Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
543309 22/05/2024 16:37:23 phuongkimk1007 OPERATORR - Phép tính Free Pascal Accepted 15 ms 2548 KB
543306 22/05/2024 16:29:15 phuongkimk1007 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
543304 22/05/2024 16:27:06 phuongkimk1007 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
543302 22/05/2024 16:24:04 phuongkimk1007 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
543300 22/05/2024 16:23:02 phuongkimk1007 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
543296 22/05/2024 16:17:27 phuongkimk1007 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 1104 KB
543295 22/05/2024 16:13:02 phuongkimk1007 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
543284 22/05/2024 14:30:56 phuongkimk1007 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
543283 22/05/2024 14:25:41 phuongkimk1007 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
531254 26/01/2024 08:05:30 cuchuoi_2005 OPERATORR - Phép tính Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 848 KB
531221 25/01/2024 21:37:50 cuchuoi_2005 OPERATORR - Phép tính Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1160 KB
531156 25/01/2024 10:20:07 cuchuoi_2005 OPERATORR - Phép tính Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1284 KB
528297 10/01/2024 09:27:21 anduong123 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
526160 18/12/2023 21:26:03 huynhsang2004 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 2036 KB
526159 18/12/2023 21:23:59 huynhsang2004 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
526158 18/12/2023 21:16:43 huynhsang2004 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
524253 09/12/2023 15:56:22 chidang266 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1132 KB
524252 09/12/2023 15:55:33 chidang266 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
519895 13/11/2023 14:35:28 quan132 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
519893 13/11/2023 14:29:27 quan132 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
518762 09/11/2023 14:32:11 oicaidjtmecuocdoi OPERATORR - Phép tính GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
517940 02/11/2023 09:40:19 itk9_hoangtin OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
517939 02/11/2023 09:37:42 itk9_hoangtin OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 1132 KB
517938 02/11/2023 09:35:12 itk9_hoangtin OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
517937 02/11/2023 09:33:22 itk9_hoangtin OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 944 KB
515243 25/09/2023 21:51:04 ngocminh OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
514940 21/09/2023 23:03:27 ngocminh OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
514096 07/09/2023 15:58:46 luongphuc2k9 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1132 KB
512987 26/08/2023 11:28:32 thanhptdhhl OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1932 KB
512986 26/08/2023 11:28:04 thanhptdhhl OPERATORR - Phép tính GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
512985 26/08/2023 11:18:50 thanhptdhhl OPERATORR - Phép tính Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 1576 KB
512979 26/08/2023 10:46:15 thanhptdhhl OPERATORR - Phép tính Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 1576 KB
512977 26/08/2023 10:15:47 thanhptdhhl OPERATORR - Phép tính Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 1580 KB
512497 21/08/2023 21:09:30 tk32_ttv OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
512495 21/08/2023 21:05:00 tk32_ttv OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1128 KB
512492 21/08/2023 21:00:30 tk32_ttv OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
512488 21/08/2023 20:58:23 tk32_ttv OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1140 KB
512456 20/08/2023 11:25:12 pthi35 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
512035 14/08/2023 14:11:34 BaoAn_Pascal OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 1080 KB
511634 07/08/2023 20:30:31 tk32_ttv OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1092 KB
511543 06/08/2023 16:33:56 lqd230609 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
511533 06/08/2023 11:19:46 lqd230609 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1092 KB
511532 06/08/2023 11:18:26 lqd230609 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1092 KB
511167 01/08/2023 15:10:01 quangdeptrai OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
511140 31/07/2023 15:34:57 quangdeptrai OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 1904 KB
511139 31/07/2023 15:32:40 quangdeptrai OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
510525 19/07/2023 20:05:44 7visaotroi1 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
510523 19/07/2023 20:02:38 7visaotroi1 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1104 KB
510520 19/07/2023 20:00:37 7visaotroi1 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1104 KB
510519 19/07/2023 19:59:29 7visaotroi1 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1104 KB
