Các bài đã nộp của a521LongNT
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
505726 11/04/2023 22:11:03 a521LongNT BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1060 KB
484143 16/11/2022 13:44:42 a521LongNT STABLE - Ổn định GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2984 KB
484098 15/11/2022 14:29:23 a521LongNT STABLE - Ổn định GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2976 KB
474501 04/09/2022 12:21:13 a521LongNT PFNUM - PFNUM GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1078 ms 2592 KB
466749 14/07/2022 15:24:04 a521LongNT PFNUM - PFNUM GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
466741 14/07/2022 14:36:57 a521LongNT STABLE - Ổn định GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 3660 KB
466600 13/07/2022 19:47:21 a521LongNT AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 62 ms 2636 KB
466599 13/07/2022 19:42:15 a521LongNT AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2636 KB
463219 09/06/2022 10:57:34 a521LongNT CHANGE01 - CHANGE GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
460545 21/05/2022 21:22:03 a521LongNT AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2636 KB
460543 21/05/2022 21:13:48 a521LongNT notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
460531 21/05/2022 14:58:05 a521LongNT SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 2616 KB
460530 21/05/2022 14:32:53 a521LongNT notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
460266 18/05/2022 10:21:03 a521LongNT CHANGE01 - CHANGE GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
460265 18/05/2022 10:10:19 a521LongNT AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2636 KB
460264 18/05/2022 10:07:07 a521LongNT AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2628 KB
460177 16/05/2022 23:04:45 a521LongNT SEQUENCE02 - SUBSEQUENCE GNU C++11 Accepted 500 ms 24672 KB
460176 16/05/2022 22:57:25 a521LongNT SEQUENCE02 - SUBSEQUENCE GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
460173 16/05/2022 22:48:00 a521LongNT TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
460172 16/05/2022 22:46:59 a521LongNT BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
460160 16/05/2022 22:12:37 a521LongNT CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
457355 15/04/2022 16:28:22 a521LongNT CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
457354 15/04/2022 16:25:52 a521LongNT POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
457352 15/04/2022 16:09:13 a521LongNT TRIMOD - Số dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2624 KB
457351 15/04/2022 16:08:46 a521LongNT TRIMOD - Số dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2632 KB
457323 15/04/2022 15:20:08 a521LongNT LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Wrong answer on test 11 78 ms 3160 KB
457317 15/04/2022 15:10:10 a521LongNT LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Wrong answer on test 10 62 ms 3172 KB
457316 15/04/2022 15:09:20 a521LongNT LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
455354 05/04/2022 10:15:13 a521LongNT notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
455353 05/04/2022 10:14:33 a521LongNT SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Accepted 0 ms 2596 KB
455352 05/04/2022 10:13:49 a521LongNT SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
437491 19/01/2022 19:58:44 a521LongNT LQDDIV - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 62 ms 1132 KB
437489 19/01/2022 19:57:56 a521LongNT NGAN - Định, Ngạn và MST GNU C++11 Accepted 156 ms 9524 KB
436974 16/01/2022 09:36:54 a521LongNT ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 562 ms 15100 KB
436973 16/01/2022 09:36:23 a521LongNT ACM01 - ACM GNU C++11 Time limit exceed on test 8 2046 ms 19812 KB
414885 06/10/2021 15:09:17 a521LongNT SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2984 KB
414870 06/10/2021 14:50:35 a521LongNT SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2708 KB
413341 03/10/2021 03:56:41 a521LongNT ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++11 Accepted 531 ms 158880 KB
413028 02/10/2021 15:30:28 a521LongNT MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
413022 02/10/2021 15:26:36 a521LongNT MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
412802 02/10/2021 01:49:30 a521LongNT BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 265 ms 2636 KB
412800 02/10/2021 01:35:11 a521LongNT BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2632 KB
412799 02/10/2021 01:24:59 a521LongNT BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
412798 02/10/2021 01:23:15 a521LongNT BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1015 ms 2652 KB
412797 02/10/2021 00:43:06 a521LongNT CSEQ - CSEQ GNU C++11 Accepted 203 ms 8264 KB
412674 01/10/2021 16:57:22 a521LongNT RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 312 ms 18260 KB
412256 01/10/2021 03:04:52 a521LongNT TOURS - Du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 10 3062 ms 4124 KB
412255 01/10/2021 03:03:04 a521LongNT TOURS - Du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1152 KB
412254 01/10/2021 02:43:30 a521LongNT TOURS - Du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 13 93 ms 2632 KB
