Các bài đã nộp của TuanMinhZ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
510028 07/07/2023 14:28:35 TuanMinhZ NEWLANG - Ngôn Ngữ Lập Trình GNU C++11 Accepted 2968 ms 64948 KB
506075 16/04/2023 20:31:54 TuanMinhZ CHOOSSTR - Chọn số GNU C++11 Accepted 15 ms 2660 KB
506074 16/04/2023 20:31:40 TuanMinhZ CHOOSSTR - Chọn số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
506072 16/04/2023 19:18:35 TuanMinhZ OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
479325 07/10/2022 22:42:08 TuanMinhZ Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Accepted 500 ms 2572 KB
479324 07/10/2022 22:37:49 TuanMinhZ Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Time limit exceed on test 71 1031 ms 2572 KB
479323 07/10/2022 22:36:33 TuanMinhZ Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Time limit exceed on test 71 1031 ms 2572 KB
479322 07/10/2022 22:35:02 TuanMinhZ Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Accepted 515 ms 2316 KB
479321 07/10/2022 22:33:53 TuanMinhZ Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1092 KB
479320 07/10/2022 22:32:26 TuanMinhZ Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1124 KB
479319 07/10/2022 22:31:28 TuanMinhZ MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
479318 07/10/2022 22:31:07 TuanMinhZ MOD - Số dư GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
479317 07/10/2022 22:30:03 TuanMinhZ equalmod - Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn GNU C++11 Accepted 125 ms 4324 KB
479315 07/10/2022 22:28:23 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
479314 07/10/2022 22:27:56 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Wrong answer on test 19 15 ms 1132 KB
479312 07/10/2022 22:27:36 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
479310 07/10/2022 22:26:14 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
479309 07/10/2022 22:25:54 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
479308 07/10/2022 22:25:36 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
479306 07/10/2022 22:23:38 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Wrong answer on test 19 15 ms 944 KB
479305 07/10/2022 22:21:08 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Wrong answer on test 19 15 ms 868 KB
479304 07/10/2022 22:20:30 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Wrong answer on test 19 15 ms 1124 KB
479303 07/10/2022 22:20:07 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
479302 07/10/2022 22:19:35 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
476518 19/09/2022 08:46:18 TuanMinhZ QUANGCAO - Quảng cáo Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
475762 14/09/2022 16:27:19 TuanMinhZ QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
475761 14/09/2022 16:26:49 TuanMinhZ QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
475747 14/09/2022 16:11:49 TuanMinhZ LOCK01 - Khóa số GNU C++11 Accepted 125 ms 3468 KB
475633 14/09/2022 14:29:53 TuanMinhZ ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++11 Accepted 171 ms 10440 KB
471697 16/08/2022 13:14:33 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Accepted 359 ms 3452 KB
471694 16/08/2022 12:54:01 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3062 ms 3840 KB
471689 16/08/2022 12:36:12 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3062 ms 4212 KB
471688 16/08/2022 12:35:19 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
471686 16/08/2022 12:16:45 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3062 ms 3824 KB
471685 16/08/2022 12:10:40 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
471684 16/08/2022 12:04:05 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3078 ms 3260 KB
471683 16/08/2022 12:01:17 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3062 ms 4624 KB
471682 16/08/2022 12:00:03 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
471681 16/08/2022 11:58:56 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3062 ms 3616 KB
471680 16/08/2022 11:58:38 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
469347 31/07/2022 16:18:51 TuanMinhZ HOIVAN - Số hồi văn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
469346 31/07/2022 16:16:09 TuanMinhZ HOIVAN - Số hồi văn GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1144 KB
467808 23/07/2022 15:11:15 TuanMinhZ FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 203 ms 19840 KB
466941 15/07/2022 20:59:34 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Accepted 1609 ms 3724 KB
466436 12/07/2022 18:43:23 TuanMinhZ SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 953 ms 39372 KB
466248 11/07/2022 16:16:23 TuanMinhZ MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 78 ms 2672 KB
466242 11/07/2022 16:00:15 TuanMinhZ MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 109 ms 2632 KB
466241 11/07/2022 15:57:43 TuanMinhZ MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1015 ms 2624 KB
466240 11/07/2022 15:57:14 TuanMinhZ MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1046 ms 2608 KB
466028 09/07/2022 21:42:20 TuanMinhZ ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 1312 ms 8840 KB
