Các bài đã nộp của a521LOGM
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
498445 21/02/2023 09:57:35 a521LOGM BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
498444 21/02/2023 09:57:15 a521LOGM BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
495154 29/01/2023 14:57:52 a521LOGM GRAPH - GRAPH GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 1080 KB
495153 29/01/2023 14:50:11 a521LOGM BLGAME - Trò chơi khối hộp GNU C++11 Time limit exceed on test 17 2078 ms 59684 KB
494909 23/01/2023 16:48:40 a521LOGM MACHINE - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Accepted 125 ms 50980 KB
494877 22/01/2023 16:14:52 a521LOGM BLGAME - Trò chơi khối hộp GNU C++11 Unknown error on test 17, please resubmit 1656 ms 277828 KB
494876 22/01/2023 16:13:21 a521LOGM BLGAME - Trò chơi khối hộp GNU C++11 Unknown error on test 17, please resubmit 1437 ms 277828 KB
494875 22/01/2023 15:30:35 a521LOGM BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
494874 22/01/2023 15:28:10 a521LOGM BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 2576 KB
494843 21/01/2023 09:32:37 a521LOGM MOUNTAIN - Valentine GNU C++11 Accepted 140 ms 8052 KB
494807 18/01/2023 16:55:09 a521LOGM TOMAU - Tô màu GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 868 KB
494806 18/01/2023 16:51:16 a521LOGM TOMAU - Tô màu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 936 KB
494805 18/01/2023 16:50:50 a521LOGM TOMAU - Tô màu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
494804 18/01/2023 16:26:42 a521LOGM MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Accepted 1000 ms 41620 KB
494802 18/01/2023 16:09:52 a521LOGM MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1109 ms 21952 KB
494801 18/01/2023 16:05:15 a521LOGM MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
494800 18/01/2023 16:04:24 a521LOGM MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
494799 18/01/2023 16:01:24 a521LOGM MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1078 ms 27116 KB
494798 18/01/2023 15:59:43 a521LOGM MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1078 ms 27232 KB
494797 18/01/2023 15:54:12 a521LOGM MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1031 ms 13416 KB
494788 17/01/2023 20:18:37 a521LOGM SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 218 ms 6708 KB
494787 17/01/2023 20:14:47 a521LOGM SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1052 KB
494786 17/01/2023 20:12:17 a521LOGM SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
494783 17/01/2023 16:03:07 a521LOGM PFNUM - PFNUM GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
494782 17/01/2023 15:22:38 a521LOGM PFNUM - PFNUM GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1080 KB
494761 16/01/2023 20:28:23 a521LOGM COLFLAG - Treo cờ GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
494759 16/01/2023 20:19:18 a521LOGM PUSHBOX - Đẩy hộp GNU C++11 Accepted 31 ms 2860 KB
494758 16/01/2023 20:07:25 a521LOGM G2W - Đi làm GNU C++11 Accepted 109 ms 2876 KB
494643 15/01/2023 14:40:27 a521LOGM notyet - Not Yet Python 3 Accepted 93 ms 1548 KB
494642 15/01/2023 14:40:02 a521LOGM notyet2 - not yet 2 Python 3 Accepted 93 ms 1544 KB
494641 15/01/2023 14:39:37 a521LOGM notyet2 - not yet 2 Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1548 KB
483715 11/11/2022 19:51:36 a521LOGM notyet - Not Yet Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
483714 11/11/2022 19:50:46 a521LOGM notyet2 - not yet 2 Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 7412 KB
482853 05/11/2022 16:46:35 a521LOGM WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Accepted 156 ms 4552 KB
482852 05/11/2022 16:41:26 a521LOGM WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Wrong answer on test 12 31 ms 3372 KB
482851 05/11/2022 16:40:15 a521LOGM WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 2560 KB
482850 05/11/2022 16:40:00 a521LOGM WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
482849 05/11/2022 16:30:39 a521LOGM WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Wrong answer on test 14 15 ms 2600 KB
482848 05/11/2022 16:30:21 a521LOGM WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
464186 27/06/2022 17:12:28 a521LOGM TMAXSET - Tìm tập độc lập cực đại trên cây GNU C++11 Accepted 515 ms 2684 KB
462056 03/06/2022 09:50:58 a521LOGM CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Accepted 62 ms 1132 KB
461972 02/06/2022 08:33:48 a521LOGM SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 375 ms 63524 KB
461971 02/06/2022 08:22:38 a521LOGM SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 125 ms 24452 KB
461970 02/06/2022 08:22:15 a521LOGM SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 109 ms 24444 KB
461884 01/06/2022 16:18:01 a521LOGM SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 2660 KB
461882 01/06/2022 16:11:59 a521LOGM EP - Tròn, Vuông, Tam Giác GNU C++11 Accepted 203 ms 2576 KB
461866 01/06/2022 14:43:39 a521LOGM MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
461865 01/06/2022 14:40:33 a521LOGM MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
451963 18/03/2022 16:02:30 a521LOGM DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 4948 KB
