Các bài giải được của ami
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
384171 22/04/2021 01:05:51 ami PAINTING - Sơn Nhà GNU C++ Accepted 93 ms 3180 KB
332442 06/08/2020 22:40:59 ami SEQGAME02 - Trò chơi của Cuội GNU C++ Accepted 171 ms 16396 KB
275405 26/02/2020 14:34:46 ami BOMBE - Enigma GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
275370 26/02/2020 14:28:06 ami BOMBE - Enigma GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
275299 26/02/2020 14:14:56 ami BOMBE - Enigma GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
275242 26/02/2020 14:06:09 ami BOMBE - Enigma GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
194843 22/10/2019 07:17:24 ami FUNCTION - FUNCTION GNU C++ Accepted 2765 ms 17364 KB
194842 22/10/2019 07:11:34 ami FUNCTION - FUNCTION GNU C++ Accepted 2703 ms 17364 KB
194841 22/10/2019 07:05:03 ami FUNCTION - FUNCTION GNU C++ Accepted 2687 ms 17384 KB
185836 05/10/2019 03:32:16 ami SEQ9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 140 ms 16292 KB
185833 05/10/2019 03:03:42 ami MUMBA - Ngôn ngữ Mumba GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
185832 05/10/2019 03:02:24 ami MUMBA - Ngôn ngữ Mumba GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
185831 05/10/2019 02:57:21 ami MUMBA - Ngôn ngữ Mumba GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
185830 05/10/2019 02:56:33 ami MUMBA - Ngôn ngữ Mumba GNU C++11 Accepted 265 ms 2512 KB
185431 04/10/2019 08:59:42 ami FACTOR02 - Phân tích GNU C++11 Accepted 734 ms 2808 KB
171317 08/09/2019 21:40:36 ami MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 156 ms 6192 KB
165413 29/08/2019 20:00:46 ami BUSSYS - BUSSYS GNU C++ Accepted 62 ms 4844 KB
165394 29/08/2019 19:53:26 ami ANTS - ANTS GNU C++ Accepted 2265 ms 65884 KB
164993 29/08/2019 12:21:28 ami FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++11 Accepted 78 ms 3904 KB
164977 29/08/2019 11:52:02 ami COLORTREE - COLORTREE GNU C++11 Accepted 1546 ms 30932 KB
157266 18/08/2019 10:36:29 ami LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
157265 18/08/2019 10:33:35 ami BALL - BALL GNU C++ Accepted 546 ms 7908 KB
157248 18/08/2019 10:23:28 ami nCr - nCr GNU C++ Accepted 859 ms 6584 KB
153461 12/08/2019 14:24:17 ami ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++ Accepted 3312 ms 119852 KB
125338 28/05/2019 18:59:35 ami LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++ Accepted 296 ms 6500 KB
125281 28/05/2019 18:01:55 ami LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++ Accepted 296 ms 6500 KB
122701 07/05/2019 18:38:09 ami ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1437 ms 4948 KB
122661 07/05/2019 17:54:27 ami ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 828 ms 6656 KB
120826 27/04/2019 09:07:12 ami STAIR - CẦU THANG GNU C++ Accepted 171 ms 21364 KB
120825 27/04/2019 09:05:44 ami STAIR - CẦU THANG GNU C++ Accepted 984 ms 25268 KB
119673 19/04/2019 15:27:30 ami ROOKS1 - ROOKS1 GNU C++11 Accepted 46 ms 2720 KB
118785 16/04/2019 18:42:53 ami MEDAGAIN - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1531 ms 5376 KB
118780 16/04/2019 18:40:26 ami MEDAGAIN - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 500 ms 5872 KB
118759 16/04/2019 18:24:06 ami COUNTING - Đếm Số Dãy GNU C++ Accepted 796 ms 267464 KB
118080 13/04/2019 17:54:13 ami PRODUCT - Phép Nhân GNU C++ Accepted 593 ms 189936 KB
117698 11/04/2019 22:53:24 ami PRODUCT - Phép Nhân GNU C++ Accepted 625 ms 189968 KB
117561 11/04/2019 18:20:25 ami COUNTING - Đếm Số Dãy GNU C++11 Accepted 437 ms 88404 KB
114565 04/04/2019 21:22:40 ami PAINTING - Sơn Nhà GNU C++ Accepted 62 ms 4908 KB
112868 31/03/2019 19:56:33 ami MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 375 ms 11852 KB
107963 12/03/2019 19:12:36 ami NPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Accepted 156 ms 5936 KB