466027 09/07/2022 21:41:57 TuanMinhZ ACM01 - ACM GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
466011 09/07/2022 19:11:29 TuanMinhZ CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Accepted 1953 ms 10400 KB
466009 09/07/2022 19:10:41 TuanMinhZ CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
466008 09/07/2022 19:10:28 TuanMinhZ CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
466007 09/07/2022 19:10:03 TuanMinhZ CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Time limit exceed on test 31 3062 ms 16440 KB
461067 26/05/2022 20:56:58 TuanMinhZ PTS - Phân tích số GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1144 KB
461065 26/05/2022 20:53:32 TuanMinhZ PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 500 ms 2580 KB
461042 26/05/2022 20:25:27 TuanMinhZ PTS - Phân tích số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 944 KB
461041 26/05/2022 20:24:37 TuanMinhZ PTS - Phân tích số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
460944 25/05/2022 22:29:24 TuanMinhZ RECOVER - Khôi phục dãy số GNU C++11 Accepted 937 ms 196760 KB
460943 25/05/2022 22:28:07 TuanMinhZ RECOVERC01 - Khôi phục dãy số (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
460929 25/05/2022 20:07:42 TuanMinhZ TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++11 Accepted 703 ms 8064 KB
459725 11/05/2022 18:37:40 TuanMinhZ HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459717 11/05/2022 17:26:51 TuanMinhZ FRIENDS - GÓI CƯỚC “BẠN BÈ” GNU C++11 Accepted 578 ms 2744 KB
459716 11/05/2022 17:21:14 TuanMinhZ PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
459715 11/05/2022 17:18:51 TuanMinhZ FRIENDS - GÓI CƯỚC “BẠN BÈ” GNU C++11 Accepted 578 ms 2732 KB
459537 10/05/2022 18:08:20 TuanMinhZ STONES - Xếp đá GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 944 KB
459536 10/05/2022 18:06:12 TuanMinhZ STONES - Xếp đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
458478 27/04/2022 20:13:05 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 125 ms 3356 KB
458476 27/04/2022 20:04:20 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 125 ms 3356 KB
458475 27/04/2022 20:03:55 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 140 ms 10388 KB
458474 27/04/2022 20:02:21 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
458473 27/04/2022 20:01:58 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
458472 27/04/2022 19:53:56 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
458471 27/04/2022 19:51:55 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
458470 27/04/2022 19:50:22 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 125 ms 10432 KB
458469 27/04/2022 19:49:48 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
458468 27/04/2022 19:48:26 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
453532 26/03/2022 19:52:17 TuanMinhZ SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 765 ms 3384 KB
451729 17/03/2022 14:08:24 TuanMinhZ ABC - Xâu ABC GNU C++11 Accepted 31 ms 1944 KB
451728 17/03/2022 14:07:54 TuanMinhZ ABC - Xâu ABC GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 3464 KB
451232 15/03/2022 19:50:48 TuanMinhZ IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Accepted 46 ms 3408 KB
451231 15/03/2022 19:48:31 TuanMinhZ IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Accepted 218 ms 3392 KB
451230 15/03/2022 19:45:59 TuanMinhZ IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 687 ms 265620 KB
451229 15/03/2022 19:44:57 TuanMinhZ IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 687 ms 265620 KB
451228 15/03/2022 19:44:37 TuanMinhZ IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 765 ms 265624 KB
451227 15/03/2022 19:42:40 TuanMinhZ IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 671 ms 265620 KB
451220 15/03/2022 18:49:36 TuanMinhZ DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 765 ms 5444 KB
451219 15/03/2022 18:48:28 TuanMinhZ DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 765 ms 5832 KB
451218 15/03/2022 18:47:44 TuanMinhZ DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 812 ms 26928 KB
451217 15/03/2022 18:38:09 TuanMinhZ EZ10 - EZ10 GNU C++11 Accepted 0 ms 924 KB
451216 15/03/2022 18:33:34 TuanMinhZ PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Accepted 765 ms 10180 KB
451215 15/03/2022 18:33:11 TuanMinhZ PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1109 ms 10668 KB
450660 14/03/2022 22:24:52 TuanMinhZ MEDAGAIN - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 1312 ms 5740 KB
450658 14/03/2022 22:24:16 TuanMinhZ C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
450637 14/03/2022 22:15:49 TuanMinhZ CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++11 Accepted 15 ms 2304 KB
450635 14/03/2022 22:15:30 TuanMinhZ SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 296 ms 24948 KB
450634 14/03/2022 22:15:15 TuanMinhZ Water - Water GNU C++11 Accepted 156 ms 6896 KB
450632 14/03/2022 22:14:41 TuanMinhZ GLIDER - GLIDER GNU C++11 Accepted 578 ms 9564 KB
450630 14/03/2022 22:14:27 TuanMinhZ GYALPHA - GYALPHA GNU C++11 Accepted 531 ms 3064 KB
Trang  [1] 2 3 ... 39 40
Back to Top