Các bài đã nộp của a516cuonglv
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
105212 24/02/2019 22:55:58 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
105211 24/02/2019 22:55:11 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1156 KB
105210 24/02/2019 22:53:57 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 820 KB
105199 24/02/2019 22:40:18 a516cuonglv KSUM - SUMK Free Pascal Accepted 593 ms 2652 KB
105192 24/02/2019 22:30:57 a516cuonglv KSUM - SUMK Free Pascal Wrong answer on test 4 359 ms 2652 KB
105070 24/02/2019 21:38:45 a516cuonglv MAXOCC - Max Occurrence Free Pascal Accepted 46 ms 2656 KB
105069 24/02/2019 21:38:33 a516cuonglv PLUSEZ - Cấp số cộng Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
105068 24/02/2019 21:38:18 a516cuonglv COMDIV - Số ước chung Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
104200 21/02/2019 16:23:11 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Accepted 453 ms 10532 KB
104191 21/02/2019 16:21:45 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Time limit exceed on test 11 3015 ms 7968 KB
104136 21/02/2019 16:03:28 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Time limit exceed on test 31 3078 ms 10532 KB
104122 21/02/2019 15:59:47 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Time limit exceed on test 31 3062 ms 10528 KB
104079 21/02/2019 15:48:02 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Runtime error on test 31 218 ms 7256 KB
104052 21/02/2019 15:39:43 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1520 KB
104031 21/02/2019 15:31:41 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 960 KB
104022 21/02/2019 15:30:07 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1168 KB
103953 21/02/2019 15:07:47 a516cuonglv DIVABLE - Số số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
103928 21/02/2019 14:58:15 a516cuonglv MEANARR - Dãy trung bình cộng Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
103924 21/02/2019 14:57:52 a516cuonglv MEANARR - Dãy trung bình cộng Free Pascal Time limit exceed on test 11 1093 ms 4792 KB
103881 21/02/2019 14:41:55 a516cuonglv ROPASI - Oẳn tù tì Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
103877 21/02/2019 14:41:28 a516cuonglv MEANARR - Dãy trung bình cộng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
103766 21/02/2019 14:15:39 a516cuonglv ROPASI - Oẳn tù tì Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 980 KB
103741 21/02/2019 14:11:24 a516cuonglv ROPASI - Oẳn tù tì Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 1176 KB
103035 18/02/2019 15:30:15 a516cuonglv PACKING - Đóng gói Free Pascal Accepted 218 ms 5872 KB
102969 18/02/2019 09:42:25 a516cuonglv PAIRNUM - Số cặp Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
102932 18/02/2019 09:16:55 a516cuonglv NENXAU - Nén xâu Free Pascal Accepted 187 ms 3056 KB
102927 18/02/2019 09:10:30 a516cuonglv NENXAU - Nén xâu Free Pascal Time limit exceed on test 3 1093 ms 2784 KB
102902 18/02/2019 08:53:31 a516cuonglv NENXAU - Nén xâu Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 848 KB
102900 18/02/2019 08:52:54 a516cuonglv NENXAU - Nén xâu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
102125 13/02/2019 15:28:40 a516cuonglv BOOK - Mua sách Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
102123 13/02/2019 15:27:37 a516cuonglv BOOK - Mua sách Free Pascal Time limit exceed on test 6 1062 ms 4656 KB
102097 13/02/2019 14:59:45 a516cuonglv SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1252 KB
102081 13/02/2019 14:48:39 a516cuonglv SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 1268 KB
102053 13/02/2019 14:26:48 a516cuonglv BINARY - Xâu nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
101623 11/02/2019 09:44:54 a516cuonglv WOOD - Xếp gỗ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1360 KB
101621 11/02/2019 09:44:18 a516cuonglv WOOD - Xếp gỗ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 820 KB
101617 11/02/2019 09:43:26 a516cuonglv WOOD - Xếp gỗ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
101616 11/02/2019 09:41:55 a516cuonglv PIGBANK - Heo đất Free Pascal Time limit exceed on test 7 1093 ms 3528 KB
101615 11/02/2019 09:41:12 a516cuonglv PIGBANK - Heo đất Free Pascal Time limit exceed on test 7 1093 ms 3108 KB
101606 11/02/2019 09:20:29 a516cuonglv PIGBANK - Heo đất Free Pascal Time limit exceed on test 7 1093 ms 3096 KB
101587 11/02/2019 09:05:51 a516cuonglv Candles - Thổi nến Free Pascal Accepted 46 ms 4060 KB
101586 11/02/2019 09:04:36 a516cuonglv Candles - Thổi nến Free Pascal Runtime error on test 3 0 ms 3076 KB
101580 11/02/2019 09:01:17 a516cuonglv Candles - Thổi nến Free Pascal Time limit exceed on test 3 1046 ms 5208 KB
101577 11/02/2019 08:55:55 a516cuonglv CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
101569 11/02/2019 08:53:46 a516cuonglv Candles - Thổi nến Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
101563 11/02/2019 08:52:13 a516cuonglv CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
101560 11/02/2019 08:51:34 a516cuonglv CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
101555 11/02/2019 08:50:30 a516cuonglv CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1232 KB
101167 28/01/2019 09:32:19 a516cuonglv ORANGE - Cam sành Hàm Yên Free Pascal Wrong answer on test 17 31 ms 2964 KB
101166 28/01/2019 09:29:03 a516cuonglv ORANGE - Cam sành Hàm Yên Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 2968 KB
101163 28/01/2019 09:27:27 a516cuonglv ORANGE - Cam sành Hàm Yên Free Pascal Time limit exceed on test 13 1062 ms 4856 KB
101150 28/01/2019 00:50:58 a516cuonglv SEQ15 - Trò chơi trên dãy số Free Pascal Time limit exceed on test 19 1109 ms 3732 KB
89266 12/11/2018 15:13:43 a516cuonglv SEQ11 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
89258 12/11/2018 15:10:03 a516cuonglv SEQ11 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
89253 12/11/2018 15:05:48 a516cuonglv NKABD - Số phong phú Free Pascal Accepted 62 ms 936 KB
89252 12/11/2018 15:05:09 a516cuonglv NKABD - Số phong phú Free Pascal Runtime error on test 5 15 ms 3360 KB
89247 12/11/2018 14:55:18 a516cuonglv DDB - Bertrand's Postulate Free Pascal Time limit exceed on test 91 1109 ms 4752 KB
89244 12/11/2018 14:50:30 a516cuonglv DDB - Bertrand's Postulate Free Pascal Time limit exceed on test 91 1093 ms 12720 KB
89239 12/11/2018 14:39:00 a516cuonglv SEQ11 - Dãy số chia hết Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 976 KB
89237 12/11/2018 14:24:29 a516cuonglv SEQ10 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
89236 12/11/2018 14:19:56 a516cuonglv SEQ10 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 2968 KB
89235 12/11/2018 14:17:20 a516cuonglv SEQ10 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 2968 KB
89234 12/11/2018 14:14:03 a516cuonglv SEQ10 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 2968 KB
89233 12/11/2018 14:13:23 a516cuonglv SEQ10 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1148 KB
89229 12/11/2018 13:46:00 a516cuonglv PRIMENUM - Tìm số nguyên tố Free Pascal Accepted 1078 ms 12720 KB
89228 12/11/2018 13:41:46 a516cuonglv PRIMENUM - Tìm số nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 1 468 ms 12720 KB
89227 12/11/2018 13:39:40 a516cuonglv PRIMENUM - Tìm số nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 19 593 ms 12720 KB
89226 12/11/2018 13:35:55 a516cuonglv DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 171 ms 3236 KB
Back to Top