Các bài đã nộp của a519hanlcq
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
510344 15/07/2023 23:18:54 a519hanlcq SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 296 ms 7832 KB
474988 07/09/2022 20:36:31 a519hanlcq BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 62 ms 2916 KB
474986 07/09/2022 20:36:19 a519hanlcq BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
474985 07/09/2022 20:34:16 a519hanlcq BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 62 ms 2948 KB
474975 07/09/2022 20:11:04 a519hanlcq BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 62 ms 3040 KB
439852 06/02/2022 09:21:10 a519hanlcq MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 31 ms 7280 KB
439851 06/02/2022 09:20:56 a519hanlcq MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435540 06/01/2022 19:02:07 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 109 ms 7388 KB
435539 06/01/2022 19:01:54 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435538 06/01/2022 19:01:34 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
435537 06/01/2022 19:01:20 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435500 06/01/2022 16:01:04 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 93 ms 7328 KB
435499 06/01/2022 16:00:51 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435498 06/01/2022 15:58:26 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
435496 06/01/2022 15:57:34 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 109 ms 7384 KB
435494 06/01/2022 15:56:27 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 270284 KB
435470 06/01/2022 15:07:44 a519hanlcq TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 20 1515 ms 254976 KB
435469 06/01/2022 15:07:25 a519hanlcq TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
432558 13/12/2021 15:24:53 a519hanlcq LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 218 ms 8012 KB
432557 13/12/2021 15:24:39 a519hanlcq LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
427839 24/11/2021 15:28:48 a519hanlcq SIGNAL - Đo tín hiệu GNU C++11 Accepted 62 ms 2632 KB
427838 24/11/2021 15:28:19 a519hanlcq SIGNAL - Đo tín hiệu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
408547 22/09/2021 16:47:49 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++11 Accepted 609 ms 2648 KB
408546 22/09/2021 16:47:31 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
408545 22/09/2021 16:40:56 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++11 Wrong answer on test 5 468 ms 2648 KB
408544 22/09/2021 16:40:46 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
408543 22/09/2021 16:34:48 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2640 KB
408542 22/09/2021 16:34:33 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
408541 22/09/2021 16:33:32 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++11 Wrong answer on test 3 390 ms 2644 KB
408540 22/09/2021 16:33:06 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
408539 22/09/2021 16:32:21 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
408538 22/09/2021 16:32:02 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
405355 10/09/2021 17:17:03 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 41 15 ms 2932 KB
405351 10/09/2021 17:11:57 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 41 31 ms 2932 KB
405342 10/09/2021 17:00:59 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 41 31 ms 2920 KB
405336 10/09/2021 16:55:03 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 41 15 ms 2936 KB
405335 10/09/2021 16:53:39 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 19 15 ms 2916 KB
405334 10/09/2021 16:51:00 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 21 15 ms 2920 KB
405333 10/09/2021 16:50:39 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 19 15 ms 2920 KB
405329 10/09/2021 16:46:39 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 34 15 ms 2916 KB
405328 10/09/2021 16:45:43 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 19 15 ms 2916 KB
405326 10/09/2021 16:45:14 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 19 15 ms 2648 KB
405323 10/09/2021 16:40:46 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 19 15 ms 2648 KB
405322 10/09/2021 16:38:05 a519hanlcq XH - Xếp hình GNU C++11 Wrong answer on test 34 15 ms 2648 KB
405100 08/09/2021 20:07:45 a519hanlcq COMSYS - COMSYS GNU C++11 Accepted 93 ms 12024 KB
404527 04/09/2021 08:44:26 a519hanlcq COINS - COINS GNU C++11 Time limit exceed on test 1 5031 ms 2596 KB
404421 03/09/2021 08:51:04 a519hanlcq CHOOSE2 - Chọn hình 2 GNU C++11 Accepted 859 ms 5552 KB
404420 03/09/2021 08:49:16 a519hanlcq CHOOSE2 - Chọn hình 2 GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1136 KB
404241 01/09/2021 10:43:59 a519hanlcq LAND - Mua đất GNU C++11 Time limit exceed on test 191 1015 ms 219344 KB
404239 01/09/2021 10:34:01 a519hanlcq LAND - Mua đất GNU C++11 Wrong answer on test 183 390 ms 132548 KB
404237 01/09/2021 10:25:23 a519hanlcq LAND - Mua đất GNU C++11 Wrong answer on test 183 406 ms 132548 KB
404231 01/09/2021 10:21:31 a519hanlcq LAND - Mua đất GNU C++11 Wrong answer on test 123 265 ms 14052 KB
