Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
434304 26/12/2021 23:02:42 cuchuoi_2005 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
434265 26/12/2021 18:32:51 ducdth15 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
434099 24/12/2021 22:44:59 hoanglong2411 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
434098 24/12/2021 22:44:34 hoanglong2411 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
434097 24/12/2021 22:42:22 hoanglong2411 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
434096 24/12/2021 22:42:01 hoanglong2411 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
434095 24/12/2021 22:41:28 hoanglong2411 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
434094 24/12/2021 22:40:49 hoanglong2411 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
433565 19/12/2021 17:33:32 tuanlinh18904 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
433564 19/12/2021 17:32:32 tuanlinh18904 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
433059 17/12/2021 18:54:19 ducdth15 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
432344 12/12/2021 14:04:46 mamap_b CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
432343 12/12/2021 14:04:04 mamap_b CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
431830 09/12/2021 15:08:56 a521LOGM CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
431828 09/12/2021 15:07:40 a521LOGM CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1568 KB
431825 09/12/2021 15:06:44 a521LOGM CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
431822 09/12/2021 15:06:19 a521LOGM CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1572 KB
430523 05/12/2021 10:42:03 lqd230609 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
429615 03/12/2021 21:46:27 a522KienTH CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
429522 03/12/2021 15:47:48 trinhlekieutrang CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
429521 03/12/2021 15:46:50 trinhlekieutrang CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
429520 03/12/2021 15:44:14 trinhlekieutrang CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
429519 03/12/2021 15:43:48 trinhlekieutrang CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
429515 03/12/2021 15:36:38 trinhlekieutrang CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1112 KB
429514 03/12/2021 15:36:09 trinhlekieutrang CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
428765 30/11/2021 21:40:02 nguyentien2007 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1000 KB
428764 30/11/2021 21:38:53 nguyentien2007 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
428762 30/11/2021 21:34:31 nguyentien2007 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 968 KB
428761 30/11/2021 21:33:07 nguyentien2007 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1028 KB
428760 30/11/2021 21:29:26 datmap_C CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
428759 30/11/2021 21:28:15 hehe1234 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
428758 30/11/2021 21:14:54 hehe1234 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1028 KB
428391 28/11/2021 18:46:06 nguyenthanhnhan91088 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
428390 28/11/2021 18:45:39 nguyenthanhnhan91088 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
428389 28/11/2021 18:43:04 nguyenthanhnhan91088 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
428289 28/11/2021 09:42:13 huynhtananhphat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
428288 28/11/2021 09:39:34 huynhtananhphat CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 864 KB
428208 27/11/2021 17:54:32 I_Love_The_Mystery CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
427760 23/11/2021 17:36:26 ChoiXongDi CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427759 23/11/2021 17:34:14 ChoiXongDi CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
427639 22/11/2021 16:59:57 binary CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
427637 22/11/2021 16:56:17 binary CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
427454 22/11/2021 14:16:43 ducdth15 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1004 KB
427453 22/11/2021 13:23:52 ducdth15 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
427452 22/11/2021 13:20:41 ducdth15 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
427451 22/11/2021 13:20:05 ducdth15 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
427436 22/11/2021 11:40:36 sonhai CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
427435 22/11/2021 11:29:30 sonhai CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
427319 21/11/2021 18:39:14 tuanha CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427230 21/11/2021 07:26:28 ShyWoou CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
427229 21/11/2021 07:26:01 ShyWoou CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
427080 19/11/2021 21:14:45 hungit CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427079 19/11/2021 21:12:33 hungit CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
426834 19/11/2021 07:30:55 hungeazyITistrue0708 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
426833 19/11/2021 07:27:51 hungeazyITistrue0708 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
426832 19/11/2021 07:25:24 hungeazyITistrue0708 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1196 KB
426715 18/11/2021 19:48:01 chidung12479 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
426714 18/11/2021 19:47:32 chidung12479 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
426712 18/11/2021 19:46:47 bao CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
426711 18/11/2021 19:45:08 bao CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
426709 18/11/2021 19:43:53 chidung12479 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
426706 18/11/2021 19:41:40 chidung12479 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1276 KB
426705 18/11/2021 19:39:31 chidung12479 CATRAT - Mèo và chuột Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
426628 18/11/2021 14:23:14 TuanMinhZ CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
426627 18/11/2021 14:20:53 TuanMinhZ CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
426414 18/11/2021 10:42:13 dang7rickroll CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
426413 18/11/2021 10:41:24 dkhoi2312 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
Trang  1 2 3 4 5 6 7 [8]
Back to Top