Các bài giải được của adminX
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
329146 07/07/2020 21:05:46 adminX ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++11 Accepted 140 ms 18052 KB
328870 06/07/2020 17:12:41 adminX ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++11 Accepted 125 ms 18052 KB
327739 30/06/2020 21:02:29 adminX ADDEDGE - Đồ thị GNU C++11 Accepted 921 ms 19764 KB
327714 30/06/2020 19:51:32 adminX PUSHBOX - Đẩy hộp GNU C++11 Accepted 109 ms 3504 KB
324950 07/06/2020 11:14:44 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Accepted 781 ms 53060 KB
324849 06/06/2020 20:56:53 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Accepted 796 ms 53060 KB
324848 06/06/2020 20:56:40 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Accepted 796 ms 53060 KB
324778 06/06/2020 17:41:42 adminX SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Accepted 812 ms 53060 KB
323514 30/05/2020 22:50:50 adminX FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 156 ms 5880 KB
321960 24/05/2020 10:17:58 adminX FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 171 ms 5676 KB
321959 24/05/2020 10:14:40 adminX FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 203 ms 5364 KB
321958 24/05/2020 10:04:42 adminX FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 250 ms 6196 KB
248344 22/12/2019 15:40:56 adminX BUDGET - Ngân sách GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
246661 19/12/2019 09:57:56 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
246660 19/12/2019 09:57:00 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2580 KB
246658 19/12/2019 09:56:27 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2616 KB
246657 19/12/2019 09:56:02 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2628 KB
242663 11/12/2019 22:48:20 adminX SEQMX - SEQMX GNU C++11 Accepted 203 ms 4568 KB
242658 11/12/2019 22:43:45 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
242651 11/12/2019 22:33:11 adminX SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2612 KB
242645 11/12/2019 22:21:01 adminX SEQMX - SEQMX GNU C++11 Accepted 218 ms 4568 KB
237829 08/12/2019 15:57:55 adminX Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
237552 07/12/2019 22:40:53 adminX GLIDER - GLIDER GNU C++11 Accepted 203 ms 4856 KB
237551 07/12/2019 22:40:24 adminX CLOCK - CLOCK GNU C++11 Accepted 62 ms 2656 KB
237170 07/12/2019 09:20:10 adminX BGRAPH - BGRAPH GNU C++11 Accepted 578 ms 17524 KB
236486 06/12/2019 00:04:07 adminX WORD - WORD GNU C++11 Accepted 593 ms 42228 KB
236485 05/12/2019 23:59:16 adminX BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Accepted 265 ms 9796 KB
236018 05/12/2019 15:52:48 adminX DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 140 ms 3820 KB
235845 05/12/2019 11:23:51 adminX TAXI - TAXI GNU C++11 Accepted 765 ms 84936 KB
235844 05/12/2019 11:23:30 adminX TAXI - TAXI GNU C++11 Accepted 796 ms 84936 KB
235688 05/12/2019 09:33:47 adminX TRIPLE - TRIPLE GNU C++11 Accepted 250 ms 2644 KB
235686 05/12/2019 09:32:56 adminX TAXI - TAXI GNU C++11 Accepted 765 ms 84936 KB
234622 03/12/2019 09:37:55 adminX GROUP01 - Xếp nhóm GNU C++11 Accepted 812 ms 8808 KB
234621 03/12/2019 09:37:33 adminX GROUP01 - Xếp nhóm GNU C++11 Accepted 843 ms 8808 KB
234596 03/12/2019 08:20:36 adminX GROUP01 - Xếp nhóm GNU C++11 Accepted 828 ms 8808 KB
234523 02/12/2019 23:51:54 adminX Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
233410 01/12/2019 22:23:30 adminX GROUP02 - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
198393 25/10/2019 10:34:22 adminX QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 3576 KB
198373 25/10/2019 09:22:50 adminX COMPRESS - Nén xâu GNU C++11 Accepted 109 ms 19180 KB
198372 25/10/2019 09:22:19 adminX COMPRESS - Nén xâu GNU C++11 Accepted 125 ms 19180 KB
190544 13/10/2019 21:46:27 adminX MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
190543 13/10/2019 21:37:51 adminX TGC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 140 ms 2540 KB
190537 13/10/2019 21:25:32 adminX NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 93 ms 6992 KB
190528 13/10/2019 20:57:37 adminX FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
190525 13/10/2019 20:47:29 adminX NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 22260 KB
190385 13/10/2019 18:15:04 adminX ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 859 ms 11964 KB
190383 13/10/2019 18:14:40 adminX ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 765 ms 11892 KB
190001 12/10/2019 23:30:00 adminX HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
189999 12/10/2019 23:23:52 adminX HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 140 ms 2644 KB
189998 12/10/2019 23:11:26 adminX HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
189992 12/10/2019 22:12:16 adminX HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 109 ms 2652 KB
189987 12/10/2019 22:02:48 adminX HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 109 ms 2652 KB
189985 12/10/2019 21:54:16 adminX DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
189980 12/10/2019 21:49:53 adminX ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 46 ms 2484 KB
189956 12/10/2019 21:14:22 adminX SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 140 ms 4276 KB
189738 12/10/2019 18:12:48 adminX SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 46 ms 3264 KB
189718 12/10/2019 17:59:02 adminX SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 3156 KB
189698 12/10/2019 17:46:30 adminX SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 156 ms 4292 KB
157657 18/08/2019 17:15:45 adminX CSEQ - CSEQ GNU C++11 Accepted 406 ms 9400 KB
157246 18/08/2019 10:21:46 adminX LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
Back to Top