Các bài đã nộp của dang7rickroll
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
538119 05/04/2024 16:52:00 dang7rickroll BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 312 ms 8200 KB
445644 26/02/2022 09:09:12 dang7rickroll HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
445632 26/02/2022 08:10:22 dang7rickroll DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
445631 26/02/2022 08:09:43 dang7rickroll BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
445630 26/02/2022 08:08:18 dang7rickroll PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++11 Accepted 234 ms 2584 KB
445629 26/02/2022 08:07:20 dang7rickroll SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
444082 19/02/2022 15:14:43 dang7rickroll THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 578 ms 2584 KB
443421 17/02/2022 14:08:58 dang7rickroll XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
441025 11/02/2022 06:39:37 dang7rickroll MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 31 ms 2632 KB
441010 10/02/2022 21:40:58 dang7rickroll SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 109 ms 2684 KB
441007 10/02/2022 21:21:10 dang7rickroll ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2600 KB
440032 07/02/2022 10:32:08 dang7rickroll LI_XI - Bao lì xì GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
440027 07/02/2022 10:25:17 dang7rickroll POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
440013 07/02/2022 09:56:44 dang7rickroll MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 2580 KB
440012 07/02/2022 09:54:35 dang7rickroll MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1078 ms 2568 KB
439995 07/02/2022 09:17:56 dang7rickroll DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
439989 07/02/2022 09:12:18 dang7rickroll LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2900 KB
430910 07/12/2021 16:28:50 dang7rickroll Part06 - Hello World p2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
430909 07/12/2021 16:27:54 dang7rickroll DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
430497 04/12/2021 20:24:44 dang7rickroll SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
430494 04/12/2021 20:08:18 dang7rickroll LOCK - Khóa số GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
430493 04/12/2021 20:07:20 dang7rickroll AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 453 ms 1928 KB
427419 22/11/2021 10:41:42 dang7rickroll CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427418 22/11/2021 10:38:41 dang7rickroll notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427130 20/11/2021 15:01:46 dang7rickroll SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
427098 20/11/2021 09:19:20 dang7rickroll TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 125 ms 18200 KB
427075 19/11/2021 21:04:27 dang7rickroll notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
426756 18/11/2021 21:09:10 dang7rickroll FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
426752 18/11/2021 21:02:34 dang7rickroll TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
426414 18/11/2021 10:42:13 dang7rickroll CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
426282 17/11/2021 21:50:44 dang7rickroll Part12 - Cá nục bơi trong bể nước GNU C++11 Accepted 140 ms 3632 KB
424340 11/11/2021 18:01:12 dang7rickroll VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
423068 06/11/2021 21:37:39 dang7rickroll SEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 562 ms 10192 KB
422201 05/11/2021 14:39:52 dang7rickroll SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
415148 07/10/2021 18:23:22 dang7rickroll TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
415147 07/10/2021 18:18:22 dang7rickroll nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 765 ms 2584 KB
403171 24/08/2021 09:01:17 dang7rickroll SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
401958 15/08/2021 16:34:38 dang7rickroll ATGX - ATGX - ADN GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
397009 16/07/2021 20:34:16 dang7rickroll SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1078 ms 2552 KB
396078 09/07/2021 15:19:17 dang7rickroll PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1078 ms 2544 KB
396077 09/07/2021 15:11:17 dang7rickroll PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1078 ms 2544 KB
395570 03/07/2021 18:46:52 dang7rickroll BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 187 ms 2584 KB
392535 13/06/2021 09:21:31 dang7rickroll CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
392533 13/06/2021 08:56:52 dang7rickroll CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
392532 13/06/2021 08:56:38 dang7rickroll CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
378744 24/03/2021 21:55:28 dang7rickroll Part00 - Accept Free Pascal Accepted 0 ms 912 KB
378743 24/03/2021 21:54:39 dang7rickroll Part00 - Accept Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
378742 24/03/2021 21:54:04 dang7rickroll Part00 - Accept Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
323091 28/05/2020 18:58:13 dang7rickroll XAUKG - Xâu không giảm GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
323073 28/05/2020 18:39:26 dang7rickroll LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
320697 19/05/2020 18:36:54 dang7rickroll NUMORDER2 - NUMORDER2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2740 KB
