Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
542831 16/05/2024 13:03:00 ht SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Free Pascal Accepted 156 ms 2960 KB
536950 25/03/2024 10:32:01 guest SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2552 KB
533194 18/02/2024 23:36:22 guest SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 281 ms 1968 KB
516727 12/10/2023 09:37:26 Ntnvlog SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 343 ms 3392 KB
516320 05/10/2023 17:05:12 7visaotroi1 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 328 ms 2028 KB
516319 05/10/2023 17:04:40 7visaotroi1 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 250 ms 2028 KB
516318 05/10/2023 16:18:59 thanhmai1 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Wrong answer on test 1 234 ms 2032 KB
516317 05/10/2023 16:17:21 thanhmai1 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
515438 29/09/2023 01:15:27 _Gao_Pink_ SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 2632 KB
513038 28/08/2023 08:32:04 3m SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 500 ms 2780 KB
509141 16/06/2023 19:21:24 phamhieutinlvt SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 46 ms 2588 KB
507221 12/05/2023 15:54:12 son2008 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 281 ms 2072 KB
507220 12/05/2023 15:53:52 son2008 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Wrong answer on test 1 156 ms 2072 KB
506803 05/05/2023 11:58:20 tula SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 62 ms 2000 KB
505457 08/04/2023 18:15:38 Hoangminh06 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 281 ms 2744 KB
504724 02/04/2023 21:15:42 nguyenlvt SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 281 ms 2696 KB
504054 30/03/2023 09:09:14 tuanloz SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
504053 30/03/2023 09:07:55 tuanloz SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
503662 28/03/2023 09:56:54 cblk9_code_vux SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 2644 KB
503167 21/03/2023 22:10:09 Dolaminro SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 265 ms 3520 KB
502642 17/03/2023 19:03:15 3m SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 546 ms 2724 KB
502360 16/03/2023 08:56:31 3m SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 500 ms 2716 KB
501510 11/03/2023 18:40:58 vuthanhnhan SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Python 3 Time limit exceed on test 1 1078 ms 85592 KB
498790 23/02/2023 23:03:43 _Gao_Pink_ SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 2536 KB
495145 29/01/2023 09:31:09 Heli SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2588 KB
495111 28/01/2023 16:38:42 Heli SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2604 KB
495110 28/01/2023 16:38:38 Heli SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2604 KB
494901 23/01/2023 11:55:17 n3huytn SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
494846 21/01/2023 18:41:55 HOGIABAO SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Python 3 Accepted 937 ms 8872 KB
494692 15/01/2023 21:06:06 DangAnhxd SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 203 ms 2928 KB
494691 15/01/2023 21:05:53 DangAnhxd SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
494690 15/01/2023 21:04:17 DangAnhxd SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Wrong answer on test 1 250 ms 2956 KB
494689 15/01/2023 21:03:53 DangAnhxd SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Wrong answer on test 1 218 ms 2956 KB
494283 12/01/2023 23:20:27 Nah1342 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 46 ms 2624 KB
493679 11/01/2023 08:49:48 huynhvanthanh SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 296 ms 2644 KB
493576 09/01/2023 19:58:46 kocoj SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 171 ms 2032 KB
493575 09/01/2023 19:58:39 kocoj SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
493574 09/01/2023 19:57:20 kocoj SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 78 ms 1908 KB
493573 09/01/2023 19:57:08 kocoj SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
493572 09/01/2023 19:56:29 kocoj SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 250 ms 2040 KB
493571 09/01/2023 19:55:15 kocoj SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 343 ms 2020 KB
493570 09/01/2023 19:55:09 kocoj SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
493569 09/01/2023 19:53:20 kocoj SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 312 ms 2020 KB
490675 22/12/2022 19:45:03 kocoj SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
490020 20/12/2022 09:10:45 phamhieutinlvt SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 46 ms 2628 KB
489940 19/12/2022 16:50:49 lighthouse SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 78 ms 2576 KB
489938 19/12/2022 16:49:39 lighthouse SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 2576 KB
489936 19/12/2022 16:47:28 lighthouse SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 78 ms 2576 KB
489913 19/12/2022 15:05:01 bongojuniorr SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 156 ms 2624 KB
489912 19/12/2022 15:03:24 bongojuniorr SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 156 ms 2640 KB
489202 15/12/2022 13:43:56 kimtrau_tvn SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Free Pascal Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
488016 10/12/2022 17:03:02 BaoAn_Pascal SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 109 ms 3400 KB
