Danh sách bài tập của ami
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
AmiZero2 Số Không Ở Cuối 2 58
AmiZero Số Không Ở Cuối 122
ArithArray Dãy Cấp Số Cộng Con 84
ArithTree Đường Đi Cấp Số Cộng 5
GCD GCD khác nhau 50
MODIFIED Bị Biến Đổi 106
CAIWINLAU2 CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) 03 Mức độ 3, Số học, Toán 65
LNNAME Tên LN 03 Mức độ 3, Quy hoạch động, String (chuỗi) 56
LNCHAT Chat với LN 01 Mức độ 1 141
LNARRAY Dãy số LN 02 Mức độ 2 50
BAHT Đổi Tiền BAHT 12
NEWLANG Ngôn Ngữ Lập Trình 51
BOARD Bảng 54
THPTQG Luyện Thi 65
CAIWINLAU CaiWinDao và em gái thứ 4 221
LOVERS Người Tình 5
K Kid 03 Mức độ 3, Số học, Toán 12
V Vampire 15
UH Unhappy 8
EP Tròn, Vuông, Tam Giác 03 Mức độ 3, Hình học 5
YS Yang Super 02 Mức độ 2, Số học 146
LNCor Large Number 166
NTT14 Nhân Đa Thức 7
LISS Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất 28
UNION14 Cây Khung Khá Nhỏ 82
IT14 Cây Phân Đoạn 117
DP14 CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) 126
KMP14 So Khớp Xâu 77
LINE Con13C 55
LN Con13A 103
SAMEMAT Con13B 84
MAXDIV Con13D 42
MTHNUM Con13E 8
LOVEPATH Con13F 4
FINDLOVE Tìm Mật Khẩu 37
COUNTSR Mua Đất Mức độ khó, Số học, Toán 25
FNUMBER Số Gần Nhất 77
DIVABLE1 Bội Của 9 50
LOVENUM Số Tình Yêu Toán 24
NORMAL Không Tên TS10 LQĐ 24
COUPLE Chọn Nhà Hàng TS10 LQĐ 17
ARGUMENT Cãi Nhau 5
SEARCHING Thám Hiểm 6
POND Hồ Cá 10
MOOD Tâm Tư 6
ULTIMED Lại Phần Tử Lớn Vừa 9
MOUNTAIN Valentine BIT-Binary Indexed Tree, Segment Tree 30
THAP Tháp (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 148
LT Lũy Thừa (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 105
SORT Đếm (Tin học trẻ B 2019) Đề thi, String (chuỗi), Tin học trẻ B 558
STAIR CẦU THANG 7
MEDAGAIN Phần Tử Lớn Vừa 8
NOTMED Tìm các số lớn nhất 8
AMINUM Số Ami 9
PRODUCT Phép Nhân 3
COUNTING Đếm Số Dãy 5
PAINTING Sơn Nhà 5
EZSPLIT Mua Nhà Lần Nữa 46
OPTIMAL Tìm x 7
MINPOW Mũ Nhỏ Nhất 21
HOUSING Mua Nhà Mảng cơ bản 238
ORGAME Trò Chơi Đếm Số 24
ADDNUM Xổ Số Kiến Thiết Prefix Sum 3
ROOKS Lonely Rock 0
ZFINAL Đếm Số Không 14
FIBOMUL Dãy fibo nhân 34
KSUM SUMK 337
PLUSEZ Cấp số cộng 313
COMDIV Số ước chung 432
MAXOCC Max Occurrence 175
GIRLNUM Girl Numbers 50
Back to Top