107272 09/03/2019 20:22:58 ami CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
107271 09/03/2019 20:22:33 ami CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
107270 09/03/2019 20:21:50 ami CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
107142 08/03/2019 17:44:13 ami DANCE11 - Đồng diễn GNU C++11 Accepted 2906 ms 38908 KB
106018 27/02/2019 23:07:48 ami CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 1875 ms 14560 KB
105695 26/02/2019 22:34:59 ami GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 984 ms 34192 KB
105577 26/02/2019 19:19:32 ami LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 546 ms 58320 KB
105573 26/02/2019 19:16:17 ami LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 781 ms 109992 KB
105571 26/02/2019 19:14:01 ami LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 1468 ms 107288 KB
105570 26/02/2019 19:13:09 ami LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 1484 ms 106192 KB
105566 26/02/2019 19:08:16 ami LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 2015 ms 211016 KB
105563 26/02/2019 19:04:31 ami LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 328 ms 144748 KB
105235 25/02/2019 08:39:22 ami KSUM - SUMK GNU C++ Accepted 421 ms 1840 KB
104233 21/02/2019 16:39:43 ami COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 562 ms 50096 KB
103060 18/02/2019 17:20:22 ami MOLE - Con bọ GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
103059 18/02/2019 17:18:11 ami MOLE - Con bọ GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
103058 18/02/2019 17:17:43 ami MOLE - Con bọ GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
103057 18/02/2019 17:15:54 ami MOLE - Con bọ GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
102973 18/02/2019 09:43:12 ami SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 31 ms 4920 KB
102972 18/02/2019 09:42:39 ami SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 31 ms 4928 KB
102959 18/02/2019 09:37:39 ami GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 250 ms 24504 KB
102916 18/02/2019 09:02:01 ami SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++11 Accepted 234 ms 3348 KB
102905 18/02/2019 08:55:14 ami PAIRNUM - Số cặp GNU C++11 Accepted 78 ms 1908 KB
102903 18/02/2019 08:53:40 ami SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 3348 KB
102862 18/02/2019 08:23:04 ami NENXAU - Nén xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
101557 11/02/2019 08:51:12 ami Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 109 ms 2184 KB
101546 11/02/2019 08:45:45 ami PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 109 ms 6844 KB
101528 11/02/2019 08:33:39 ami CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
101143 27/01/2019 19:03:53 ami SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 921 ms 4036 KB
99140 14/01/2019 13:20:05 ami SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++ Accepted 78 ms 2516 KB
99060 13/01/2019 16:05:14 ami SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++ Accepted 93 ms 2412 KB
99044 13/01/2019 15:05:24 ami SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++ Accepted 93 ms 2416 KB
97593 07/01/2019 21:34:07 ami SINGER - SINGER n^2 GNU C++ Accepted 62 ms 1064 KB
97442 07/01/2019 14:23:39 ami SINGERNNN - SINGER n^3 GNU C++ Accepted 31 ms 2156 KB
97246 03/01/2019 18:36:15 ami PEAKS - Cực trị GNU C++11 Accepted 93 ms 1136 KB
95979 11/12/2018 10:12:39 ami RESTORE - RESTORE GNU C++ Accepted 46 ms 1144 KB
95976 11/12/2018 10:11:23 ami RESTORE - RESTORE GNU C++ Accepted 46 ms 1144 KB
95975 11/12/2018 10:08:00 ami RESTORE - RESTORE GNU C++ Accepted 62 ms 26068 KB
95974 11/12/2018 09:57:11 ami RESTORE - RESTORE GNU C++ Accepted 62 ms 1124 KB
95965 10/12/2018 23:19:42 ami LPASS - LPass GNU C++11 Accepted 125 ms 14596 KB
95933 10/12/2018 19:36:59 ami RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++ Accepted 1921 ms 3824 KB