412253 01/10/2021 02:42:57 a521LongNT TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
412252 01/10/2021 02:37:10 a521LongNT TOURS - Du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1136 KB
412251 01/10/2021 01:39:37 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 468 ms 4204 KB
412250 01/10/2021 01:34:08 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
412249 01/10/2021 01:33:51 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 468 ms 4208 KB
412248 01/10/2021 01:32:16 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
412247 01/10/2021 01:27:48 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1136 KB
412246 01/10/2021 01:18:27 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 13 109 ms 2656 KB
412245 01/10/2021 01:16:56 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 13 93 ms 2648 KB
412244 01/10/2021 01:08:26 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1093 ms 4200 KB
412243 01/10/2021 01:04:33 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Time limit exceed on test 18 1109 ms 4200 KB
410291 28/09/2021 15:46:39 a521LongNT LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
410285 28/09/2021 15:45:23 a521LongNT LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 1136 KB
410279 28/09/2021 15:41:24 a521LongNT LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1152 KB
408299 21/09/2021 15:09:22 a521LongNT VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 78 ms 2656 KB
408297 21/09/2021 15:06:08 a521LongNT VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 2656 KB
404931 07/09/2021 15:44:01 a521LongNT MYSTERY - Số huyền bí GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
404472 03/09/2021 16:04:36 a521LongNT BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 218 ms 11068 KB
403626 28/08/2021 09:24:58 a521LongNT Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Accepted 375 ms 2592 KB
403625 28/08/2021 09:18:29 a521LongNT Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Time limit exceed on test 71 1078 ms 2592 KB
399852 02/08/2021 08:32:05 a521LongNT DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Time limit exceed on test 96 1031 ms 96012 KB
399297 30/07/2021 08:42:00 a521LongNT COUNTSR - Mua Đất Python 3 Time limit exceed on test 102 1078 ms 8372 KB
399296 30/07/2021 08:41:53 a521LongNT COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
399282 30/07/2021 07:13:28 a521LongNT COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Time limit exceed on test 102 1078 ms 2596 KB
399277 30/07/2021 06:56:24 a521LongNT COUNTSR - Mua Đất Python 3 Wrong answer on test 25 109 ms 8368 KB
399276 30/07/2021 06:47:43 a521LongNT COUNTSR - Mua Đất Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1576 KB
399275 30/07/2021 06:44:07 a521LongNT COUNTSR - Mua Đất Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
399274 30/07/2021 06:37:00 a521LongNT COUNTSR - Mua Đất Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
399273 30/07/2021 06:36:52 a521LongNT COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
399183 29/07/2021 06:50:47 a521LongNT SEQUENCE02 - SUBSEQUENCE GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
398779 27/07/2021 02:50:23 a521LongNT SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 218 ms 10452 KB
398778 27/07/2021 02:38:29 a521LongNT SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
398777 27/07/2021 02:01:52 a521LongNT MOUNTAIN - Valentine GNU C++11 Time limit exceed on test 41 2078 ms 7240 KB
398776 27/07/2021 01:04:54 a521LongNT HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
398775 27/07/2021 00:55:29 a521LongNT HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
398697 26/07/2021 15:21:26 a521LongNT HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Wrong answer on test 14 15 ms 1116 KB
398692 26/07/2021 14:56:12 a521LongNT HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
398691 26/07/2021 14:53:14 a521LongNT HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
398538 25/07/2021 13:26:14 a521LongNT CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++11 Accepted 15 ms 2256 KB
398509 25/07/2021 06:28:23 a521LongNT LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
398508 25/07/2021 06:13:53 a521LongNT LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
398507 25/07/2021 06:04:18 a521LongNT LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
398506 25/07/2021 05:59:13 a521LongNT LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
398311 23/07/2021 21:59:14 a521LongNT nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 531 ms 2552 KB
398310 23/07/2021 21:58:39 a521LongNT nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
398306 23/07/2021 21:25:39 a521LongNT nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
398305 23/07/2021 21:23:35 a521LongNT nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
380492 03/04/2021 09:54:58 a521LongNT FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
380491 03/04/2021 09:50:48 a521LongNT FACTOR - FACTOR GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
380490 03/04/2021 09:45:44 a521LongNT FACTOR - FACTOR GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
380489 03/04/2021 09:42:07 a521LongNT FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 718 ms 2548 KB
Trang  [1] 2 3 ... 21 22
Back to Top