404226 01/09/2021 10:17:07 a519hanlcq LAND - Mua đất GNU C++11 Wrong answer on test 108 250 ms 14044 KB
404207 01/09/2021 09:38:40 a519hanlcq LAND - Mua đất GNU C++11 Wrong answer on test 107 250 ms 14036 KB
404204 01/09/2021 09:36:42 a519hanlcq LAND - Mua đất GNU C++11 Wrong answer on test 52 31 ms 2580 KB
404203 01/09/2021 09:36:05 a519hanlcq LAND - Mua đất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
404200 01/09/2021 09:32:38 a519hanlcq LAND - Mua đất GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 948 KB
404198 01/09/2021 09:28:03 a519hanlcq LAND - Mua đất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 960 KB
404194 01/09/2021 08:59:46 a519hanlcq MSEQ - MSEQ GNU C++11 Time limit exceed on test 80 1093 ms 45344 KB
404193 01/09/2021 08:56:43 a519hanlcq MSEQ - MSEQ GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1136 KB
404192 01/09/2021 08:34:51 a519hanlcq MSEQ - MSEQ GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1152 KB
403681 28/08/2021 17:15:41 a519hanlcq SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++11 Accepted 93 ms 2596 KB
403680 28/08/2021 17:09:43 a519hanlcq SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2584 KB
403679 28/08/2021 16:57:02 a519hanlcq SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2584 KB
403675 28/08/2021 16:44:18 a519hanlcq SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2604 KB
400759 06/08/2021 10:31:58 a519hanlcq MIXPERM - Hoán vị trộn GNU C++11 Time limit exceed on test 13 1046 ms 60804 KB
400757 06/08/2021 10:31:10 a519hanlcq MIXPERM - Hoán vị trộn GNU C++11 Time limit exceed on test 13 1093 ms 60804 KB
400747 06/08/2021 10:06:45 a519hanlcq MIXPERM - Hoán vị trộn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2116 KB
400743 06/08/2021 10:02:18 a519hanlcq MIXPERM - Hoán vị trộn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2020 KB
368159 08/02/2021 16:01:54 a519hanlcq SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 5760 KB
368156 08/02/2021 15:59:35 a519hanlcq SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
368155 08/02/2021 15:58:57 a519hanlcq SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
368143 08/02/2021 15:32:16 a519hanlcq BUSSYS - BUSSYS GNU C++11 Accepted 62 ms 4876 KB
368142 08/02/2021 15:30:50 a519hanlcq BUSSYS - BUSSYS GNU C++11 Accepted 78 ms 4888 KB
367701 05/02/2021 11:16:56 a519hanlcq ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 859 ms 4896 KB
365517 24/01/2021 16:10:06 a519hanlcq PIG - Con heo đất GNU C++11 Accepted 203 ms 9084 KB
355637 23/11/2020 11:23:38 a519hanlcq BLGAME - Trò chơi khối hộp GNU C++11 Wrong answer on test 11 46 ms 2524 KB
354713 17/11/2020 16:29:23 a519hanlcq RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 95 2093 ms 11348 KB
353316 11/11/2020 21:23:10 a519hanlcq OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Accepted 46 ms 9008 KB
353313 11/11/2020 20:36:02 a519hanlcq OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Runtime error on test 4 125 ms 22432 KB
347779 16/10/2020 22:28:53 a519hanlcq GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Accepted 531 ms 198168 KB
346488 13/10/2020 14:24:50 a519hanlcq EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 234 ms 10004 KB
340866 23/09/2020 19:50:07 a519hanlcq FT - Vé xe miễn phí GNU C++11 Accepted 78 ms 7232 KB
337730 12/09/2020 11:41:23 a519hanlcq XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 218 ms 24484 KB
337729 12/09/2020 11:31:39 a519hanlcq XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 1609 ms 44196 KB
337728 12/09/2020 11:29:52 a519hanlcq XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 171 ms 101408 KB
333800 19/08/2020 08:16:13 a519hanlcq MARBLE - Cắt đá cẩm thạch GNU C++11 Accepted 1484 ms 7024 KB
333799 19/08/2020 08:15:03 a519hanlcq MARBLE - Cắt đá cẩm thạch GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1093 ms 6272 KB
330793 24/07/2020 15:16:02 a519hanlcq SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 140 ms 8256 KB
330704 23/07/2020 16:40:26 a519hanlcq LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
330703 23/07/2020 16:39:40 a519hanlcq LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
330702 23/07/2020 16:39:15 a519hanlcq LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
330601 22/07/2020 13:11:32 a519hanlcq DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
330600 22/07/2020 13:11:06 a519hanlcq DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 868 KB
330599 22/07/2020 13:10:14 a519hanlcq DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1008 KB
330457 21/07/2020 14:22:53 a519hanlcq TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Accepted 1203 ms 2596 KB
330456 21/07/2020 14:22:43 a519hanlcq TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
330451 21/07/2020 14:13:39 a519hanlcq TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1093 ms 2596 KB
330450 21/07/2020 14:10:38 a519hanlcq TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1109 ms 2596 KB
330447 21/07/2020 14:07:38 a519hanlcq TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 2376 KB
Trang  [1] 2 3 ... 17 18
Back to Top