510518 19/07/2023 19:54:16 7visaotroi1 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
510034 07/07/2023 14:51:18 BLPK OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
510004 07/07/2023 08:29:29 mop09992 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 17 15 ms 1124 KB
510003 07/07/2023 08:21:59 mop09992 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 1132 KB
510002 07/07/2023 08:20:53 mop09992 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
510001 07/07/2023 08:18:59 mop09992 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
510000 07/07/2023 08:17:57 mop09992 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1132 KB
509999 07/07/2023 08:15:43 mop09992 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 1120 KB
509998 07/07/2023 08:13:36 mop09992 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 1120 KB
509997 07/07/2023 08:12:50 mop09992 OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1120 KB
509751 03/07/2023 09:57:45 HOGIABAO OPERATORR - Phép tính Python 3 Accepted 109 ms 8220 KB
509577 27/06/2023 01:27:15 LLOminhnhien061106 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
509576 27/06/2023 01:24:02 LLOminhnhien061106 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1852 KB
509575 27/06/2023 01:19:56 LLOminhnhien061106 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 2108 KB
509574 27/06/2023 01:17:04 LLOminhnhien061106 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1112 KB
509573 27/06/2023 01:15:07 LLOminhnhien061106 OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1112 KB
508555 08/06/2023 09:44:03 bananaa OPERATORR - Phép tính GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
508554 08/06/2023 09:43:37 bananaa OPERATORR - Phép tính Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
507116 10/05/2023 22:20:38 mamap_b OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
507115 10/05/2023 22:20:05 mamap_b OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1048 KB
507114 10/05/2023 22:17:05 mamap_b OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 1048 KB
506958 07/05/2023 12:44:50 HOGIABAO OPERATORR - Phép tính Python 3 Accepted 109 ms 8184 KB
506919 06/05/2023 14:02:23 n1kienlt OPERATORR - Phép tính GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
506917 06/05/2023 13:51:06 pvtmushroom OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
506916 06/05/2023 13:50:52 pvtmushroom OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 1140 KB
506915 06/05/2023 13:50:30 pvtmushroom OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
506914 06/05/2023 13:47:37 pvtmushroom OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
506913 06/05/2023 13:44:05 pvtmushroom OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 1128 KB
506901 05/05/2023 15:39:40 n1kienlt OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
506769 03/05/2023 14:11:54 n1kienlt OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1140 KB
506768 03/05/2023 14:10:14 n1kienlt OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
506767 03/05/2023 14:08:54 n1kienlt OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
506766 03/05/2023 13:57:13 n1kienlt OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
506765 03/05/2023 13:44:26 n1kienlt OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
506764 03/05/2023 13:41:40 n1kienlt OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
506689 30/04/2023 15:44:08 baonghia102 OPERATORR - Phép tính Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
506688 30/04/2023 15:43:18 baonghia102 OPERATORR - Phép tính Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1388 KB
506675 29/04/2023 23:06:23 hungeazyITistrue0708 OPERATORR - Phép tính Python 3 Accepted 109 ms 8168 KB
506674 29/04/2023 23:05:27 hungeazyITistrue0708 OPERATORR - Phép tính Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1576 KB
506673 29/04/2023 23:04:43 hungeazyITistrue0708 OPERATORR - Phép tính Python 3 Runtime error on test 1 125 ms 7076 KB
506273 19/04/2023 22:52:11 dinhvubaothien OPERATORR - Phép tính GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
506270 19/04/2023 22:46:38 dinhvubaothien OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1860 KB
506269 19/04/2023 22:41:22 dinhvubaothien OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1140 KB
506268 19/04/2023 22:34:03 dinhvubaothien OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 2596 KB
506267 19/04/2023 22:31:56 dinhvubaothien OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1128 KB
506266 19/04/2023 22:30:30 dinhvubaothien OPERATORR - Phép tính GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
506264 19/04/2023 22:06:33 hungkhac OPERATORR - Phép tính Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1176 KB
506262 19/04/2023 22:03:56 hungkhac OPERATORR - Phép tính Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
506257 19/04/2023 21:55:53 hungkhac OPERATORR - Phép tính Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
506225 18/04/2023 22:09:23 Kamento OPERATORR - Phép tính Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
Trang  [1] 2
Back to Top