95932 10/12/2018 19:35:22 ami RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++ Accepted 1937 ms 3796 KB
95925 10/12/2018 19:22:20 ami RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++ Accepted 1968 ms 3812 KB
95542 07/12/2018 16:43:13 ami SNETD - Mạng trường học GNU C++ Accepted 93 ms 4912 KB
95481 07/12/2018 10:13:42 ami BSR - BSR GNU C++ Accepted 875 ms 5504 KB
95480 07/12/2018 10:11:05 ami BSF - Giá sách GNU C++ Accepted 31 ms 2848 KB
95479 07/12/2018 10:06:35 ami BSF - Giá sách GNU C++ Accepted 46 ms 2804 KB
95437 06/12/2018 18:25:34 ami NUMSET - Tập số GNU C++11 Accepted 2515 ms 489900 KB
95383 06/12/2018 17:33:26 ami DEL - DEL GNU C++11 Accepted 15 ms 5464 KB
95349 06/12/2018 15:12:23 ami CHOOSE2 - Chọn hình 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 6064 KB
95347 06/12/2018 15:06:53 ami TREE01 - CÂY GNU C++11 Accepted 281 ms 8432 KB
95339 06/12/2018 15:03:40 ami SELECT - Xếp hàng GNU C++ Accepted 125 ms 22488 KB
95336 06/12/2018 13:20:37 ami TMAXSET - Tìm tập độc lập cực đại trên cây GNU C++11 Accepted 718 ms 2704 KB
95015 05/12/2018 13:45:20 ami POKEMON - Huyến luyện Pokemon GNU C++11 Accepted 765 ms 15096 KB
94988 05/12/2018 01:32:40 ami LAND - Mua đất GNU C++11 Accepted 843 ms 219392 KB
94923 04/12/2018 20:50:37 ami BALANCE02 - Cân thằng bằng 02 GNU C++11 Accepted 687 ms 75788 KB
94372 02/12/2018 00:32:47 ami GRAB - Grab Your Seat GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
94371 02/12/2018 00:32:46 ami GRAB - Grab Your Seat GNU C++ Accepted 78 ms 2512 KB
94352 01/12/2018 22:14:12 ami XYZ - Nhà mạng XYZ GNU C++11 Accepted 203 ms 3192 KB
94351 01/12/2018 21:59:53 ami XH - Xếp hình GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
94145 01/12/2018 01:22:56 ami SC - Super Computer GNU C++ Accepted 968 ms 30408 KB
94140 01/12/2018 01:14:41 ami SC - Super Computer GNU C++ Accepted 921 ms 30408 KB
94132 01/12/2018 00:51:19 ami SC - Super Computer GNU C++ Accepted 937 ms 30404 KB
94125 01/12/2018 00:41:10 ami SC - Super Computer GNU C++ Accepted 968 ms 30380 KB
94124 01/12/2018 00:39:12 ami SC - Super Computer GNU C++ Accepted 984 ms 30404 KB
94102 30/11/2018 22:58:54 ami REC - Hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
94098 30/11/2018 22:14:46 ami PIG - Con heo đất GNU C++11 Accepted 500 ms 8484 KB
94074 30/11/2018 20:05:03 ami COUNTS - COUNTS GNU C++ Accepted 265 ms 4916 KB
94046 30/11/2018 16:39:07 ami COW01 - Trại bò GNU C++11 Accepted 718 ms 43848 KB
93987 30/11/2018 13:48:09 ami COLOR - Tô màu GNU C++ Accepted 140 ms 53408 KB
93950 30/11/2018 10:33:57 ami CSTR - Biến đổi xâu GNU C++ Accepted 625 ms 3568 KB
93892 30/11/2018 01:56:41 ami FT - Vé xe miễn phí GNU C++ Accepted 125 ms 6492 KB
93877 30/11/2018 00:29:09 ami COLOR - Tô màu GNU C++ Accepted 125 ms 51836 KB
93686 29/11/2018 14:27:07 ami BITMAT - Bản đồ GNU C++ Accepted 1656 ms 12632 KB
93682 29/11/2018 14:25:38 ami BITMAT - Bản đồ GNU C++ Accepted 1484 ms 13284 KB
93653 29/11/2018 14:12:54 ami BITMAT - Bản đồ GNU C++11 Accepted 1796 ms 13284 KB
93650 29/11/2018 14:09:16 ami COEF - Hệ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
93649 29/11/2018 14:02:15 ami BSEQ - BSEQ GNU C++11 Accepted 375 ms 109416 KB
93587 29/11/2018 12:11:31 ami BRS - BRS GNU C++ Accepted 906 ms 5196 KB
93584 29/11/2018 11:15:32 ami BRS - BRS GNU C++11 Accepted 906 ms 5044 KB
93582 29/11/2018 11:11:32 ami BRS - BRS GNU C++11 Accepted 1046 ms 5384 KB
93581 29/11/2018 11:10:18 ami BRS - BRS GNU C++11 Accepted 1031 ms 5400 KB
93580 29/11/2018 11:06:42 ami BRS - BRS GNU C++11 Accepted 1203 ms 5692 KB
93579 29/11/2018 11:06:05 ami BRS - BRS GNU C++11 Accepted 1187 ms 5388 KB
93555 29/11/2018 09:30:49 ami ED - Khoảng cách hai xâu GNU C++ Accepted 984 ms 11200 KB
93512 29/11/2018 00:54:35 ami SHIPCOUNT - Giao hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
