Các bài giải được của a516cuonglv
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
105199 24/02/2019 22:40:18 a516cuonglv KSUM - SUMK Free Pascal Accepted 593 ms 2652 KB
105070 24/02/2019 21:38:45 a516cuonglv MAXOCC - Max Occurrence Free Pascal Accepted 46 ms 2656 KB
105069 24/02/2019 21:38:33 a516cuonglv PLUSEZ - Cấp số cộng Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
105068 24/02/2019 21:38:18 a516cuonglv COMDIV - Số ước chung Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
104200 21/02/2019 16:23:11 a516cuonglv CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Accepted 453 ms 10532 KB
103953 21/02/2019 15:07:47 a516cuonglv DIVABLE - Số số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
103928 21/02/2019 14:58:15 a516cuonglv MEANARR - Dãy trung bình cộng Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
103881 21/02/2019 14:41:55 a516cuonglv ROPASI - Oẳn tù tì Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
103035 18/02/2019 15:30:15 a516cuonglv PACKING - Đóng gói Free Pascal Accepted 218 ms 5872 KB
102969 18/02/2019 09:42:25 a516cuonglv PAIRNUM - Số cặp Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
102932 18/02/2019 09:16:55 a516cuonglv NENXAU - Nén xâu Free Pascal Accepted 187 ms 3056 KB
102125 13/02/2019 15:28:40 a516cuonglv BOOK - Mua sách Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
102097 13/02/2019 14:59:45 a516cuonglv SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1252 KB
102053 13/02/2019 14:26:48 a516cuonglv BINARY - Xâu nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
101587 11/02/2019 09:05:51 a516cuonglv Candles - Thổi nến Free Pascal Accepted 46 ms 4060 KB
101577 11/02/2019 08:55:55 a516cuonglv CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
89266 12/11/2018 15:13:43 a516cuonglv SEQ11 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
89258 12/11/2018 15:10:03 a516cuonglv SEQ11 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
89253 12/11/2018 15:05:48 a516cuonglv NKABD - Số phong phú Free Pascal Accepted 62 ms 936 KB
89237 12/11/2018 14:24:29 a516cuonglv SEQ10 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
89229 12/11/2018 13:46:00 a516cuonglv PRIMENUM - Tìm số nguyên tố Free Pascal Accepted 1078 ms 12720 KB
89226 12/11/2018 13:35:55 a516cuonglv DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 171 ms 3236 KB
Back to Top