486055 30/11/2022 08:31:43 duong2262005 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
486052 30/11/2022 08:05:03 qtk60 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 281 ms 2668 KB
486023 29/11/2022 22:57:25 duong2262005 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Free Pascal Accepted 140 ms 2964 KB
485764 28/11/2022 18:32:12 ti10_tranhuukhoa SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 156 ms 1960 KB
485616 27/11/2022 22:06:08 hieutd3q SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Free Pascal Wrong answer on test 1 156 ms 2964 KB
484777 23/11/2022 09:02:46 duong2262005 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Free Pascal Accepted 156 ms 2988 KB
484771 23/11/2022 08:58:21 duong2262005 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 2952 KB
484750 23/11/2022 08:32:52 dinhanh1910 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Free Pascal Accepted 156 ms 2964 KB
484749 23/11/2022 08:31:56 dinhanh1910 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Free Pascal Wrong answer on test 1 171 ms 2964 KB
483575 10/11/2022 20:48:22 teschovui2 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2796 KB
482804 04/11/2022 21:25:26 Khanh3127 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 171 ms 2640 KB
480882 24/10/2022 22:58:03 Wewoo SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 1960 KB
480881 24/10/2022 22:57:18 Wewoo SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 46 ms 1956 KB
480880 24/10/2022 22:56:52 Wewoo SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 78 ms 1976 KB
480409 20/10/2022 15:08:39 chidang266 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 593 ms 2036 KB
479200 07/10/2022 07:58:03 PTTram SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 296 ms 1980 KB
478590 01/10/2022 15:26:37 LeHuong SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Wrong answer on test 1 453 ms 2680 KB
478589 01/10/2022 15:25:59 LeHuong SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 484 ms 2676 KB
478588 01/10/2022 15:25:18 LeHuong SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
478586 01/10/2022 15:21:21 LeHuong SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 468 ms 2680 KB
476832 20/09/2022 16:32:13 CodeDao2k6 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 5856 KB
476831 20/09/2022 16:25:15 JohnDoe101 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Python 2 Time limit exceed on test 1 1031 ms 8104 KB
476829 20/09/2022 16:13:24 JohnDoe101 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Python 2 Time limit exceed on test 1 1109 ms 8296 KB
476828 20/09/2022 16:09:48 JohnDoe101 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Python 3 Time limit exceed on test 1 1031 ms 8484 KB
476827 20/09/2022 16:09:47 JohnDoe101 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Python 3 Time limit exceed on test 1 1109 ms 8652 KB
476826 20/09/2022 16:09:22 JohnDoe101 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng Python 3 Time limit exceed on test 1 1109 ms 8648 KB
476511 19/09/2022 08:34:40 Vinhdinhkhongnghien SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 296 ms 1996 KB
476417 17/09/2022 20:50:44 Absenter SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 78 ms 2676 KB
476416 17/09/2022 20:50:27 Absenter SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
476390 17/09/2022 19:15:30 Absenter SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 78 ms 2648 KB
475488 13/09/2022 07:56:19 chiswiub SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Wrong answer on test 1 406 ms 2716 KB
475487 13/09/2022 07:54:16 chiswiub SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Wrong answer on test 1 406 ms 2708 KB
475486 13/09/2022 07:47:15 chiswiub SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Wrong answer on test 1 390 ms 2708 KB
475485 13/09/2022 07:45:16 chiswiub SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Wrong answer on test 1 375 ms 2708 KB
475370 11/09/2022 21:26:54 lehuyanh423015 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 2636 KB
474696 06/09/2022 22:22:27 alfred2917 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 31 ms 2692 KB
474016 31/08/2022 20:21:21 pvnminh SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2552 KB
473936 31/08/2022 17:16:43 Dinhkhanh SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 296 ms 1964 KB
472114 19/08/2022 15:28:16 lienhoa77 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 250 ms 2120 KB
472112 19/08/2022 15:22:45 lienhoa77 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 203 ms 2036 KB
472027 18/08/2022 14:53:24 lienhoa77 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Runtime error on test 1 46 ms 2860 KB
472025 18/08/2022 14:39:44 lienhoa77 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Runtime error on test 1 78 ms 2860 KB
472024 18/08/2022 14:36:52 lienhoa77 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Runtime error on test 1 62 ms 2860 KB
471279 14/08/2022 08:43:56 a521Kienduong SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 171 ms 2664 KB
471271 14/08/2022 08:34:06 a521Kienduong SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 2664 KB
471263 14/08/2022 08:26:22 a521Kienduong SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 2664 KB
471207 13/08/2022 23:14:09 vndanh3101 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Accepted 203 ms 2832 KB
470683 11/08/2022 08:35:48 pxm1117 SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 281 ms 2640 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top