Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
464423 29/06/2022 14:04:26 thaitrieunam123 POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464422 29/06/2022 13:52:00 thaitrieunam123 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
464421 29/06/2022 13:51:19 thaitrieunam123 POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
464068 26/06/2022 16:31:20 Hsjsnsud1 POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464067 26/06/2022 16:27:53 Hsjsnsud1 POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464055 26/06/2022 14:32:24 Hsjsnsud1 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
464054 26/06/2022 14:30:31 Hsjsnsud1 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
464053 26/06/2022 14:27:58 Hsjsnsud1 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
464052 26/06/2022 14:26:09 Hsjsnsud1 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
463821 18/06/2022 17:49:29 nhathao2003 POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
463820 18/06/2022 17:48:34 nhathao2003 POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
463819 18/06/2022 17:48:09 nhathao2003 POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
461646 30/05/2022 14:55:05 duydz9b1 POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
461645 30/05/2022 14:54:39 duydz9b1 POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
461642 30/05/2022 14:50:37 duydz9b1 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
460750 24/05/2022 23:03:37 tpnb_nguu POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1020 KB
460749 24/05/2022 23:00:43 tpnb_nguu POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
460748 24/05/2022 22:57:53 tpnb_nguu POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1096 KB
460747 24/05/2022 22:47:06 tpnb_nguu POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 924 KB
460621 22/05/2022 23:32:48 _Gao_Pink_ POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
460620 22/05/2022 23:29:58 _Gao_Pink_ POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 920 KB
460275 18/05/2022 14:52:54 BLPK POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
460249 17/05/2022 21:54:25 BLPK POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
460248 17/05/2022 21:52:56 BLPK POWAB - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
460247 17/05/2022 21:52:23 BLPK POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
460246 17/05/2022 21:48:54 BLPK POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 984 KB
460245 17/05/2022 21:46:40 BLPK POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
460244 17/05/2022 21:42:55 BLPK POWAB - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
460239 17/05/2022 21:23:00 BLPK POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
460238 17/05/2022 21:22:22 BLPK POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
460237 17/05/2022 21:19:24 BLPK POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 948 KB
460236 17/05/2022 21:18:31 BLPK POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1020 KB
460234 17/05/2022 21:11:41 letrananhthu2k34 POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
460226 17/05/2022 20:43:51 letrananhthu2k34 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
460225 17/05/2022 20:39:37 lethiquynhnhu POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
460224 17/05/2022 20:39:30 oleksandrk0styliev POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
460222 17/05/2022 20:30:13 letrananhthu2k34 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 920 KB
460221 17/05/2022 20:19:56 letrananhthu2k34 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 988 KB
460030 15/05/2022 17:27:43 tainb1 POWAB - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
459783 11/05/2022 22:01:39 a519ManTT POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1088 KB
459208 07/05/2022 09:01:38 lqd230609 POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
458577 28/04/2022 16:18:05 hoangvinci POWAB - Số mũ Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
458576 28/04/2022 16:17:53 hoangvinci POWAB - Số mũ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
458575 28/04/2022 16:14:04 hoangvinci POWAB - Số mũ Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
458566 28/04/2022 14:19:08 hoangvinci POWAB - Số mũ Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 932 KB
458530 28/04/2022 00:26:26 thongph POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
458528 28/04/2022 00:22:09 thongph POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 988 KB
458526 28/04/2022 00:19:21 thongph POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
457841 20/04/2022 21:26:12 Vinhdinhkhongnghien POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
457840 20/04/2022 21:15:50 Vinhdinhkhongnghien POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
457839 20/04/2022 21:15:14 Vinhdinhkhongnghien POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
457838 20/04/2022 21:12:21 Vinhdinhkhongnghien POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
457354 15/04/2022 16:25:52 a521LongNT POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
456953 13/04/2022 21:04:10 trungkien POWAB - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
456952 13/04/2022 21:03:27 trungkien POWAB - Số mũ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
456951 13/04/2022 21:02:58 trungkien POWAB - Số mũ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
456950 13/04/2022 20:57:33 trungkien POWAB - Số mũ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
456949 13/04/2022 20:47:34 0818760665son POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 852 KB
456712 12/04/2022 17:19:55 lphoang POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
456710 12/04/2022 16:52:31 thienar42 POWAB - Số mũ Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
456656 12/04/2022 12:31:44 mahalris_2006 POWAB - Số mũ Python 3 Accepted 109 ms 8248 KB
456604 11/04/2022 23:09:33 nguyenphungthinh2007 POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
456603 11/04/2022 23:04:00 nguyenphungthinh2007 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
456602 11/04/2022 22:59:29 nguyenphungthinh2007 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 988 KB
456600 11/04/2022 22:58:05 nguyenphungthinh2007 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
456361 10/04/2022 08:32:02 Nhat1 POWAB - Số mũ Python 3 Accepted 109 ms 1576 KB
456359 10/04/2022 08:31:01 Nhat1 POWAB - Số mũ Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
456358 10/04/2022 08:26:38 Nhat1 POWAB - Số mũ Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
456179 08/04/2022 22:41:11 as9508 POWAB - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
455863 07/04/2022 20:40:58 caovietbacht2k63 POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
455860 07/04/2022 20:36:24 caovietbacht2k63 POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
455554 06/04/2022 08:44:42 lptcutexinhxan POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
454316 31/03/2022 21:41:06 npc POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
454315 31/03/2022 21:37:26 npc POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453723 28/03/2022 16:13:24 hoacomay2009 POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453721 28/03/2022 16:07:23 hoacomay2009 POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453720 28/03/2022 16:05:54 hoacomay2009 POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453719 28/03/2022 16:03:04 hoacomay2009 POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453718 28/03/2022 15:59:10 hoacomay2009 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
453717 28/03/2022 15:57:45 hoacomay2009 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1096 KB
453716 28/03/2022 15:57:18 hoacomay2009 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
453204 24/03/2022 00:37:37 khanhyut1 POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
453179 23/03/2022 21:58:06 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
453169 23/03/2022 21:32:26 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
453168 23/03/2022 21:31:31 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453167 23/03/2022 21:30:48 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453165 23/03/2022 21:27:53 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453162 23/03/2022 21:25:26 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453157 23/03/2022 21:22:05 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
453155 23/03/2022 21:21:19 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453153 23/03/2022 21:19:59 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453151 23/03/2022 21:18:55 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453139 23/03/2022 20:55:14 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
453138 23/03/2022 20:44:22 minhkhoi POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
453117 23/03/2022 17:53:29 phamhieutinlvt POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
452976 22/03/2022 15:22:05 phamhieutinlvt POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
452975 22/03/2022 15:13:59 thanhmai1 POWAB - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
452974 22/03/2022 15:09:35 lehongngoc1711 POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
452973 22/03/2022 15:08:39 thanhmai1 POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
452972 22/03/2022 15:05:55 lehongngoc1711 POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top