Các bài đã nộp của I_Love_The_Mystery
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
457312 15/04/2022 15:05:31 I_Love_The_Mystery LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Accepted 343 ms 11728 KB
451967 18/03/2022 16:12:15 I_Love_The_Mystery DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Accepted 203 ms 7064 KB
451966 18/03/2022 16:09:44 I_Love_The_Mystery DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Wrong answer on test 6 125 ms 2972 KB
451965 18/03/2022 16:08:26 I_Love_The_Mystery DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Wrong answer on test 6 125 ms 2972 KB
451964 18/03/2022 16:07:56 I_Love_The_Mystery DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Wrong answer on test 6 109 ms 2972 KB
451947 18/03/2022 15:10:48 I_Love_The_Mystery EXP - Biểu thức GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
451945 18/03/2022 15:05:49 I_Love_The_Mystery DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Accepted 218 ms 10488 KB
451403 16/03/2022 13:18:33 I_Love_The_Mystery Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 62 ms 2640 KB
451402 16/03/2022 13:18:19 I_Love_The_Mystery COVGAM - Thuốc diệt virus Covid-19 GNU C++11 Accepted 281 ms 90236 KB
451401 16/03/2022 13:18:04 I_Love_The_Mystery SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 578 ms 3396 KB
451400 16/03/2022 13:17:43 I_Love_The_Mystery NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 1734 ms 27720 KB
451213 15/03/2022 17:47:58 I_Love_The_Mystery LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Accepted 343 ms 20840 KB
451210 15/03/2022 17:47:19 I_Love_The_Mystery LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Wrong answer on test 10 125 ms 20840 KB
451209 15/03/2022 17:46:48 I_Love_The_Mystery LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Wrong answer on test 15 187 ms 13036 KB
451208 15/03/2022 17:44:39 I_Love_The_Mystery LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Wrong answer on test 15 187 ms 13036 KB
451205 15/03/2022 17:34:36 I_Love_The_Mystery SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 31 ms 2992 KB
451204 15/03/2022 17:32:35 I_Love_The_Mystery LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 203 ms 10232 KB
451202 15/03/2022 17:32:07 I_Love_The_Mystery LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
451187 15/03/2022 16:56:14 I_Love_The_Mystery WGAME - Trò chơi trên bảng chữ GNU C++11 Accepted 203 ms 112652 KB
451186 15/03/2022 16:55:59 I_Love_The_Mystery WGAME - Trò chơi trên bảng chữ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
451132 15/03/2022 15:49:31 I_Love_The_Mystery TRANS - Vận chuyển GNU C++11 Accepted 62 ms 2648 KB
451130 15/03/2022 15:48:32 I_Love_The_Mystery TRANS - Vận chuyển GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
451129 15/03/2022 15:48:28 I_Love_The_Mystery TRANS - Vận chuyển GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
451119 15/03/2022 15:16:43 I_Love_The_Mystery WGAME - Trò chơi trên bảng chữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
451099 15/03/2022 15:03:58 I_Love_The_Mystery WGAME - Trò chơi trên bảng chữ GNU C++11 Runtime error on test 1 31 ms 2936 KB
451090 15/03/2022 14:59:48 I_Love_The_Mystery WGAME - Trò chơi trên bảng chữ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
448456 10/03/2022 11:27:37 I_Love_The_Mystery RECT03 - RECT GNU C++11 Accepted 171 ms 2988 KB
448453 10/03/2022 11:21:03 I_Love_The_Mystery RECT03 - RECT GNU C++11 Time limit exceed on test 25 1093 ms 2988 KB
448452 10/03/2022 11:20:23 I_Love_The_Mystery RECT03 - RECT GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2672 KB
448451 10/03/2022 11:15:12 I_Love_The_Mystery RECT03 - RECT GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 2928 KB
448450 10/03/2022 11:12:15 I_Love_The_Mystery RECT03 - RECT GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 2928 KB
448449 10/03/2022 11:10:09 I_Love_The_Mystery RECT03 - RECT GNU C++11 Time limit exceed on test 25 1093 ms 2988 KB
448448 10/03/2022 11:06:43 I_Love_The_Mystery RECT03 - RECT GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 2928 KB
448442 10/03/2022 10:55:08 I_Love_The_Mystery CHANGE01 - CHANGE GNU C++11 Accepted 140 ms 41648 KB
448438 10/03/2022 10:31:55 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 46 ms 2628 KB
448434 10/03/2022 10:29:40 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2624 KB
448424 10/03/2022 10:15:09 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2632 KB
448422 10/03/2022 10:10:43 I_Love_The_Mystery G2W - Đi làm GNU C++11 Accepted 93 ms 2868 KB
446169 28/02/2022 12:14:05 I_Love_The_Mystery SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 78 ms 33880 KB
445430 25/02/2022 14:26:39 I_Love_The_Mystery SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
445429 25/02/2022 14:26:10 I_Love_The_Mystery SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
437484 19/01/2022 19:26:11 I_Love_The_Mystery BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++11 Accepted 31 ms 2616 KB
437483 19/01/2022 19:25:28 I_Love_The_Mystery BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
437482 19/01/2022 19:25:06 I_Love_The_Mystery BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
437481 19/01/2022 19:24:13 I_Love_The_Mystery BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 2612 KB
437476 19/01/2022 19:09:18 I_Love_The_Mystery DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Accepted 31 ms 2664 KB
437475 19/01/2022 18:53:48 I_Love_The_Mystery SUBSET - SUBSET GNU C++11 Accepted 171 ms 5432 KB