93510 29/11/2018 00:54:00 ami SHIPCOUNT - Giao hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
93351 28/11/2018 19:08:27 ami TREECOL - Tô màu cây GNU C++11 Accepted 437 ms 68512 KB
93144 28/11/2018 01:18:53 ami CHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
93141 28/11/2018 01:10:39 ami GOLDS - GOLDS GNU C++ Accepted 875 ms 11748 KB
93139 28/11/2018 00:50:01 ami TSP - Bài toán người du lịch GNU C++ Accepted 656 ms 87484 KB
93129 27/11/2018 23:21:29 ami REDSEQ - Dãy số rút gọn GNU C++11 Accepted 359 ms 80512 KB
92945 27/11/2018 15:30:55 ami FIBCOM - Kết nối cáp quang GNU C++11 Accepted 125 ms 5396 KB
92942 27/11/2018 15:27:33 ami FIBCOM - Kết nối cáp quang GNU C++11 Accepted 140 ms 5424 KB
92887 27/11/2018 08:15:03 ami CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 203 ms 8392 KB
92886 27/11/2018 08:13:43 ami CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 718 ms 12876 KB
92882 27/11/2018 08:07:48 ami PAIRS - Tổng cặp GNU C++ Accepted 171 ms 2492 KB
92869 26/11/2018 22:17:17 ami PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 718 ms 3056 KB
92868 26/11/2018 22:07:54 ami SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++ Accepted 171 ms 4072 KB
92867 26/11/2018 22:04:42 ami SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4044 KB
91269 20/11/2018 18:16:27 ami DELSTR - Xóa xâu GNU C++11 Accepted 703 ms 6700 KB
91268 20/11/2018 18:13:49 ami DELSTR - Xóa xâu GNU C++11 Accepted 703 ms 6700 KB
90903 19/11/2018 16:45:14 ami SIGNAL - Đo tín hiệu GNU C++11 Accepted 171 ms 4788 KB
90886 19/11/2018 16:24:01 ami MARBLE - Cắt đá cẩm thạch GNU C++ Accepted 468 ms 6592 KB
90878 19/11/2018 15:16:52 ami PARLIAMENT - Thượng nghị viện GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
90872 19/11/2018 14:52:01 ami OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 750 ms 484324 KB
90853 19/11/2018 10:10:20 ami SCARD - Thẻ thông minh GNU C++11 Accepted 78 ms 2536 KB
90737 18/11/2018 17:05:01 ami LIS10 - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 7236 KB
90736 18/11/2018 17:04:42 ami TREE - Trọng số của cây GNU C++11 Accepted 281 ms 29908 KB
90386 16/11/2018 09:56:30 ami CAMELOT - Camelot GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
90382 16/11/2018 09:14:31 ami EQUA - Phương trình GNU C++ Accepted 484 ms 45064 KB
89932 14/11/2018 10:13:03 ami SCHOOL - Đến trường GNU C++ Accepted 437 ms 21836 KB
89929 14/11/2018 09:36:58 ami ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++ Accepted 125 ms 15228 KB
89928 14/11/2018 09:23:27 ami QUEUE10 - Xếp hàng GNU C++ Accepted 437 ms 3632 KB
89927 14/11/2018 08:44:11 ami QUEUE10 - Xếp hàng GNU C++ Accepted 187 ms 4016 KB
89926 14/11/2018 08:42:50 ami QUEUE10 - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 4824 KB
89924 14/11/2018 08:40:24 ami QUEUE10 - Xếp hàng GNU C++ Accepted 218 ms 4828 KB
89916 13/11/2018 23:09:06 ami MAP - Bản đồ GNU C++ Accepted 15 ms 2888 KB
89332 12/11/2018 16:29:01 ami CONVEXHULL - Bao lồi GNU C++ Accepted 375 ms 5712 KB
89072 11/11/2018 12:30:13 ami LIGHTTSYS - Hệ thống đèn GNU C++ Accepted 406 ms 12324 KB
89070 11/11/2018 12:15:14 ami GAME3T - Trò chơi trên bảng GNU C++ Accepted 93 ms 2620 KB
89023 10/11/2018 22:20:35 ami GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++ Accepted 546 ms 393268 KB
88763 09/11/2018 22:22:55 ami FIVESET - Bộ năm GNU C++ Accepted 203 ms 2876 KB
88750 09/11/2018 21:06:59 ami BOOKCASE - Giá sách GNU C++ Accepted 921 ms 157644 KB
88749 09/11/2018 21:02:58 ami BOOKCASE - Giá sách GNU C++ Accepted 1000 ms 173492 KB
88351 08/11/2018 02:02:13 ami ANNICAKE - Bánh sinh nhật GNU C++ Accepted 453 ms 18064 KB
88325 07/11/2018 21:40:30 ami BINPACK - Binpacking GNU C++ Accepted 1890 ms 478304 KB
87643 06/11/2018 16:24:51 ami BALANCE - Cân thằng bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
