 KB
519899 13/11/2023 15:15:44 quan132 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
519898 13/11/2023 15:14:52 quan132 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
517993 04/11/2023 14:28:13 yenthcstanbinh CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
517992 04/11/2023 14:22:56 yenthcstanbinh CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
517615 25/10/2023 10:27:36 BLPK CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
517614 25/10/2023 10:23:43 BLPK CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
517613 25/10/2023 10:14:13 BLPK CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
517596 24/10/2023 15:46:27 BLPK CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
517595 24/10/2023 15:34:46 BLPK CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
515460 29/09/2023 20:14:31 itk9_hoangtin CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
515240 25/09/2023 21:08:03 ngocminh CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
515238 25/09/2023 20:52:18 ngocminh CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
514961 22/09/2023 10:10:19 thinhnhieutien CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
514960 22/09/2023 10:08:37 nhuquynh2010 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
514959 22/09/2023 10:06:49 thinhnhieutien CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1296 KB
514958 22/09/2023 10:02:23 nhuquynh2010 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1344 KB
514950 22/09/2023 08:55:36 thinhnhieutien CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1196 KB
514948 22/09/2023 08:53:10 nhuquynh2010 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1252 KB
514947 22/09/2023 08:34:45 nhuquynh2010 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1292 KB
514641 16/09/2023 21:01:27 tangxuantien09 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
514297 12/09/2023 15:38:03 nguyendungkc CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
514073 06/09/2023 20:05:33 ImNoob CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
513204 30/08/2023 19:44:25 tienprolimitted CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1076 KB
511427 04/08/2023 20:13:15 tk32_ttv CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
511359 03/08/2023 16:15:38 tk32_ttv CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
510980 29/07/2023 09:11:27 PTHUONG CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
510979 29/07/2023 09:10:07 PTHUONG CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1056 KB
510803 25/07/2023 10:28:49 luungoctram CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
510755 24/07/2023 09:30:19 LêMinhKhang CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
510752 24/07/2023 09:15:24 LêMinhKhang CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
510694 22/07/2023 10:18:43 viethoang CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
510693 22/07/2023 10:18:19 viethoang CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
510614 20/07/2023 20:17:01 PTHUONG CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
510607 20/07/2023 20:00:13 PTHUONG CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
510566 20/07/2023 10:43:09 PTHUONG CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8
Back to Top