437474 19/01/2022 18:53:22 I_Love_The_Mystery SUBSET - SUBSET GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
437473 19/01/2022 18:50:31 I_Love_The_Mystery SUBSET - SUBSET GNU C++11 Accepted 171 ms 5432 KB
435571 06/01/2022 22:24:39 I_Love_The_Mystery FIBSEQ - Dãy Fibonacci GNU C++11 Accepted 187 ms 14568 KB
435570 06/01/2022 22:23:09 I_Love_The_Mystery FIB3 - FIB3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
433019 17/12/2021 14:09:43 I_Love_The_Mystery PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 4192 KB
433018 17/12/2021 14:09:34 I_Love_The_Mystery PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
433016 17/12/2021 14:08:18 I_Love_The_Mystery PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 4212 KB
433014 17/12/2021 14:06:02 I_Love_The_Mystery PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 4204 KB
431233 08/12/2021 14:43:32 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2632 KB
431222 08/12/2021 14:40:04 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2640 KB
431221 08/12/2021 14:39:53 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
431219 08/12/2021 14:38:20 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2880 KB
431217 08/12/2021 14:37:58 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2880 KB
431216 08/12/2021 14:37:45 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
431210 08/12/2021 14:33:34 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
431209 08/12/2021 14:33:19 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
428727 30/11/2021 16:24:23 I_Love_The_Mystery PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2832 KB
428726 30/11/2021 16:23:54 I_Love_The_Mystery PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
428725 30/11/2021 16:20:26 I_Love_The_Mystery PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
428724 30/11/2021 16:17:30 I_Love_The_Mystery PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1078 ms 2184 KB
428722 30/11/2021 16:16:39 I_Love_The_Mystery PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 2860 KB
428299 28/11/2021 10:02:08 I_Love_The_Mystery tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 976 KB
428298 28/11/2021 10:01:29 I_Love_The_Mystery FUNCTION - FUNCTION GNU C++11 Accepted 1484 ms 3252 KB
428217 27/11/2021 18:02:33 I_Love_The_Mystery SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
428216 27/11/2021 18:02:18 I_Love_The_Mystery SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2424 KB
428215 27/11/2021 18:00:40 I_Love_The_Mystery TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
428212 27/11/2021 17:57:12 I_Love_The_Mystery TRIMOD - Số dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2440 KB
428211 27/11/2021 17:55:23 I_Love_The_Mystery notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 892 KB
428209 27/11/2021 17:55:07 I_Love_The_Mystery notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 972 KB
428208 27/11/2021 17:54:32 I_Love_The_Mystery CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
428202 27/11/2021 17:51:17 I_Love_The_Mystery POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
428196 27/11/2021 16:48:16 I_Love_The_Mystery notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
428195 27/11/2021 16:47:46 I_Love_The_Mystery notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
422340 06/11/2021 09:36:39 I_Love_The_Mystery WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 8164 KB
422339 06/11/2021 09:36:16 I_Love_The_Mystery WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 8944 KB
419783 24/10/2021 23:13:28 I_Love_The_Mystery ROBOT11 - Robot GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1104 KB
419781 24/10/2021 23:11:41 I_Love_The_Mystery ROBOT11 - Robot GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1100 KB
419779 24/10/2021 23:10:35 I_Love_The_Mystery ROBOT11 - Robot GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1104 KB
412902 02/10/2021 10:51:33 I_Love_The_Mystery CONNECTE - Connected Points GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
412900 02/10/2021 10:51:14 I_Love_The_Mystery NGAN - Định, Ngạn và MST GNU C++11 Accepted 156 ms 9784 KB
412898 02/10/2021 10:50:34 I_Love_The_Mystery NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2672 KB
410239 28/09/2021 15:05:08 I_Love_The_Mystery LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
404930 07/09/2021 15:37:18 I_Love_The_Mystery TRIANGLE - Tam giác GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2600 KB
404929 07/09/2021 15:37:08 I_Love_The_Mystery TRIANGLE - Tam giác GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
404928 07/09/2021 15:36:10 I_Love_The_Mystery TRIANGLE - Tam giác GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
404927 07/09/2021 15:11:16 I_Love_The_Mystery HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
404926 07/09/2021 15:02:57 I_Love_The_Mystery HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
404925 07/09/2021 14:48:17 I_Love_The_Mystery HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
404924 07/09/2021 14:43:15 I_Love_The_Mystery HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1078 ms 2596 KB
403624 28/08/2021 09:12:34 I_Love_The_Mystery Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Accepted 500 ms 2580 KB
403622 28/08/2021 09:12:12 I_Love_The_Mystery Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
403621 28/08/2021 09:11:52 I_Love_The_Mystery Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1136 KB
403620 28/08/2021 09:11:34 I_Love_The_Mystery Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1136 KB
Trang  [1] 2 3 ... 16 17
Back to Top