87588 05/11/2018 21:06:05 ami ARCHI - Khảo cổ GNU C++ Accepted 328 ms 131208 KB
87239 05/11/2018 16:15:44 ami BALLGAME - Trò chơi đẩy bi GNU C++ Accepted 750 ms 87836 KB
87036 04/11/2018 17:59:33 ami SEQSTR - Dãy xâu GNU C++ Accepted 687 ms 24912 KB
86663 03/11/2018 15:20:47 ami RLESTR2 - Xử lý xâu 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2608 KB
86661 03/11/2018 15:19:09 ami RLESTR3 - Xử lý xâu 3 GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
86620 03/11/2018 11:07:27 ami DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 515 ms 16268 KB
86604 03/11/2018 08:35:49 ami RLESTR2 - Xử lý xâu 2 GNU C++ Accepted 203 ms 2604 KB
86594 03/11/2018 00:21:23 ami ADDEDGE - Đồ thị GNU C++11 Accepted 578 ms 37616 KB
86590 02/11/2018 23:51:58 ami SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 46 ms 3180 KB
86585 02/11/2018 23:36:37 ami NECKLACE - Chuỗi vòng hạt GNU C++ Accepted 921 ms 17480 KB
86545 02/11/2018 22:06:27 ami SEQ8 - Dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2848 KB
86479 02/11/2018 19:36:32 ami GFIB - Dãy số Fibonacc GNU C++11 Accepted 250 ms 16960 KB
86392 02/11/2018 14:56:52 ami GCITP - Đoạn chung GNU C++11 Accepted 140 ms 37752 KB
86297 02/11/2018 01:24:03 ami SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
86296 02/11/2018 01:21:07 ami SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
86290 01/11/2018 23:59:37 ami ACM - Chọn đội thi ACM GNU C++11 Accepted 1078 ms 5512 KB
85662 31/10/2018 20:23:18 ami TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
85551 31/10/2018 19:43:09 ami NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1932 KB
85548 31/10/2018 19:42:16 ami NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 921 ms 17540 KB
85280 31/10/2018 15:59:32 ami TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 62 ms 1496 KB
85278 31/10/2018 15:29:44 ami GAME01 - Trò chơi kỳ lạ GNU C++ Accepted 328 ms 5536 KB
85276 31/10/2018 15:17:05 ami ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++ Accepted 93 ms 2012 KB
85264 31/10/2018 14:45:05 ami SUMK - Tổng K GNU C++ Accepted 953 ms 8292 KB
85261 31/10/2018 14:43:10 ami SUMK - Tổng K GNU C++ Accepted 1046 ms 12248 KB
85229 31/10/2018 10:03:48 ami BUYGIFTS - Mua quà GNU C++ Accepted 156 ms 6352 KB
85218 31/10/2018 08:48:43 ami TILES - Tree tiles GNU C++ Accepted 31 ms 1432 KB
85206 31/10/2018 02:21:37 ami VIKHUAN - Vi khuẩn GNU C++ Accepted 31 ms 1012 KB
84974 30/10/2018 17:23:29 ami LETTER - Gửi thư Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
84967 30/10/2018 17:13:45 ami DANCE - Lớp học nhảy GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
84966 30/10/2018 17:09:13 ami DIVISORS01 - Tìm ước số GNU C++ Accepted 921 ms 346048 KB
84946 30/10/2018 14:33:46 ami MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
84846 30/10/2018 00:30:09 ami DIVGROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 171 ms 15752 KB
84844 30/10/2018 00:29:06 ami DIVGROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 359 ms 23644 KB
84837 30/10/2018 00:18:36 ami DIVGROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 156 ms 20968 KB
84834 30/10/2018 00:17:24 ami DIVGROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 171 ms 23524 KB
84831 30/10/2018 00:15:05 ami DIVGROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 156 ms 13360 KB
84829 30/10/2018 00:14:29 ami DIVGROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 187 ms 30716 KB
84827 30/10/2018 00:13:28 ami DIVGROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 468 ms 36888 KB
84747 29/10/2018 22:07:07 ami BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++ Accepted 218 ms 60800 KB
84745 29/10/2018 22:06:29 ami BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++ Accepted 359 ms 61012 KB
84740 29/10/2018 22:03:49 ami BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++ Accepted 203 ms 60980 KB
Back to Top