318819 14/05/2020 18:02:41 dang7rickroll DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1040 KB
318816 14/05/2020 17:59:36 dang7rickroll DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 864 KB
318815 14/05/2020 17:58:48 dang7rickroll DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
318390 12/05/2020 19:01:41 dang7rickroll LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Accepted 281 ms 9460 KB
318378 12/05/2020 18:58:12 dang7rickroll LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1015 ms 16056 KB
318375 12/05/2020 18:57:36 dang7rickroll LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1078 ms 9948 KB
318372 12/05/2020 18:55:58 dang7rickroll LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1031 ms 10096 KB
318368 12/05/2020 18:55:10 dang7rickroll LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 23396 KB
318367 12/05/2020 18:54:09 dang7rickroll LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1078 ms 10696 KB
318357 12/05/2020 18:47:02 dang7rickroll LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 10720 KB
318356 12/05/2020 18:44:15 dang7rickroll LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1040 KB
316384 05/05/2020 18:34:56 dang7rickroll NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++11 Accepted 125 ms 3340 KB
316376 05/05/2020 18:34:05 dang7rickroll NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1078 ms 9492 KB
316365 05/05/2020 18:29:54 dang7rickroll NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2492 KB
316341 05/05/2020 18:15:58 dang7rickroll Part14 - Đánh lừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
285910 16/03/2020 14:11:37 dang7rickroll FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 972 KB
256496 09/01/2020 19:02:08 dang7rickroll 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
256368 09/01/2020 18:10:13 dang7rickroll 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1078 ms 4080 KB
256367 09/01/2020 18:09:36 dang7rickroll 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 46 ms 3884 KB
256365 09/01/2020 18:09:18 dang7rickroll 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 46 ms 3884 KB
256361 09/01/2020 18:07:46 dang7rickroll 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
256353 09/01/2020 18:05:46 dang7rickroll 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
256350 09/01/2020 18:05:30 dang7rickroll 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
256321 09/01/2020 17:55:45 dang7rickroll 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 2516 KB
250100 26/12/2019 18:08:15 dang7rickroll CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
246887 19/12/2019 18:15:06 dang7rickroll WTREE - Tưới cây GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
246883 19/12/2019 18:14:15 dang7rickroll WTREE - Tưới cây GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
246878 19/12/2019 18:12:59 dang7rickroll WTREE - Tưới cây GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1128 KB
246087 17/12/2019 18:46:41 dang7rickroll WTREE - Tưới cây GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 2540 KB
246073 17/12/2019 18:44:51 dang7rickroll WTREE - Tưới cây GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
246071 17/12/2019 18:44:19 dang7rickroll WTREE - Tưới cây GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
246068 17/12/2019 18:43:46 dang7rickroll WTREE - Tưới cây GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
246065 17/12/2019 18:43:14 dang7rickroll WTREE - Tưới cây GNU C++11 Wrong answer on test 5 531 ms 2540 KB
243376 12/12/2019 18:49:37 dang7rickroll VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 2960 KB
243358 12/12/2019 18:47:57 dang7rickroll TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
243273 12/12/2019 18:32:33 dang7rickroll VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
243263 12/12/2019 18:29:45 dang7rickroll VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
236228 05/12/2019 19:11:08 dang7rickroll SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
236226 05/12/2019 19:08:19 dang7rickroll SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
236220 05/12/2019 19:02:08 dang7rickroll SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
236121 05/12/2019 18:12:07 dang7rickroll ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 625 ms 4124 KB
221046 21/11/2019 18:27:51 dang7rickroll NP01 - NP01 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 2488 KB
220982 21/11/2019 18:01:54 dang7rickroll NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 156 ms 3052 KB
216020 14/11/2019 18:35:12 dang7rickroll FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
216011 14/11/2019 18:30:25 dang7rickroll FACTOR - FACTOR GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1000 KB
216006 14/11/2019 18:27:33 dang7rickroll FACTOR - FACTOR GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
215991 14/11/2019 18:24:41 dang7rickroll FACTOR - FACTOR GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1078 ms 2424 KB
215979 14/11/2019 18:21:32 dang7rickroll FACTOR - FACTOR GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 64 KB
212199 12/11/2019 18:58:19 dang7rickroll PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 1 2078 ms 11596 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top