451962 18/03/2022 16:02:13 a521LOGM DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
449199 12/03/2022 09:19:29 a521LOGM ADS - ADS GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
449198 12/03/2022 09:15:13 a521LOGM ADS - ADS GNU C++11 Accepted 15 ms 2668 KB
445425 25/02/2022 14:15:21 a521LOGM GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 234 ms 9148 KB
444288 20/02/2022 16:13:18 a521LOGM PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 93 ms 3428 KB
444286 20/02/2022 16:11:41 a521LOGM PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
444200 19/02/2022 20:39:45 a521LOGM PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 109 ms 3416 KB
433539 19/12/2021 14:13:49 a521LOGM matrix - Ma trận GNU C++11 Accepted 171 ms 2808 KB
432241 10/12/2021 20:23:56 a521LOGM DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
432239 10/12/2021 20:23:03 a521LOGM DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 2624 KB
432236 10/12/2021 19:59:33 a521LOGM FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
432033 09/12/2021 16:51:29 a521LOGM GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 546 ms 50220 KB
431990 09/12/2021 16:20:49 a521LOGM WUHAN - Định và Toán GNU C++11 Accepted 281 ms 3568 KB
431986 09/12/2021 16:17:48 a521LOGM WUHAN - Định và Toán GNU C++11 Wrong answer on test 6 93 ms 2652 KB
431869 09/12/2021 15:22:47 a521LOGM AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 62 ms 2644 KB
431854 09/12/2021 15:17:54 a521LOGM AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2648 KB
431850 09/12/2021 15:17:03 a521LOGM AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2644 KB
431837 09/12/2021 15:13:48 a521LOGM AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2876 KB
431830 09/12/2021 15:08:56 a521LOGM CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
431828 09/12/2021 15:07:40 a521LOGM CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1568 KB
431825 09/12/2021 15:06:44 a521LOGM CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
431822 09/12/2021 15:06:19 a521LOGM CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1572 KB
431803 09/12/2021 15:03:14 a521LOGM POWAB - Số mũ Python 3 Accepted 125 ms 8160 KB
431790 09/12/2021 15:01:14 a521LOGM TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 0 ms 2636 KB
431782 09/12/2021 14:59:56 a521LOGM TRIMOD - Số dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2636 KB
431775 09/12/2021 14:58:38 a521LOGM SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
431770 09/12/2021 14:56:13 a521LOGM FUNCTION - FUNCTION GNU C++11 Accepted 2171 ms 19840 KB
431761 09/12/2021 14:48:33 a521LOGM FUNCTION - FUNCTION GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3078 ms 15732 KB
431738 09/12/2021 14:43:05 a521LOGM CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++11 Accepted 609 ms 18384 KB
431730 09/12/2021 14:42:23 a521LOGM CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++11 Wrong answer on test 8 234 ms 10612 KB
430895 07/12/2021 15:59:52 a521LOGM FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
430894 07/12/2021 15:59:30 a521LOGM FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
430844 07/12/2021 12:57:54 a521LOGM ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
430843 07/12/2021 12:55:52 a521LOGM ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
430795 06/12/2021 20:51:07 a521LOGM ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++11 Accepted 140 ms 2664 KB
430781 06/12/2021 19:52:42 a521LOGM DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Runtime error on test 19 31 ms 3100 KB
430780 06/12/2021 19:52:11 a521LOGM DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2808 KB
430779 06/12/2021 19:45:47 a521LOGM DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 2028 KB
430702 06/12/2021 15:46:38 a521LOGM LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
430700 06/12/2021 15:45:27 a521LOGM LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2656 KB
430546 05/12/2021 15:50:28 a521LOGM FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
428723 30/11/2021 16:17:25 a521LOGM PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 156 ms 2736 KB
428710 30/11/2021 15:33:34 a521LOGM PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 812 ms 2744 KB
428709 30/11/2021 15:33:23 a521LOGM PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
415492 09/10/2021 10:17:51 a521LOGM BINARY - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
414898 06/10/2021 15:52:58 a521LOGM SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2820 KB
414897 06/10/2021 15:51:37 a521LOGM SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2788 KB
414895 06/10/2021 15:44:12 a521LOGM SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2852 KB
412907 02/10/2021 11:05:53 a521LOGM NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2704 KB
412906 02/10/2021 11:01:50 a521LOGM NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 Python 3 Time limit exceed on test 16 1109 ms 9392 KB
412905 02/10/2021 11:00:59 a521LOGM NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
Trang  [1] 2 3 ... 25 26
Back to Top